headerbanner

De opvallende naam van een café in Funchal wordt het centrale thema tijdens een dienst in de anglicaanse kerk in de Madeirese hoofdstad.

Lees meer

Een zondags bezoek aan de Lutherse kerk in Woerden. Aan die gemeente is de naam van Jan de Bakker verbonden, de eerste protestantse martelaar van de Noordelijke Nederlanden.

Lees meer

Bezoek aan de intieme Hervormde kerk van Boven-Leeuwen op een warme zondag waarop de mussen van het dak zouden kunnen vallen. Vogeltjes die ook een grote rol spelen tijdens de dienst.

Lees meer

Zondags bezoek aan de kleine kerk van Nijensleek. Hoera, deze keer staat er een zangdienst op het roosterf. Met liederen uit bundels zoals die van Johannes de Heer nog wel. Plus een onverwacht huldebetoon aan Dietrich Bonhoeffer.

Lees meer

Wanneer de predikant in de nu verdwenen Segeersstraatkerk in Middelburg aan ’het grote gebed’ begon werd dat meestal begeleid door de klokken van de Lange Jan. Die riepen de bezoekers van de Nieuwe Kerk op om zich naar dat bedehuis te begeven. Die dienst begon namelijk een half uur later. Tot in de jaren zeventig was de zondagsrust goed merkbaar, maar daar zou spoedig een einde aan komen.

Lees meer