headerbanner

Hulst krijgt bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 een enorme vluchtelingenstroom uit België te verwerken. Deze keer komt het niet tot oorlog in de stad die in vroeger eeuwen heel vaak is geplaagd door krijgsgeweld. In de Tweede Wereldoorlog ontloopt Hulst de enorme verwoestingen door de Slag om de Schelde elders in de regio (onder meer Breskens, Oostburg en Sluis). Na 1944 wordt de stad een geliefd doel voor Belgen die er hun financiële zaken regelen. Na het opheffen van het bankgeheim komen er minder zuiderburen. Toch blijft Hulst voor hen nog steeds aantrekkelijk als winkelstad.

Lees meer over hoe het Hulst de laatste honderd jaar is vergaan.

In de eerste helft van de 19e eeuw raakt Hulst bijna aan de bedelstaf. door de Franse bezetting. Het huisvesten en voeden van de militairen kost een kapitaal. Hulst krijgt in 1830 te maken met de Belgische Opstand. Nadat vanaf 1859 de poorten ’s nachts niet meer gesloten worden maakt de stad zich op voor betere tijden. In 1871 krijgt Hulst aansluiting op het spoor.

Lees meer over de strijd van Hulst om te overleven.

De verovering van de stad door de Spanjaarden in 1596 betekende herstel van de rooms-katholieke eredienst. Daar komt een eind aan nadat stadhouder Frederik Hendrik in 1645 Hulst herovert. Vanaf die tijd wordt de stad, evenals de rest van Zeeuws-Vlaanderen, als ‘Generaliteitsland’ rechtstreeks bestuurd door de Staten-Generaal. Noord-Brabant en delen van Groningen en Limburg delen in die positie, welke neerkomt op achterstelling binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De verovering is ook het begin van anderhalve eeuw onderdrukking van de Rooms Katholieke Kerk. Daar komt in 1794 een einde aan wanneer Franse troepen de stad veroveren: het begin van de Franse Tijd.

Lees neer over de aanloop naar de Franse Tijd in Hulst.

Hulst is één van de meest belegerde steden van het land. De stad krijgt in de 15e eeuw stevige vestingwerken. Dat is hard nodig, zo bewees het in hoofdstuk 1  beschreven geweld dat de Hulst te verduren kreeg in de 14e eeuw. De versterkingen ten spijt ziet de stad in de eeuwen daarna de ene na de andere aanvaller opduiken. In de 16e eeuw komen ook nog de Beeldenstorm en twee pestepidemieën voorbij.

Lees meer over het turbulente verleden van Hulst.

Filips van den Elzas, Graaf van Vlaanderen verleent Hulst in 1180  stadsrechten. Die komen de handelsnederzetting sterk ten goede. In 1228 is er sprake van een kerk die later zal uitgroeien tot de Sint Willibrordusbasiliek. Abdijen zijn aan het eind van de Middeleeuwen druk in de weer met bedijkingen rond de stad. Zo ontstaat er een uitgestrekt polderlandschap. Hulst lijdt onder de concurrentie tussen Gent en Brugge. Die vertaalt zich vaak in oorlogsgeweld, terwijl de Gentenaren zich ook te buiten gaan aan plundering.

Lees meer over het roemruchte verleden van Hulst.