headerbanner

Sas van Gent floreert aan het begin van de 20e eeuw als eerste industriestad van Zeeland. De stad krijgt met moeilijkheden te kampen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar komt daar weer bovenop. Aan het eind van de 20e eeuw slaat de verpaupering toe. Sas van Gent moet zich veel moeite getroosten om die te boven te komen.

Lees meer over de bewogen historie van Sas van Gent.

Wanneer de Gentenaars die Sas van Gent stichtten in de toekomst hadden kunnen kijken was die stad er nooit gekomen. De enorme bedragen die zij er in steken leveren eeuwenlang amper rendement op. Dat verandert na de komst van het Kanaal Gent Terneuzen in 1827. Voor zowel Gent als Sas van Gent breken dan betere tijden aan.

Lees het eerste deel van de geschiedenis van ‘Sas’ in brokjes.

Vanaf het einde van de 19e eeuw vestigen zich in Sas van Gent fabrieken, waardoor het spoedig uitgroeit tot de eerste industriestad van Zeeland. Daaraan ging een drama van ruim tweeëneenhalve eeuw vooraf met de verbinding door de Sassche Vaart, die ontstond op initiatief van Gent en die de stad alleen maar een hoop geld kostte. Dat staat beschreven in het verhaal Sas van Gent is een dure grap. Hieronder een historisch overzicht van de voornaamste bedrijven in Sas van Gent, aan de hand van de producten.

Lees meer over de bedrijven in Sas van Gent.

Het noordoosten van Middelburg is in veel opzichten de poort naar Veere. Niet alleen is een wijk zo genoemd, het gebied is ook een schakel van fiets- en wandelroutes tussen beide steden. Het gebied is een boeiende mengeling van woonwijken, bedrijven, buitengebied, heel veel groen en de oudste Nederlandse vindplaats van een cavia.

Lees onze beschrijvingen per gebied/wijk.

Het ovale hart van het ringdorp Kloetinge bestaat uit Geertesplein, Oostkeure, Schimmelpenninckstraat, Kapelseweg, Tervatenseweg en Noordeinde. Deze terp is een lustwarande, oftewel een paradijs. Het ovaal wordt sinds de Middeleeuwen ook aangeduid als de bijganck. Dat zou slaan op een omsloten terrein. Een andere verklaring is dat de naam bedegang betekent. Het ovaal was dan de route die werd gelopen tijdens processies vanuit de kerk.

Lees meer over dit deftige dorp aan de rand van Goes.