headerbanner

Gezicht op Oostkapelle vanaf de WesthovensewegGezicht op Oostkapelle vanaf de Westhovenseweg

Beste bezoeker van deze website.

Staatspareltjes houdt in de loop van voorjaar 2023 op te bestaan. U kunt de geschreven teksten desgewenst kopiëren voor eigen gebruik.

Mocht u foto's overnemen dan vragen we u vriendelijk daar als bron bij te zetten: 'foto Willem Staat', tenzij er een andere maker is aangegeven.

De redactie bedankt iedereen die ons voorzag van opbouwende kritiek en aanvullende informatie.

VREDE EN ALLE GOEDS TOEGEWENST AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST.

Margreeth Ernens en Willem Staat.

Beeld op een mooie lentedag: in Domburg is het steendruk en zitten de terrassen overvol, terwijl je je in Oostkapelle in alle rust kunt neervlijen. Tsja, Domburg bruist, maar Oostkapellenaars zullen er geen min-
derwaardigheidscom-
plex van krijgen. Bij hun dorp liggen bijzonder aantrekkelijke landgoederen te midden van uitgestrekte bossen, waardoor het de groenste hoek van Walcheren kan worden genoemd. Dat aangename landschap wordt, alsof het allemaal niet op kan, begrensdIn de familiebadplaats zijn veel verblijfsmogelijkheden, waaronder camping Ons Buiten In de familiebadplaats zijn veel verblijfsmogelijkheden, waaronder camping Ons Buiten door brede stranden, die keer op keer zijn uitgeroepen tot de schoonste van het land. 
Ja het is er minder druk dan in Domburg, maar daardoor kun je Oostkapelle ook omschrijven als een gezellige familiebadplaats. Het dorp is behalve kampioen schoon strand ook nog de donkerste plek van Zeeland. Dat bleek uit onderzoek van de Zeeuwse Milieufederatie en Stichting Natuur en Milieu. Dus kun hier in een onbewolkte maanloze nacht 2.600 sterren zien, tegenover 50 in steden. Kortom, Oostkapelle is een dorp om u tegen te zeggen.

Landgoed Overduin in Oostkapelle op een dromerige augustusdagLandgoed Overduin in Oostkapelle op een dromerige augustusdagNatuur

Natuurgebied De Manteling ligt aan de westzijde van het dorp. Oostkapelle is bovendien een paradijs van buitenplaatsen met bossen, duinen, lanen en slingerpaadjes. Van de 17e tot de 19e eeuw woonde de Middelburgse elite hier alleen in het zomerseizoen. ’s Winters verbleef men in de stad. Vanaf de 20e eeuw werden deze behuizingen permanent bewoond of er werd een instelling in gehuisvest. Volgens beheerder Staatsbosbeheer groeien vrijwel nergens elders in Europa loofbomen zó dicht op de kust als bij Oostkapelle. Bovendien is het in deze omgeving mogelijk dat je een nachtegaal hoort kwinkeleren en tegelijkertijd het gekrijs van een zeemeeuw waarneemt. Staatsbosbeheer beheert behalve ook de in het gebied liggende buitenplaatsen Westhove, Berkenbosch en Duinbeek. Klik hier voor meer informatie over De Manteling

Kasteel Westhove in OostkapelleKasteel Westhove in OostkapelleKastelen en buitenplaatsen

Westhove

De buitenplaats Westhove behoorde vanouds bij het gelijknamige kasteel. Het slot is gebouwd in de tweede helft van de 13e eeuw en was zomerverblijf voor de abten van de abdij in Middelburg. Dat waren heren waar niet mee te spotten viel, want behalve kerkelijke macht hadden ze als voorzitter van Provinciale Staten ook politiek heel veel te vertellen. De abten ontvingen hier hoge gasten, onder Keizer Karel V en landvoogdes Margaretha van Hongarije. Het kasteel werd in 1572 bezet door prinsgezinde troepen, die het vervolgens plunderden en in brandKasteel Westhove, OostkapelleKasteel Westhove, Oostkapelle staken. Dat gebeurde tijdens het Beleg van Middelburg (1572-1574). In die periode trokken de geuzen over heel Walcheren rond. Het kwam vaak tot gewapende confrontaties met Spaanse eenheden. Dit alles leidde op het toenmalige eiland tot grote verwoestingen. Westhove is in de 17e eeuw gedeeltelijk herbouwd en onderging in de 18e eeuw uitbreiding.* Het kasteel kreeg omdat de defensieve rol was weggevallen steeds meer het karakter van een lusthof. Hier woonden rijke Zeeuwse families die veel geld staken in de aanleg van de omliggende tuinen en het park. Westhove liep zware schade op tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jonkvrouw De Bruijn-Boddaert stelde het in 1889 ter beschikking als herstellingsoord voor kinderen. In 1905 werd haar schoonzoon W.A. graaf van Lynden eigenaar. Diens vrouw gravin Van Lynden-de Bruijn legateerde het kasteel in 1926 aan de Stichting Herstellingsoord Westhove. Later werd het slot gebruikt door de Nederlandse Jeugdherberg Centrale. Duizenden jongeren hebben er verbleven tijdens vakanties. Tegenwoordig wordt het hoofdgebouw door Stayokay Hotel Domburg geëxploiteerd als hostel voor gezinnen en groepen. Klik hier voor meer informatie over het hostel

