Hervormde kerkHervormde kerkKerken

Het oudste kerkje van Sint-Annaland was er al in de dertiende eeuw, maar dat viel ten prooi aan overstromingen. Toen Anna van Bourgondië in 1476 toestemming kreeg om het gebied weer te laten bedijken, is een kruisvormig bedehuis gebouwd, dat was verbonden met het kruisherenklooster. Het klooster ging ten onder door de woelingen in de Tachtigjarige Oorlog. De huidige Nederlandse Hervormde kerk aan de Ring werd in 1899 gebouwd als vervanger van de oude kerk. Het was aanvankelijk een zaalkerk met toren, waaraan na de Tweede Wereldoorlog twee zijbeuken zijn toegevoegd. Het dorp herbergt verder kerkgebouwen van de Gereformeerde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente in Nederland en van de Hersteld Hervormde Kerk. De in de aanhef genoemde veiling is van groot belang voor de aardappelhandel. Piepers zijn op Tholen al sinds het begin van de 20e eeuw een voornaamWapen Sint-AnnalandWapen Sint-Annaland akkerbouwproject.

Heilige Anna

Gaf Anna van Bourgondië, zoals hierboven aangehaald, de stoot tot het huidige dorp, de naam ‘Anna’ is ook op een andere manier aan het dorp verbonden. De dorpskerk was voor de Reformatie namelijk gewijd aan de Heilige Anna. Deze staat ook afgebeeld in het gemeentewapen. Sint-Annaland was een zelfstandige gemeente die sinds 1 juli 1971 deel uitmaakt van de gemeente Tholen. Het dorp telde per 1 januari 2011 3696 inwoners. Ter vergelijking: in 1815 woonden er 1277 mensen en in 1899 stond de teller op 2405 ingezetenen.  

 Veiling Sint-AnnalandVeiling Sint-Annaland

Terrassen Havenplein Sint-AnnalandTerrassen Havenplein Sint-AnnalandJachthaven Sint-AnnalandJachthaven Sint-AnnalandcLoflied op de veilingkist in Sint-AnnalandLoflied op de veilingkist in Sint-AnnalandKantoor in Sint-Annaland van De Eendrachtsbode, het belangrijkste medium in de gemeente TholenKantoor in Sint-Annaland van De Eendrachtsbode, het belangrijkste medium in de gemeente Tholen

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezicht op Sint-AnnalandGezicht op Sint-AnnalandHersteld Hervormde Bethelkerk in Sint-AnnalandHersteld Hervormde Bethelkerk in Sint-AnnalandBloementeelt bij Sint-AnnalandBloementeelt bij Sint-AnnalandKerk Gereformeerde Gemeente in Nederland in Sint-AnnalandKerk Gereformeerde Gemeente in Nederland in Sint-AnnalandKerk Gereformeerde Gemeente in Sint-AnnalandKerk Gereformeerde Gemeente in Sint-Annaland