headerbanner

’s Zomers genieten op het terras aan de haven of langs de Oosterscheldedijk fietsen die vergezichten biedt op de Bevelanden en Schouwen-Duiveland: dat kun je in Haven StavenisseHaven StavenisseStavenisse! Het dorp ligt op de uiterste westpunt van het voormalige eiland Tholen. Rustzoekers kunnen hier in positieve zin ervaren dat je hier aan het eind van de wereld bent.

Stavenisse is een karakteristiek dorp met enkele monumentale geveltjes aan de Voorstraat. De Nederlandse Hervormde kerk en de molen zijn medebepalend voor het aanzien van het dorp. Deze grondzeiler werd in 1801 gebouwd nadat op 9 november 1800 de voorganger, een houten standerdmolen, omwaaide tijdens een nachtelijke storm. Dat lot trof toen ook de molen van Kruiningen en vijf stuks op Walcheren. Klik hier voor gegevens molen

Ramp

De Ramp van 1953 kostte 153 inwoners het leven, omgerekend acht procent van de bevolking of bijna een op de twaalf inwoners. Zodoende behoorde Stavenisse tot de zwaarst getroffen dorpen. Aan de Ramp herinneren nog karakteristieke Noorse woningen aan de Koning Haakonstraat.

Kasteel

Achter Bos 17 ligt een rechthoekig terrein waar eens het Kasteel van Stavenisse stond. Onder het tot tuin ingerichte perceel liggen de fundamenten van het muurwerk en Het voormalige gemeentehuis van Stavenisse biedt plaats aan het watersnoodhuis, gewijd aan de Ramp van 1953.Het voormalige gemeentehuis van Stavenisse biedt plaats aan het watersnoodhuis, gewijd aan de Ramp van 1953.twee ronde hoektorens. Het slot vormde vanaf 1653 een eeuw lang de verblijfplaats van de familie Van Tuyll van Serooskerken, die de ambachtsheerlijkheid Stavenisse bezat. Nadat het slot in de 18e eeuw ten prooi viel aan verval is het kasteel in 1753 verkocht aan baljuw/bierbrouwer A. de Clerq, die het vervolgens liet slopen.

Zeemonster

Buiten het dorp staat een monument voor de slachtoffers. Dat stelt een zeemonster voor, maar wordt ook ten onrechte ‘de vis’ genoemd. Het beeldhouwwerkje werd geschonken door enkele Noord-Hollandse gemeenten en de gemeente Maartensdijk (Ut). Stavenisse is een bevindelijk dorp, waarvan meer dan de helft behoort tot de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland en een minderheid tot de Nederlandse Hervormde gemeente. De laatste is aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en wordt gerekend tot de behoudende richting van de Gereformeerde Bond. Dat geestelijk erfgoed botst met het verbinden van een natuurramp met een zeemonster. Dat is de reden waarom het monument op een afgelegen plaats is neergezet aan de dijk langs de provinciale weg M286, die Stavenisse verbindt met Sint Maartensdijk.

Stavenisse telde als zelfstandige gemeente 850 inwoners in 1815 en 1604 in 1899. Het dorp maakt sinds 1 juli 1971 deel uit van de gemeente Tholen. Stavenisse telde 1514 inwoners in 1980 en op 1 januari Hervormde kerk van StavenisseHervormde kerk van Stavenisse2010 waren dat er 1798.

Rombout Verhulst

De kerk van het eerste Stavenisse, dat Oudmunster werd genoemd, was gewijd aan Sint-Maarten. Oudmunster is overstroomd in 1304 en ging geheel verloren bij overstromingen in 1509. Na de herbedijking in 1599 ontstond het huidige dorp. Daarin verrees in 1617 een nieuwe kerk, een van de eerste bedehuizen die in Zeeland na de Reformatie werden gebouwd voor de protestantse eredienst. Het bedehuis maakte in 1910 plaats voor de huidige kerk. De uit 1672 stammende toren van de oude kerk is gehandhaafd. Ook de grafkapel van Hieronymus van Tuyll van Serooskerken bleef bewaard. Het fraaie grafmonument is vervaardigd door de beroemde beeldhouwer Rombout Verhulst.

Potappel

De kerk van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland aan de Prins Bernhardstraat 35 heeft enkele malen een uitbreiding ondergaan. De gemeente werd groot door toedoen van ouderling Leen Potappel (1892-1953). Hij zou hebben voorspeld dat Nederland buiten schot zou blijven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Potappel kwam om tijdens de Ramp van 1953. Daarna ontstond de legende dat hij de watersnood zou hebben voorspeld. Later is deze legende ontkracht.Kerk Oud Gereformeerde Gemeente StavenisseKerk Oud Gereformeerde Gemeente Stavenisse

Volkslied

Stavenisse heeft een eigen stijlvol en bijzonder melodieus volkslied. Het is gemaakt door Leendert Abraham Verburg die van 1946-1956 burgemeester was van de gemeente. Verburg was lid van de Anti Revolutionaire Partij (ARP). De tekst van het lied luidt als volgt:

Ons mooie dorp daar aan het Scheldestrand,
op ons dierbre Thoolse land.
Het is niet groot maar 't mag er toch wel zijn,
't is in 't kleine vast niet klein.

Refrein:
Het mooie dorp, al met zijn land,
Met zijn dijken en zijn strand.
Men brengt er samen graag iets groots tot stand,
Eendrachtig hand in hand.

Het mooie dorp, al met zijn land,
Met zijn dijken en zijn strand..
Men brengt er samen graag iets groots tot stand,
Eendrachtig hand in hand.
Een grote haven en een sluis erbij,
die regelt het getij.
Een scheve toren en een grote kerk,

't Resultaat van liefdewerk
Een korenmolen die er maalt het graan
en zijn wieken blij laat gaan
De laatste resten van een oud kasteel en het Bos een pronkjuweel. 

In ons klein dorp leeft de traditie voort,
Die ons allen steeds bekoort.
Hetgeen de vaad'ren brachten een tot stand
Daaraan houden wij de hand.

En als een vijand eens ons dorp belaagt,
Of een ramp ons angst aanjaagt,
Dan staan we moedig gaarne zij aan zij
Als het moet voor in de rij.

Zo blijven 'w allen aan ons dorp verpand
Wijl wij zijn in Godes hand.
Voor Stavenisse zij ons aller bee
Geve god ons rust en vree.

Logies

Bij Stavenisse liggen twee campings terwijl er bovendien een B en B-gelegenheid is.

Anna Jacobapolder Oud-Vossemeer Poortvliet Scherpenisse Sint-Annaland Sint-Maartensdijk Stavenisse Sint-Philipsland Tholen   

Oogst bij StavenisseOogst bij Stavenisse

Molen StavenisseMolen Stavenisse

 

 

 

 

 

 

 

Noorse woningen in StavenisseNoorse woningen in Stavenisse

Gevel Voorstraat StavenisseGevel Voorstraat Stavenisse Voorstraat StavenisseVoorstraat Stavenisse

Vergezicht vanaf buitendijks fietspad StavenisseVergezicht vanaf buitendijks fietspad Stavenisse

Fietspad StavenisseFietspad Stavenisse