headerbanner

Beste bezoeker van deze website.

Staatspareltjes houdt in de loop van voorjaar 2023 op te bestaan. U kunt de geschreven teksten desgewenst kopiëren voor eigen gebruik.

Mocht u foto's overnemen dan vragen we u vriendelijk daar als bron bij te zetten: 'foto Willem Staat', tenzij er een andere maker is aangegeven.

De redactie bedankt iedereen die ons voorzag van opbouwende kritiek en aanvullende informatie.

VREDE EN ALLE GOEDS TOEGEWENST AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST.

Margreeth Ernens en Willem Staat.

Wie Sint-Annaland zegt, zegt ook aardappelen, want het dorp is wijd en zijd bekend door de veiling waar enorme hoeveelheden piepers langs de klok gaan. Maar Sint-Annaland heeft nog veel meer te bieden. Sint-Annaland heeft diverse horecagelegenheden. Dat komt niet alleen doordat het dorp een geliefde uitgaansplek is voor de jeugd in de regio, maar ook door de watersport. ‘Stalland’, zoals het aan de Krabbekreek gelegen dorp in grote delen van Zeeland wordt genoemd, heeft namelijk ook een grote jachthaven die mensen trekt. Bovendien is er een goed winkelbestand, zodat Sint Annaland een levendig dorp is.

Voorstraatdorp

 Gevelsteen nonnenhuisGevelsteen nonnenhuis

Sint-Annaland is een voorstraatdorp. Een voorstraatdorp is een min of meer planmatig aangelegde woonplaats. De eerste straat noemde men dan Voorstraat. Deze loopt uit op een plein, waarop de kerk werd gebouwd. Dat kon een vierkant plein zijn, maar in Zeeland was het vaak rond of ovaal van vorm. Daaraan werd dan de naam Ring gegeven. De volgende straat, de nieuwste dus, gaf men nogal eens de naam Kerkstraat of Nieuwstraat. Een beproefd patroon, dat in Sint-Annaland perfect is na te gaan. Je ziet het bijvoorbeeld ook terug in Oude Tonge op Goeree Overflakkee. 

Het deftige voorkomen van de Voorstraat van Sint-Annaland geeft het dorp aanzien. Van de monumentale woningen aan deze straat is het 17e eeuwse ‘Nonnetjeshuis” op nummer 38 het oudste. De naam voert terug op Jacoba, Johanna en Kaatje Elenbaas. Deze godvruchtige gezusters leidden een teruggetrokken leven. Ze deden in stilte ook veel goed werk voor de armen. Klik hier voor meer informate

Voorstraat in Sint-AnnalandVoorstraat in Sint-Annaland

Brand

Het Nonnetjeshuis bleef gespaard bij de brand die het dorp trof op 23 mei 1692. Daarbij gingen 56 huizen verloren, een brouwerij, een meestoof en 34 schuren. Een ramp voor het dorp, want door die branden in de schuren ging ook het meeste graan verloren, naast andere voorraden. Zie film hieronder van het spektakelstuk dat in 2000 werd opgevoerd ter gelegenheid van het 525-jarig bestaan van Sint-Annaland. Vanaf 2’57’’ komt de brand aan de orde:

Molens

Sint-Annaland is ook een molendorp. Het heeft evenals Tholen-stad twee complete korenmolens. Dat zijn de stellingmolen De Vier Winden en de rood geschilderde standerdmolen. Die is gebouwd rond 1684 en is daarmee de oudste wiekendrager van de provincie Zeeland.

