headerbanner

Dorpsstraat Dorpsstraat

Sirjansland is voor veel mensen niet meer dan een dorp om door heen te rijden tijdens een fietsknooppunten-tocht. Zijn ze er eenmaal aanbeland dan kunnen ze aanleggen bij Sirjans Café aan de Dorpsstraat, de enige plek waar je, al dan niet op het terras, je dorst kunt lessen. Anderen kennen het dorp van vakanties, door de aanwezigheid van camping ’t Hoge Zand aan de Zandweg.

Winkels zijn er niet. Wanneer argeloze vreemdelingen ernaar vragen komt de waard van het café met het antwoord: ,,Rechtsaf slaan, dan vind u deVoormalige pastorieVoormalige pastorie Hema en Albert Heijn.” Wie de gegeven aanwijzing volgt komt in de Korte Poststraat. Daar is geen winkel te bekennen. Op nummer 6 ziet de oplettende voorbijganger wel een woonhuis met werkplaats waarop het jaartal 1302 prijkt. 1302??? Ja het jaartal is er door de bewoner op aangebracht in de aanloop naar de viering van het zevenhonderdjarig bestaan van het dorp in 2007.

Sirjansland, in de streek aangeduid met ‘Sir’, telt nog geen vierhonderd inwoners. Het is ook nooit groter geweest, maar is Kort Beraad: veelzeggende naam van een boerderij aan de DillingswegKort Beraad: veelzeggende naam van een boerderij aan de Dillingswegdesondanks leefbaar. Dat komt mede doordat het dorp nog altijd beschikt over een basisschool. Door de gemeenschapszin worden feesten als Halloween, Koningsdag en Sinterklaas in Sirjansland jaarlijks luisterrijk gevierd. Het dorp heeft een actieve dorpsraad, die goed voor de plaatselijke belangen weet op te komen. 

Het verenigingsgebouw aan de Sportweg is in 2008 opgeknapt. Daar worden om de week klepmiddagen gehouden, al dan niet Monument voor tijdens Ramp van 1953 omgekomen inwoners van het dorpMonument voor tijdens Ramp van 1953 omgekomen inwoners van het dorpgecombineerd met bingo of koersbal. Behalve voor deze ontmoetingsbijeenkomsten wordt deze voorziening ook gebruikt door plaatselijke verenigingen.

De leerlingen van de basisschool doen mee aan de jaarlijkse herdenking van de Ramp van 1953. De watersnood trof Sirjansland zwaar: tien mensen verdronken. Hun namen staan vermeld opeen monument. Veel huizen werden ook een prooi van het water, zodat het dorp weinig oude panden kent. Vermeldenswaard zijn de voormalige hervormde pastorie aan de Lageweg 15 en een boerderij aan de Dillingsweg 12, die dateert uit het eind van de 17e of het begin van de 18e eeuw.

Door de Ramp werd Sirjansland ook beroofd van zijn twee meest beeldbepalende panden: de molen en de kerk. De uit 1848 daterende stellingmolen De Graaf van Ast aan de Lageweg was geen partij voor de muur van water toen de dijk achter Sirjansland doorbrak. De met zwakke muren uitgeruste wiekendrager stortte in. Het molenaarsgezin kon het water voorblijven in de net aangeschafte vrachtauto.

Ook voor de kerk was de Ramp beslissend. Waarschijnlijk was er al in de 14e eeuw sprake van een zelfstandige parochiekerk, die gewijd was aan Johannes de Doper. Rond 1500 is een uit een schip, koor en dakruiter bestaand kerkje gebouwd. Dit gebouw werd zwaar beschadigd bij de Ramp van 1953. Van herstel kwam het helaas niet. Het kerkje is oktober 1958 gesloopt. Vervolgens werd op 28 november van datzelfde jaar de eerste steen gelegd voor het huidige kerkgebouw.

Kerk met koningslinde Kerk met koningslinde De afbraak was het gevolg van de patstelling die na de Ramp ontstond tussen Rijksdiensten. Monumentenzorg wilde de kerk laten herstellen, maar kreeg daarvoor niet genoeg geld bij elkaar. Het Rampenfonds wilde alleen uitkeren wanneer er nieuwbouw zou worden gepleegd.

Toen een oplossing uitbleef werd de kerk een prooi voor de slopershamer. Dit tot groot verdriet van gemeenteleden en andere mensen. Zij wilden de oude preekstoel, toegerust met blaker, zandloperhouder en doopbekkenbeker, in de nieuwe plaatsen, maar dat werd niet toegestaan door Monumentenzorg. Zodoende verhuisde de kansel naar de dorpskerk van Capelle aan den IJssel.

De op het hoogste punt staande kerk diende in 1953 als toevluchtsoord voor mensen die vluchtten voor het water. Zij vonden een veilig heenkomen op de orgelzolder. Een echtpaar 

Verdwenen oude kerk SirjanslandVerdwenen oude kerk Sirjansland

dat daar niet op kon komen, kon het vege lijf redden door de preekstoel te beklimmen. Bij de kerk staat een koningslinde, die in 2013 een zieke kastanje verving. Hij werd geplant ter gelegenheid van de beëdiging en inhuldiging van koning Willem-Alexander. Klik hier voor de geschiedenis van de oranjeboom in Goes.

Aan de westzijde, net buiten de grens van de voormalige gemeente Sirjansland, ligt het Dijkwater. Dit natuurgebied ontstond door dijkdoorbraak in 1953.

Sirjansland telde 365 inwoners op 1 januari 2012. Het is in 1305 als eiland ontstaan. Volgens romantische theorieën is de naam afgeleid van een Engelse heer (Sir John), maar in werkelijkheid voert de naam terug op Sire Jan, ofwel graaf Jan van Beaumont, die het gebied liet bedijken. Het dorp vormde een zelfstandige gemeente tot 1816. In dat jaar ging Sirjansland deel uitmaken van de gemeente Oosterland. Van 1991-1997 viel het dorp onder de gemeente Duiveland. Sindsdien maakt het deel uit van de gemeente Schouwen-Duiveland.

Hieronder de links naar de beschrijvingen van de overige plaatsen op Schouwen-Duiveland 

Bruinisse Brouwershaven Burgh Dreischor Ellemeet Haamstede Kerkwerve Nieuwerkerk Ouwerkerk Oosterland Renesse  Scharendijke Serooskerke Sirjansland Westerschouwen Zierikzee  Zonnemaire

Café SirjanslandCafé Sirjansland

Woning met 'nepjaartal, 1302, verwijzend naar 700-jarig bestaan SirjanslandWoning met 'nepjaartal, 1302, verwijzend naar 700-jarig bestaan Sirjansland

Monumentale boerderij aan DillingswegMonumentale boerderij aan Dillingsweg

De kerk ligt op het hoogste punt van het dorp, wat in 1953 nog goed te pas kwam.De kerk ligt op het hoogste punt van het dorp, wat in 1953 nog goed te pas kwam.

Schip als windvaan op dakruiter kerk Schip als windvaan op dakruiter kerk

Voormalige smederij Voormalige smederij

DorpshuisDorpshuis

Korte Noordstraat Korte Noordstraat

Kerkepad Kerkepad Monument voor  meester en juf Heule die van 1943 tot 1976 voorde klas stonden in Sirjansland Monument voor meester en juf Heule die van 1943 tot 1976 voorde klas stonden in Sirjansland