headerbanner

Het dorp gezien vanuit de richting Meliskerke. Op de achtergrond de watertoren van Domburg.Het dorp gezien vanuit de richting Meliskerke. Op de achtergrond de watertoren van Domburg.

Zomerse Rommelmarkt op het DorpspleinZomerse Rommelmarkt op het DorpspleinAagtekerke ligt op twee kilometer van de duinen bij Domburg. Het dorp is geliefd bij recreanten, maar behield haar eigen sfeer die contrasteert met het mondaine Domburg. Beide plaatsen zijn in historisch gezien met elkaar verbonden. De naam Aagtekerke verwijst naar een aan de Heilige Agatha gewijde kerk ten oosten van de middeleeuwse burg van Domburg, waar nog een andere kerk stond. In 1325 werd besloten de oostelijke kerk te verplaatsen naar de locatie waar nu het dorp Aagtekerke ligt.Kloosterweg AagtekerkeKloosterweg Aagtekerke

Dorpsplein AagtekerkeDorpsplein AagtekerkeNa de Reformatie werd het dorp protestants. A. J. van der Aa meldt in het eerste deel van het Aardrijkskundige Woordenboek der Nederlanden (1839) dat alle 340 inwoners ‘tot de Hervormde godsdienst behoren’. De protestantisering zal er toe hebben geleid dat de oude naam Sint Aagtekerke is ingekort. Enkele topografische benamingen herinneren aan het roomse verleden. Zo verwijst de Kloosterweg naar het cisterciënzer klooster dat hier rond 1300 verrees voor nonnen die van Noord-Beveland kwamen. Zij 

hadden te lijden van de watervloeden die dat eiland teisterden in 1268 en 1288. Hun klooster stond bij het thans verdwenen dorp Emelisse, nabij het huidige Kamperland. Met een verwijzing naar het verleden noemden ze het klooster waarschijnlijk Waterlooswerve. Het gebouw is waarschijnlijk verwoest in de jaren 1572-1574 toen geuzen en Spaanse soldaten een guerrillaoorlog uitvochten op Walcheren. De naam Prelaatweg, die Aagtekerke via Sint Jan ten Heere verbindt met Westkapelle herinnert aan seculiere en/of reguliere geestelijken die namens de Rooms Katholieke Kerk bestuurlijke macht uitoefenden.

De beweging van de Afscheiding, waarbij leden van de Nederlandse Hervormde Kerk overgingen tot het stichten van eigen gemeenten, werkte in Aagtekerke sterk door vanaf het tweede kwart van de 19e eeuw. En zo kwam het dat de Gereformeerde Gemeente hier de plaatselijke Nederlandse Hervormde kerkgemeente overvleugelde. Zodoende vormt Aagtekerke met het drie kilometer zuidelijker gelegen Meliskerke de meest westelijke uitloper van de Bible Belt. Nergens anders op Walcheren is de bevindelijke stroming van het protestantisme zo dominant aanwezig.

Monumenten

Korenmolen

De jas van Sam Kwekkeboom, de laatste beroepsmolenaar van AagtekerkeDe jas van Sam Kwekkeboom, de laatste beroepsmolenaar van AagtekerkeHet eerste windgemaal van Aagtekerke was een standerdmolen. Deze waaide om tijdens de storm die op 9 november 1800 diepe sporen trok in Zeeland. Een groot aantal standerdmolens werd vernield, waaronder op Walcheren ook die van Grijpskerke, Meliskerke, Nieuwland en Vlissingen. De nog maar pas getrouwde molenaar raakte daardoor geruïneerd. De diaconie van de kerk kwam het jonge gezin te hulp en gaf geld om een nieuwe molen te bouwen. Eerder had de ambachtsvrouw ook al hulp aangeboden. Om de kosten te drukken werd het geen achtkante maar een zeskante molen van het type grondzeiler (wil zeggen dat de wieken bijna tot aan de grond reiken).

Nederland telt meer dan driehonderd grondzeilers, maar zeskanten van dit type, daar zijn er maar drie van. De andere twee staan respectievelijk in Nederhemert en Waardenburg. Dat tweetal is rietgedekt, terwijl de molen van Aagtekerke met dakleer is bekleed. Zodoende is dit korengemaal uniek in de wereld. Wie deze molen bezoekt terwijl er mee wordt gedraaid waant zich bijna op zee, door het zachte wiegen van de houten constructie.

Kleine molen

Sinds november 2012 staat naast de korenmolen een tweede exemplaar van 8.20 meter hoog, de Unicum. Hoewel dit type een speelmolen wordt genoemd is het een volwaardig werktuig met alle benodigde onderdelen voor het maalwerk. Het is in 1957 gebouwd door de in Zeeland befaamde molenmaker Klaas de Troye uit Middelburg, die vanwege zijn bescheiden lengte in de streek Klaosje Dutroo werd genoemd. Toegang. Op de meeste zaterdagen te bezichtigen.