Standermolen Sint-AnnalandStandermolen Sint-Annaland

Toverkot

Rond 1931 deed zich hier een incident voor. De molen wilde niet meer draaien en lange tijd zocht men vergeefs naar de oorzaak van het ongemak, waarop de molenaar concludeerde dat het maalwerktuig was betoverd. Later bleek dat er een gewichtje klem zat tussen het gaande werk (bewegende onderdelen van een molen). Een voorbeeld van het bijgeloof dat in Sint-Annaland eeuwenlang een rol speelde en waaraan het dorp de bijnaam ‘toverkot’ overhield. Kees en Marius Kodde waren samen de laatste beroepsmolenaars op de standerdmolen. Als bijzonderheid zij vermeld dat hun drie broers hetzelfde beroep uitoefenden en wel op molens in Brouwershaven, Ouwerkerk (de molen in dat dorp is tijdens de Ramp van 1953 weggespoeld) en Schiedam. Stellingmolen De Vier Winden dateert uit 1877. Het windgemaal is in 2009 volledig gerestaureerd. Klik hier voor meer informatie 

Museum

Tot Streekmuseum De Meestoof behoort een Noorse woning, die model staat voor de huizen die na de Ramp vanuit Scandinavië werden geschonken aan de getroffen cgebieden. De woning is geheel ingericht in de stijl van het midden van de 20e eeuw. Tot de getoonde curiositeiten is de doopjurk van Ella Vogelaar, die 22 februari 2007 aantrad als minister van Wonen, Wijken en Integratie, maar die 13 november 2008 moest aftreden nadat de PvdA, haar eigen partij, het vertrouwen opzegde. Vogelaar groeide op in een gereformeerd gezin op een boerderij bij Anna Jacobapolder. Klik hier voor website De Meestoof

Hervormde kerkHervormde kerkKerken

Het oudste kerkje van Sint-Annaland was er al in de dertiende eeuw, maar dat viel ten prooi aan overstromingen. Toen Anna van Bourgondië in 1476 toestemming kreeg om het gebied weer te laten bedijken, is een kruisvormig bedehuis gebouwd, dat was verbonden met het kruisherenklooster. Het klooster ging ten onder door de woelingen in de Tachtigjarige Oorlog. De huidige Nederlandse Hervormde kerk aan de Ring werd in 1899 gebouwd als vervanger van de oude kerk. Het was aanvankelijk een zaalkerk met toren, waaraan na de Tweede Wereldoorlog twee zijbeuken zijn toegevoegd. Het dorp herbergt verder kerkgebouwen van de Gereformeerde Gemeente, de Gereformeerde Gemeente in Nederland en van de Hersteld Hervormde Kerk. De in de aanhef genoemde veiling is van groot belang voor de aardappelhandel. Piepers zijn op Tholen al sinds het begin van de 20e eeuw een voornaamWapen Sint-AnnalandWapen Sint-Annaland akkerbouwproject.

Heilige Anna

Gaf Anna van Bourgondië, zoals hierboven aangehaald, de stoot tot het huidige dorp, de naam ‘Anna’ is ook op een andere manier aan het dorp verbonden. De dorpskerk was voor de Reformatie namelijk gewijd aan de Heilige Anna. Deze staat ook afgebeeld in het gemeentewapen. Sint-Annaland was een zelfstandige gemeente die sinds 1 juli 1971 deel uitmaakt van de gemeente Tholen. Het dorp telde per 1 januari 2011 3696 inwoners. Ter vergelijking: in 1815 woonden er 1277 mensen en in 1899 stond de teller op 2405 ingezetenen.  

 Veiling Sint-AnnalandVeiling Sint-Annaland

Terrassen Havenplein Sint-AnnalandTerrassen Havenplein Sint-AnnalandJachthaven Sint-AnnalandJachthaven Sint-AnnalandcLoflied op de veilingkist in Sint-AnnalandLoflied op de veilingkist in Sint-AnnalandKantoor in Sint-Annaland van De Eendrachtsbode, het belangrijkste medium in de gemeente TholenKantoor in Sint-Annaland van De Eendrachtsbode, het belangrijkste medium in de gemeente Tholen

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezicht op Sint-AnnalandGezicht op Sint-AnnalandHersteld Hervormde Bethelkerk in Sint-AnnalandHersteld Hervormde Bethelkerk in Sint-AnnalandBloementeelt bij Sint-AnnalandBloementeelt bij Sint-AnnalandKerk Gereformeerde Gemeente in Nederland in Sint-AnnalandKerk Gereformeerde Gemeente in Nederland in Sint-AnnalandKerk Gereformeerde Gemeente in Sint-AnnalandKerk Gereformeerde Gemeente in Sint-Annaland