headerbanner

Tot de voormalige gemeente Zaamslag behoorde een kring van gehuchten. Je kunt ze ook de Kroon op Zaamslag noemen. De buurtschappen liggen verstrooid in de polders en bieden majestueuze vergezichten. Voor wie daarvan houdt valt hier veel te genieten. Hieronder een korte beschrijving.Aan de Kamperseweg bij Kampersche HoekAan de Kamperseweg bij Kampersche Hoek

De KraagDe Kraag

De Kraag

Dit gehucht ligt aan de rand van de bebouwing van Terneuzen bij de Otheense Kreek.

Het bestaat uit enkele boerderij aan de Kraagdijk aan de westkant van de kreek en een restaurant aan de overzijde.

Het gehucht vormt een bekend punt aan de doorgaande weg N290. Deze loopt tussen Terneuzen en Kapellebrug.
  

 

Othene

Boerderij aan de rand van OtheneBoerderij aan de rand van OtheneOthene werd in 1160 genoemd als nederzetting met een kapel. Deze verdween in 1214 in zee. Het tweede Othene, dat beschikte over een parochiekerk, verdween uiteindelijk geheel door de inundaties in 1586. In 1842 kwamen er restanten van boven water in de Otheense Kreek. Ten oosten daarvan verrees daarna het derde Othene, ook  Noten genoemd. Dit buurtschap  is nu opgenomen in de bebouwing van de stad.

In het hart van oud OtheneIn het hart van oud OtheneVal (De)

Dit gehucht ligt ten oosten van Terneuzen. De Val moet zijn ontstaan na een overstroming, waarbij dijkval of oeverval optrad. Daaraan herinnert nog een wiel. De kern van het gehucht is rondom dit watertje gebouwd. Een zeldzame, zo niet unieke, vorm van vestiging in Nederland.Griete (De)

De GrieteDe GrieteDit gehucht, je kunt ook zeggen dorpje, ligt bij de Westerschelde ten noorden van Zaamslag. De dijk biedt vergezichten op de Schelde en de scheepvaart. (Fiets)toeristen leggen vaak aan bij Café De Griete. Niet zo verwonderlijk, want deze hoek van Zeeuws Vlaanderen is het aantal horecagelegenheden klein. Klik hier voor website café. In De Griete ligt een speeltuintje. Dat is er mede gekomen doordat er in het gehucht in de 21e eeuw meer gezinnen met kinderen kwamen te wonen. Rond het eerste weekeinde van november worden rond het café de Herfstfeesten gehouden. Onderdelen daarvan zijn rommelmarkt, muzikale optredens en de schieting op de liggende wip. De herkomst van de naam De Griete zou terugvoeren op de Margarethapolder. Een andere verklaring is dat het gehucht is genoemd naar een inwoonster.

Haven De GrieteHaven De GrieteEendragt

Dit gehucht ligt direct ten noorden van De Griete. Het bestaat uit boerderijen aan de drie kilometer lange Eendragtweg langs de Westerscheldedijk. De Eendragtweg ligt tussen de Klein Huissenpolderweg en Kanaaldijk. Aan de weg liggen diverse boerderijen en een handelsbedrijf.Gezicht vanaf Kamperseweg bij Kampersche HoekGezicht vanaf Kamperseweg bij Kampersche Hoek

Kampersche Hoek

Dit gehucht ligt ten zuidoosten van Eendragt en ten noorden van Poonhaven. Het bestaat voornamelijk uit enkele boerderijen bij de kruising van de Kampersedijk met de Kamperseweg.

De) Kwakkel

Dit gehucht ligt ten noordoosten van Zaamslag. Van 1926 tot aan de opheffing in 1946 werd De Kwakkel doorsneden door een goederenlijn van de Zeeuwsch-Vlaamse Tramweg-Maatschappij (ZVTM). Die diende vooral voor het vervoer van suikerbieten. Kwakkel bestaat uit de Kwakkelsedijk en Kwakkel en loopt in het noordoosten over in het gehucht Poonhaven.

Poonhaven

Dit gehucht ten noordoosten van Zaamslag beschikte vroeger over een eigen haven, van waaruit een veerdienst over het Hellegat werd onderhouden. De naam is ontleend aan ‘poon’, een type vrachtschip dat van de 13e tot in de 20e eeuw vooral in Zeeland en Zuid-Holland werd ingezet.

Hoek van de Dijk

Deze buurtschap ligt bij de driesprong Zaamslagsedijk, Veer en Hoek van de Dijk. Het ligt ten noorden van Zaamslag en grenst westelijk aan Reuzenhoek en oostelijk aan Zaamslagveer.Hartje ReuzenhoekHartje Reuzenhoek

Reuzenhoek

De buurtschap Reuzenhoek, ten noorden van Zaamslag, was vroeger een bijzonder kinderrijke gemeenschap. In 1827 woonden hier 98 mensen in 16 woningen. Dat betekent zes mensen per woning met samen ongeveer zestig kinderen. Reuzenhoek had als gehucht lange tijd een streekfunctie, door de aanwezigheid van een eigen school. Deze is in 2012 opgegaan in de nieuwe Brede School in de Terneuzense wijk Othene.Groe ReuzenhoekGroe Reuzenhoek

Steenovens

Dit gehucht ligt ten zuidoosten van Zaamslag. Alleen het zuidelijke deel behoorde tot de gemeente Zaamslag. De naam herinnert aan steenbakkerijen die hier waren gevestigd.

Zaamslagveer

Dit oostelijk van Zaamslag gelegen gehucht, op het kruispunt Veerstraat-Veer, is genoemd naar het vroegere veer over het Hellegat naar Stoppeldijk.

De Sluis

Dit gehucht ligt aan de hoek Oude Zeedijk-Pouckedijk. De zuidelijk aanpalende Boschkreek behoorde tot de gemeente Axel.

Voor het behoud van deze schuur bij Aandijke had de overheid geen geld overVoor het behoud van deze schuur bij Aandijke had de overheid geen geld overAandijke

Het dorp lag ten oosten van het huidige gehucht Kwakkel. De Aandijkseweg herinnert nog aan deze nederzetting. Aandijke was een klein dorp, maar beschikte over een tamelijk grote kerk in kruisvorm. Dat bleek in het midden van de 19e eeuw toen de fundamenten zijn opgegraven. Vervolgens zijn die weer onder de grond verdwenen waarna in 1969 opnieuw de spaden de grond in gingen. Er kwamen fundamenten tevoorschijn met een dikte van 90 cm. Aan de Aandijkseweg stonden vroeger drie huisjes naast elkaar die de Drie Geloven werden genoemd. Dat kwam doordat de gezinnen die er woonden een verschillende kerkelijke achtergrond bezaten.  © Google Maps© Google MapsGrote Huissenpolder temidden van een handvol gehuchten (zie kaart)Grote Huissenpolder temidden van een handvol gehuchten (zie kaart)Bij De ValBij De ValBij PoonhavenBij PoonhavenOude school ReuzenhoekOude school ReuzenhoekKern ReuzenhoekKern ReuzenhoekNog een opname van ReuzenhoekNog een opname van Reuzenhoek

KLIK HIER OM EEN REACTIE OP DIT ARTIKEL TE PLAATSEN