Duinbeek

Kasteel Duinbeek in OostkapelleKasteel Duinbeek in OostkapelleDit huis ligt aan de Duinbeekseweg 19. De geschiedenis ervan voert terug tot het midden van de 14e eeuw. Duinbeek is in 1572 net als Westhove geplunderd en in brand gestoken door rondtrekkende geuzen. Het puin werd bij opbod verkocht, waarna alleen een omgracht terrein resteerde. Daar is aan het begin van de 18e eeuw het huidige huis gebouwd, dat pronkt met een fraaie uitkijktoren. Een deel van het parkachtige terrein is toegankelijk voor wandelaars. Het koetshuis wordt verhuurd. Een prachtig onderkomen in een paradijselijke omgeving. Na de Tweede Wereldoorlog is het huis enkele jaren bewoond door jonkheer A. F. C. de Casembroot, die van 1948 tot aan zijn plotselinge dood in 1965 actief was als commissaris van de koningin in Zeeland en zich als zodanig bijzonder populair maakte in de provincie. Klik hier voor website over huis

Berkenbosch

Dit huis ligt in de Manteling aan de Duinbeekseweg 25-27. In 1644 werd dit goed vermeld als een boerderij met bos, land en plantage. De huidige buitenplaats dateert uit 1862. Huis en tuinen zijn niet publiek toegankelijk.

Huis Overduin in OostkapelleHuis Overduin in OostkapelleOverduin

Voorraadkelder op Overduin in OostkapelleVoorraadkelder op Overduin in Oostkapelle

Dit publiek toegankelijke bijzonder fraaie landgoed in natuurgebied Oranjezon pronkt met een buitenhuis uit het midden van de 19de eeuw. Op deze locatie stond in de Middeleeuwen een boerderij. Het agrarisch bedrijf maakte in de 17de eeuw plaats voor een parkachtige buitenplaats. Daarbij verrees een herenhuis, dat later is vervangen door het huidige. Op de plaats waar het oude herenhuis stond verrees een grote Landbouwschuur op Overduin in OostkapelleLandbouwschuur op Overduin in Oostkapellelandbouwschuur. Daarnaast ligt een merkwaardige voorraadkelder, die vermoedelijk diende voor de opslag van aardappelen en andere gewassen. Deze is in 2015 gerestaureerd. Het is heel leuk om hier een kijkje in te nemen. Klik hier voor verhaal

Het vermaarde park van Overduin ging verloren in 1944, toen Walcheren onder water werd gezet. De damherten overleefden die ramp, omdat de zoon van de pachtboer deze dieren naar de duinen dreef. De damherten die nu in menigte in het wild leven en zich steeds verder over Walcheren hebben verspreid zijn er de nazaten van. Na de Tweede Wereldoorlog is het park opnieuw beplant, waardoor het weer een lust voor het oog werd. Klik hier voor meer informatie.

Ingangspoort voormalig buiten Duno in OostkapelleIngangspoort voormalig buiten Duno in OostkapelleZeeduin/Duno

Hertenkamp op DunoHertenkamp op DunoAan de Noordweg staat een prachtig inrijhek, dat behoorde tot het voormalige huis Duno, dat net als kasteel Westhove diende als buitenverblijf voor de abten van de Abdij in Middelburg. Na de sloop van dit huis in 1830 is het bijbehorende landgoed samengevoegd met het grondgebied van Zeeduin. Laatstgenoemde buitenplaats was tot aan de Reformatie in gebruik als kruidentuin van de abdij in Middelburg. Het huidige huis Zeeduin is gebouwd in 1878. Aan de oprijlaan staan een oranjerie van circa 1860, en een dienstwoning uit dezelfde tijd. Bovendien is er een hertenverblijf te vinden, dat in 1989 is hersteld. Op het oorspronkelijke terrein van Duno staan een 19e eeuwse boerderij met een grote houten schuur. Al de genoemde gebouwen op het landgoed zijn rijksmonumenten. Klik hier voor website

Ipenoord in OostkapelleIpenoord in OostkapelleIpenoord

Aan de Noordweg staat het in 1819 gebouwde huis Ipenoord. Het bijbehorende park in landschapsstijl is vermoedelijk ontworpen door de befaamde tuinarchitect K.G. Zocher. Het huis wordt als hotel geëxploiteerd. Klik hier voor website