Klik hier voor molendatabase 

 

Kerken

Interieur DoprskerkInterieur DoprskerkDe kerk aan het Dorpsplein biedt onderdak aan de Protestantse gemeente. De toren dateert uit de 15e eeuw, terwijl het eenbeukige schip stamt uit 1625. Het koor is verdwenen, mede als gevolg van de strijd die tussen 1572 en 1574 op Walcheren werd gevoerd tussen de geuzen en Spanjaarden. Op de plaats van het koor verrees een consistorie. De in de 19e eeuw aangebracht pleisterlaag is verwijderd bij de restauratie in 1956. Pronkstuk in de kerk is het grafmonument dat de beroemde beeldhouwer Rombout Verhulst maakte van ambachtsheer Hendrik Thibaut, zijn vrouw Isabelle Porrenaer en hun dochter Jacoba. Toegang. De kerk is ’s zomers op zaterdag te bezoeken.

Klik hier voor website PKN Aagtekerke 

Kerk Gereformeerde GemeenteKerk Gereformeerde GemeenteAan de Prelaatweg staat de in 1979 gebouwde kerk van de Gereformeerde Gemeente. De bakermat van dit kerkgenootschap vormde op Walcheren het buiten van jonkheer Willem Versluis aan de Prelaatweg in het gehucht Sint Jan ten Heere. Hij stond het de Afgescheidenen vanaf 1836 toe om diensten te houden op zijn domein. In 1876 werd de eerste kerk gebouwd van de Gereformeerde Gemeente ter plaatse. Die werd vervangen in 1909. Het huidige bedehuis is het derde van deze plaatselijke gemeente.

© Google Maps© Google MapsRecreatie

Was Aagtekerke vroeger een landbouwdorp, vanaf het laatste kwart van de 20e eeuw nam het beland van de recreatie sterk toe. Behalve minicampings herbergt het dorp twee grote terreinen. Dat zijn de campings Westhove en Schoolzicht. De laatste is geliefd bij mensen uit bevindelijke kringen. Verder zijn er diverse minicampings (kamperen bij de boer). Klik hier voor website In Aagtekerke kun je logeren in het knusse Hotel Kodde. Klik hier voor website Bovendien zijn er diverse Bed and Breakfast-adressen. Klik hier voor website

 

... en zo hoort dat...... en zo hoort dat...

Koffietip voor fietstoeristen

Staatspareltjes is niet commercieel gebonden, maar geeft wel graag een tip als het zo uitkomt. Wie in de omgeving van Aagtekerke rondpeddelt en langzamerhand toe is aan terrasbeozek zou Theethuin De Koektrommel  eens kunnen proberen. Het ligt aan de Oude Grintweg, nabij de Pekelingsweg, even ten oosten van de dorpskom. Je komt er vanzelf langs wanneer je opweg bent naar knoopunt 46. Hier serveren ze bijvoorbeeld een expresso die oogt en ook smaakt zoals het hoort. Je kunt natuurlijk ook andere koffie drinken, naast thee (60 soorten), limonade, wijn of bier. Open: woensdag t/m maandag 10-17 uur. Klik hier voor website  

 

Gezien aan de Kloosterweg in Aagtekerke: een echte driekleurGezien aan de Kloosterweg in Aagtekerke: een echte driekleur

Gemeente en inwoners

Aagtekerke telde 1550 inwoners per  1 maart 2017. A. J. van der Aa meldt in het in 1839 uitgegeven 1e deel van zijn Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden een inwertal van 340. Het dorp maakt deel uit van de gemeente Veere. Tot 1 januari 1966 was Aagtekerke een zelfstandige gemeente. Van 1966   tot 1997 ,maakte het onderdeel uit de gemeente Mariekerke, waartoe ook Grijpskerke, Meliskerke en het gehucht Mariekerke behoorden. © Google Maps© Google Maps

Evenementen

Tot de evenementen behoren ringrijwedstrijden op diverse dagen, de jaarlijkse rommelmarkt (juni), Trekkertrek (juli) en Supermotorcross (juli).
Klik hier voor website VVV Monument voor omgekomen vliegers aan Kalfhoeksepadje Monument voor omgekomen vliegers aan Kalfhoeksepadje

Tekst monument omgekomen vliegers aan KalfshoeksepadTekst monument omgekomen vliegers aan Kalfshoeksepad

Aagtekerke, RoosjeswegAagtekerke, RoosjeswegBoerderij aan Brouwerijweg AagtekerkeBoerderij aan Brouwerijweg Aagtekerke

Pronkstuk Hervormde kerk Aagtekerke, rouwbord Hendrik Thibaut, gemaakt door de beroemde beeldhouwers Rombout VerhulstPronkstuk Hervormde kerk Aagtekerke, rouwbord Hendrik Thibaut, gemaakt door de beroemde beeldhouwers Rombout Verhulst

Hervormde kerk Aagtekerke met voormalige school/catechisatielokaalHervormde kerk Aagtekerke met voormalige school/catechisatielokaalWoning aan Oude GrintwegWoning aan Oude Grintweg

Nogmaals: bloemenpracht aan de KloosterwegNogmaals: bloemenpracht aan de KloosterwegWeidse verten bij AagtekerkeWeidse verten bij AagtekerkeZomers panoramaZomers panoramaWestkapelse Watergang aan Kloosterweg AagtekerkeWestkapelse Watergang aan Kloosterweg AagtekerkeWestkapelse Watergang aan Kloosterweg AagtekerkeWestkapelse Watergang aan Kloosterweg AagtekerkeZomeravondstemming met biddende torenvalk bij AagtekerkeZomeravondstemming met biddende torenvalk bij Aagtekerke