headerbanner

Sas van Gent is geen grote toeristentrekker. Veel moois ging teloor. Daardoor kun je amper meer zien dat het een immense vesting was, compleet met bolwerken en stadspoorten. De kaalslag ten spijt bezit Sas van Gent nog mooie dingen die het een bezoek waard maken. Die liggen langs een stadswandeling van 2,6 kilometer.

Loop met ons mee en ontdek het andere Sas van Gent.

Westdorpe heeft een lange kronkeldijk, kreken en kassen en is bijna het warmste dorp van Nederland. Monumentale bouwwerken die herinneren aan de bierbrouwerijen, een juweel van een oude sluis, een fort en aanpalende natuur completeren het beeld. Hier stond trouwens ook de wieg van de man die Schiphol bedacht.

Lees meer over de lange en bewogen historie van Westdorpe.

Sas van Gent floreert aan het begin van de 20e eeuw als eerste industriestad van Zeeland. De stad krijgt met moeilijkheden te kampen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar komt daar weer bovenop. Aan het eind van de 20e eeuw slaat de verpaupering toe. Sas van Gent moet zich veel moeite getroosten om die te boven te komen.

Lees meer over de bewogen historie van Sas van Gent.

Wanneer de Gentenaars die Sas van Gent stichtten in de toekomst hadden kunnen kijken was die stad er nooit gekomen. De enorme bedragen die zij er in steken leveren eeuwenlang amper rendement op. Dat verandert na de komst van het Kanaal Gent Terneuzen in 1827. Voor zowel Gent als Sas van Gent breken dan betere tijden aan.

Lees het eerste deel van de geschiedenis van ‘Sas’ in brokjes.

Vanaf het einde van de 19e eeuw vestigen zich in Sas van Gent fabrieken, waardoor het spoedig uitgroeit tot de eerste industriestad van Zeeland. Daaraan ging een drama van ruim tweeëneenhalve eeuw vooraf met de verbinding door de Sassche Vaart, die ontstond op initiatief van Gent en die de stad alleen maar een hoop geld kostte. Dat staat beschreven in het verhaal Sas van Gent is een dure grap. Hieronder een historisch overzicht van de voornaamste bedrijven in Sas van Gent, aan de hand van de producten.

Lees meer over de bedrijven in Sas van Gent.