Koetshuis Molenwijk OostkapelleKoetshuis Molenwijk OostkapelleMolenwijk

Aan de Molenweg staat het in 1819 gebouwde herenhuis Molenwijk. De laatste bewoner was de in 2014 op 90-jarige leeftijd overleden predikant C.F.H. baron Van Tuyll van Serooskerken. Hij beheerde een indrukwekkende verzameling fossielen waar jaarlijks honderden bezoekers op afkwamen. Het koetshuis van Molenwijk dateert uit 1890. Het huis wordt verhuurd als vakantieverblijf voor maximaal 20 personen. Klik hier voor meer informatie

Cranesteijn in OostkapelleCranesteijn in OostkapelleCranesteyn

Aan de Wijkhuisweg 10 ligt de fraaie 17e eeuwse boerderij Cranesteyn. De hoeve is genoemd naar een familie Crane. Die woonde hier in een herenhuis van dezelfde naam. Dat maakte later plaats voor de huidige boerderij. In 2010 is een deel van de omgrachting hersteld, waardoor pand en tuin nog meer allure kregen.

Swanenburg in OostkapelleSwanenburg in OostkapelleSwanenburg

Het voormalige buiten Swanenburg aan de Zwanenburgseweg is in de 17e eeuw gesticht op de plaats van een boerderij. In 1797 is het huis verbouwd tot het huidige pand. De vijver erachter en de toegangswegen zijn de enige elementen die nog verwijzen naar de toestand in de 18e-eeuw.

Buiten Pekelynge in OostkapelleBuiten Pekelynge in OostkapelleBuiten Pekelynge

Aan de Aagtekerkseweg is bij de uit 1737 stammende boerderij Altijd Zorg (foto) het nieuwe landgoed Buiten Pekelynge ontwikkeld. Dit in Engelse landschapsstijl ingerichte terrein biedt ruimte aan drie nieuw te bouwen landhuizen, die worden omgeven door 15 ha bos en gelegen zijn aan een waterpartij.  

 Oostkapelle, hoeve Groot Middenhof Oostkapelle, hoeve Groot MiddenhofBoerderijen

In Oostkapelle staat behalve hiervoor genoemde panden nog een aantal fraaie boerderijen op de Rijksmonumentenlijst. Die aan de Molenweg 8 ligt in een groene omgeving. Aan de Noordweg 39 liggen Groot Middenhof (18e eeuw) en Klein Middenhof. Aan de Aagtekerkseweg nr 5 staat boerderij Altijd Zorg uit 1737. Noemenswaardig is ook de kleine boerderij aan Waterstraat 7 in het hart van het dorp.Oostkapelle, hoeve Klein MiddenhofOostkapelle, hoeve Klein Middenhof

Molen

Bij de oostelijke entree van het dorp aan de Noordweg is de stellingmolen beeldbepalend. Deze is gebouwd in 1858, maar was toen nog naamloos. In 1950 werd de molen aangekocht door A. Minderhoud, wiens eigen windgemaal in 1944 werd verwoest bij de bombardementen die Westkapelle toen troffen. Die molen stond aan de straat D’Arke, de naam die Minderhoud vervolgens aan de wiekendrager van Oostkapelle gaf. Het windgemaal is te bezoeken wanneer de vrijwillige molenaar de wieken rond laat gaan. Klik hier voor website molen

Nagebouwde toren Middeleeuws mottekasteel bij Terra MarisNagebouwde toren Middeleeuws mottekasteel bij Terra MarisTerra Maris

In de 18e-eeuwse voormalige oranjerie van Kasteel Westhove is Terra Maris gevestigd, het Zeeuws museum voor natuur en landschap. Voorheen was het bekend onder de naam Zeeuws Biologisch Museum. Je komt hier veel te weten over de geschiedenis van het Zeeuwse landschap en de rol van het water. Honderd dorpen in Zeeland gingen verloren door overstromingen. Vanuit het museum worden tal van activiteiten ontwikkeld, vaak dingen waar ook kinderen aan deel kunnen nemen. Klik hier voor website

Dorpskerk OostkapelleDorpskerk OostkapelleKerken

Toren OostkapelleToren OostkapelleDe eerste kerk van Oostkapelle werd evenals die van Westkapelle al in de elfde eeuw genoemd. Hieraan danken deze dorpen hun namen. Beide kerken waren gewijd aan Sint Willibrord. De hoge toren van de huidige kerk diende in vroeger eeuwen als baken voor zeevarenden. Het gevaarte stamt uit de 14e eeuw. De rest van het kerkgebouw is in 1572 verwoest tijdens de guerrillaoorlog die Watergeuzen en Spaanse troepen in die tijd met elkaar uitvochten op Walcheren. Het huidige vrij kleine schip dateert uit 1610. De combinatie van grote toren en klein schip doet denken aan het aanzicht van de kerk in Sint Anna ter Muiden al is het schip van de kerk in laatstgenoemd dorp helemaal een luciferdoosje ten opzichte van de toren. Het schip van de kerk in Oostkapelle telt vijf traveeën.

