headerbanner

Nieuwerkerk is een plaats zonder kapsones. Het christelijke karakter van het dorp gaat gepaard met een relatief hoge mate van zelfredzaamheid. Zo is er veel vrijwilligerswerk op gebied van mantelzorg en burenhulp. Nieuwerkerk is ook het dorp van de gruttenpikkers. Je krijgt er de grutjes van. Lees het hele verhaal en bekijk de foto's.

IJzendijke herbergt waardevolle monumenten, zoals de Hervormde kerk, de molen en woonhuizen. In het museum kom je veel te weten over de taaie militaire strijd die in deze streken is geleverd in de Tachtigjarige Oorlog met prins Maurits als strateeg. Lees meer over IJzendijke en de vele omliggende gehuchten waaronder ’t Mollekot, Maagd van Gent en Turkeye. 

Het veer Anna Jacobapolder-Zijpe ’is weer in de vaart’ was in de 20e eeuw een vaak voorkomende mededeling bij het radionieuws. Lees de reportage over het dorp van Willem Del Campo, Anna Jacoba van Sonsbeek, het roemruchte veer en het hotel aan het figuurlijke eind van de wereld. Lees meer over dit dorp op Sint Philipsland en bekijk de foto's.

Sint Philipsland is het product van heren wier naam met een P beginnen: apostel Philippus, graaf Filips, de vrijzinnige dominee Pontiaan en diens orthodoxe ambtgenoot Pieter. Flipland is de enige plek in Nederland waar de SGP ooit de meerderheid veroverde. Lees meer over dit historievolle dorp en bekiijk de foto's.

Kleverskerke is het kleinste dorp in Zeeland waar wekelijks de kerkklok klept. Dit oord van rust stelde het zonder veldwachter, zuchtte onder stapels oude staatscouranten en verwaarloosde de brandweerzorg. Lees meer over dit minidorp en bekijk de foto's.