headerbanner

Dorpsgezicht GeersdijkDorpsgezicht GeersdijkGeersdijk is het kleinste dorp van Noord-Beveland. Ondanks die omvang heeft het oude papieren. Het werd namelijk in 1216 al vermeld als zelfstandige parochie. Dit betekende dus dat er toen een volwaardig dorp bestond, want het hebben van een kerk was daarvoor in de Middeleeuwen de belangrijkste voorwaarde. Net als de rest van het eiland verdween Geersdijk geheel in de golven door de Sint Felixvloed op 5 november 1530 en de Allerheiligenvloed van 1532. Het dorp Geersdijk ontstond na 1688, toen de Geersdijkpolder opnieuw werd bedijkt.

Strandje GeersdijkStrandje GeersdijkRecreatie

Gebouwen voormalige landbouwhaven GeersdijkGebouwen voormalige landbouwhaven GeersdijkGeersdijk is bij (fiets)toeristen een geliefde bestemming door de aanwezigheid van de voormalige landbouwhaven en het nabijgelegen strandje aan het Veerse Meer. De in 1808 aangelegde haven diende voor het transporteren van landbouwproducten, vooral suikerbieten. Daaraan kwam een eind toen Noord-Beveland met het vasteland werd verbonden en het wegtransport het vervoer overnam. De verbinding met Zuid-Beveland kwam in 1960 tot stand met de opening van de Zandkreekdam. De Veerse Gatdam (verbinding met Walcheren volgde in 1961 en de Zeelandbrug (verbinding met Schouwen-Duiveland) in 1965. Nadat de bedrijvigheid verdween dient de haven alleen nog als vluchthaven voor pleziervaartuigen. Klik hier voor geschiedenis havenVoormalige bietenhaven GeersdijkVoormalige bietenhaven Geersdijk

Piet Wissestraat GeersdijkPiet Wissestraat Geersdijk

En het houdt niet op met dat winkeltje uit grootmoeders tijd want aan de Provincialeweg 1 is Galerie Lijn 3 gevestigd. Daar worden tentoonstellingen gehouden en workshops gegeven, maar passanten kunnen er ook terecht om koffie en thee te drinken. Klik hier voor website. 

Dorpshuis

Dorpshuis Geersdijk Dorpshuis Geersdijk

Dorpshuis Het Drenthehuis aan de Burgemeester P. Wissestraat 5 werd in 1960 geopend. Het was een geschenk van de provincie Drenthe, in verband met de Ramp van 1953. Geersdijk liep toen ook onder. Daarbij vielen gelukkig geen slachtoffers, zoals wel het geval was in het naburige Kortgene, maar de materiële schade was groot. Het Drenthehuis vormt het hart van het sociale leven in het dorp.

In 2006 trok Geersdijk aandacht toen daar Landgoed Rijckholt werd geopend op het terrein van een voormalig fruitteeltbedrijf. Het ging om een initiatief van Rob Bakker en Karin Valkier. Het landgoed biedt ruimte aan een particulier gerund verpleeghuis, met aandacht voor mensen die lijden aan dementie en Alzheimer. Rijckholt omvat een zorghotel, een bed & breakfast, een restaurant, en appartementen voor permanente bewoning met zorgaanbod. Klik hier voor website

Voormalige OntmoetingskerkVoormalige OntmoetingskerkOntmoetingskerk na de  verbouwing tot woonhuisOntmoetingskerk na de verbouwing tot woonhuis

Kerkgeschiedenis

Nadat het middeleeuwse Geersdijk in 1530/32 door het water werd verzwolgen had het dorp een eigen kerk, welke was gewijd aan Sint Amandus. Deze is, zoals hierboven aangegeven, in 1216 vermeld als zelfstandige parochie. Na de herbedijking van het gebied in 1688 bleef het nieuwe Geersdijk klein. Daardoor verrees er pas in 1864 weer een kerk. Deze was van de Christelijke Afgescheiden Gemeente. Deze maakte vanaf 1869 onderdeel uit van de ChristelijkeVoormalige Hervormde kerkVoormalige Hervormde kerk Gereformeerde  Kerk en vanaf 1892 van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Sinds 2004 behoorde de gemeente tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Deze hield diensten in de Ontmoetingskerk. Dat bedehuis werd gebouwd met steun van het Rampenfonds en in 1958 in gebruik genomen. April 2012 werd bekend dat de kerk te koop was gezet en op termijn zou worden gesloten. Sindsdien zijn PKN-kleden uit het dorp aangewezen op de kerk in Wissenkerke of die in Kortgene.

In 1967 werd de nog in goede staat verkerende Nederlandse Hervormde kerk aan de Barkey Wolfstraat vervangen door een nieuwe. Vanaf de jaren tachtig van de 20e eeuw kerkte in dit gebouw de Nieuw Leven Gemeente (zie Middelburg). Na het vertrek van deze gemeente in 2007 is de kerk verbouwd tot woning.

© Google Maps© Google MapsGemeentebestuur en inwonertal

Geersdijk maakte vroeger onderdeel uit van de gemeente Wissenkerke. Vanaf 1 januari 1995 maken alle kernen op het voormalige eiland deel uit van de gemeente Noord-Beveland. Geersdijk telde 285 inwoners in 1980 en 317 in 2008.  © Google Maps© Google Maps

 Stekeldijk tussen Stroodorp en Geersdijk Stekeldijk tussen Stroodorp en Geersdijk

Westpolderdijk ten oosten van het dorpWestpolderdijk ten oosten van het dorp

KLIK HIER OM EEN REACTIE OP DIT ARTIKEL TE PLAATSEN