Op de balustrade staan beelden van David met de harp en twee musicerende engelen.ZionskerkZionskerk Die stonden eerder op het in 1903 verkochte huisorgeltje dat de kerk sierde. Johannes De Pourck werd in 1579 als eerste predikant verbonden aan  Oostkapelle. De toenmalige Nederlandse hervormde gemeente vierde in 1979 met luisterrijk vertoon haar vierhonderdjarig bestaan. Voor die gelegenheid werd een jubileumboek samengesteld en een gedenkpenning geslagen.

De Gereformeerde Kerk van Oostkapelle werd geïnstitueerd in 1890. De leden hielden aanvankelijk dienstenGereformeerde Gemeente OostkapelleGereformeerde Gemeente Oostkapelle in een woonhuis aan de Brouwerijstraat. In 1922 werd die locatie verruild voor een eigen kerkgebouw aan dezelfde straat. Die maakte in 1984 plaats voor de Zionkerk aan de Duinweg. Het kerkgebouw aan de Brouwerijstraat is daarna verbouwd tot appartementencom-
plex. De Dorpskerk en de Zionskerk worden beide gebruikt door de Protestantse Gemeen_
te. Klik hier voor website van de Pro_
testantse
 Gemeente. 
De Gereformeerde Gemeente is geïnstitueerd in 1900. De huidige Saronskerk aan de Noordweg 34 stamt uit 1987. Klik hier voor website 

 ©  Google Maps © Google MapsGemeente en inwoners

De gemeente Oostkapelle werd in 1966 samen met het naburige Domburg samengesmeed tot de gemeente Domburg. Heel gelukkig was dat niet, omdat de mondaine badplaats slecht combineerde met het wat meer ingetogen Oostkapelle. Dat leidde in de gemeenteraad geregeld tot botsingen tussen confessionele en niet-confessionele politici. In 1997 werd de combinatie ongedaan gemaakt doordat beide dorpen toen deel gingen uitmaken van de gemeente Veere. Oostkapelle telde 660 ingezetenen in 1815. In 1899 was het inwonertal gestegen tot 1035. In 1980 woonden er 2299 mensen in het dorp en per 1 januari 2008 waren dat er 2510.   © Google Maps © Google Maps

Klik hier voor evenementen
Logies: Klik hier voor verblijfsmogelijkheden.
Eten en drinken: Klik hier voor horeca en restaurants.

*Leestip: de geschiedenis van de landgoederen en het dorp is boeiend beschreven in: ‘Oostkapelle Buitenplaats van Walcheren’ van René van den Berge, 2013, uitgeverij malmbergmedia.nl  Pad in Buiten Pekelynge in OostkapellePad in Buiten Pekelynge in OostkapelleInterieur Dorpskerk OostkapelleInterieur Dorpskerk OostkapelleHet bij de restauratie van 1978 verwijderde ingangsportaal van de Dorpskerk is  herbouwd  en kreeg de naam 't WachtertjeHet bij de restauratie van 1978 verwijderde ingangsportaal van de Dorpskerk is herbouwd en kreeg de naam 't WachtertjeZeeduin-DunoZeeduin-DunoZeeduin-DunoZeeduin-DunoMinicamping Lugtenburg aan de Aagterkseweg in OostkapelleMinicamping Lugtenburg aan de Aagterkseweg in OostkapelleManege De Dankbare in OostkapelleManege De Dankbare in OostkapelleInwendige kelder landgoed Overduin in OostkapelleInwendige kelder landgoed Overduin in OostkapelleBoerderij landgoed Overduin OostkapelleBoerderij landgoed Overduin OostkapelleWoning op landgoed Overduin OostkapelleWoning op landgoed Overduin OostkapelleBoerderij Waterstraat 7 OostkapelleBoerderij Waterstraat 7 OostkapelleDorpsstraat OostkapelleDorpsstraat Oostkapelle
Dorpsstraat OostkapelleDorpsstraat OostkapelleDorpsstraat OostkapelleDorpsstraat OostkapelleDorpsstraat OostkapelleDorpsstraat OostkapelleOude Domburgseweg OostkapelleOude Domburgseweg OostkapelleOude Domburgseweg OostkapelleOude Domburgseweg Oostkapelle

 

KLIK HIER OM EEN REACTIE OP DIT ARTIKEL TE PLAATSEN