headerbanner

Bossestraat ter hoogte van Ruischende GatBossestraat ter hoogte van Ruischende GatVogelwaarde is de verzamelnaam van de dorpen Boschkapelle en Stoppeldijk. De naam Vogelwaarde ontstond bij de gemeentelijke herindeling van 1936 toen Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk en Ossenisse werden samengevoegd. Kort voordat deze gemeente in 1970 opging in Hontenisse besloot de gemeenteraad om voor de aan elkaar gegroeide dorpen Boschkapelle en Stoppeldijk de naam Vogelwaarde aan te nemen. De gemeentenaam Vogelwaarde werd toen dus een dorpsnaam.

Sinds 2003 maakt het tweelingdorp deel uit van de gemeente Hulst. Bij de gemeentelijke herindeling bleef toen de naam Vogelwaarde gehandhaafd. De naam voert terug op De Vogel, de grote kreek aan die die direct ten zuiden van Hengstdijk is gelegen. Vogelwaarde ligt in de Stoppeldijkpolder. Klik hier voor meer informatie. Het dorp en de bijbehorende gehuchten vormen een rustiek en fraai landschap. Druk zijn alleen de Provincialeweg N250 aan de zuidkant van Vogelwaarde en de weg Rapenburg, de schakel tussen de N250 en de Vogelweg bij Hengstdijk.

Beschrijving van het dorp

©Google Maps©Google MapsBoschkapelle is het westelijke part van het Siamese tweelingdorp. Het werd in de 17e eeuw aangeduid als ‘Bosken’. Mogelijk voert deze naam terug op een bos, maar zeker is dat niet. Stoppeldijk vormt de oostkant van het dorp. Beide nederzettingen zijn vrijwel geheel aan elkaar gegroeid. Stoppeldijk kwam op rond de weg Rapenburg, waar in de 19e eeuw de kerk werd gebouwd.
Vaak wordt het dorp ook aangeduid met de naam Rapenburg. Dat gebeurt ook op sommige kaarten. Kortom, de naamgeving rond het tweelingdorp is op zijn minst boeiend.

Kerk Boschkapelle

Vanaf 1695 kwamen de rooms-katholieken in Boschkapelle bijeen in een schuurkerk. Dat gebeurde min of meer anoniem omdat ze toen hun geloof niet in het openbaar mochten belijden. Een tweede schuurkerk verrees in 1760 met goedkeuring van de overheid. In 1811 kwam er een volwaardig kerkgebouw, dat in 1875 is vervangen door het huidige van de Petrus- en Paulusparochie, dat in 1876 is  ingewijd. Het bedehuis is in 1926 vergroot. In 2010 werd het 200-jarig bestaan van de parochie gevierd. In het dorp zijn sinds 1761 de Martelaren van Gorcum (Gorinchem) geëerd. Nergens anders in Nederland zou dat zo lang ononderbroken het geval zijn geweest.

Kerk Stoppeldijk

Ingangspartij kerk StoppeldijkIngangspartij kerk StoppeldijkStoppeldijk ligt in de oostelijke kant van de Stoppeldijkpolder. Het dorp kwam op na de bouw van de Sint Gerulphuskerk in 1861. Deze verving de kerk in het gehucht Pauluspolder, dat onder Hengstdijk valt. De Sint Gerulphuskerk is een rijksmonument. Het gebouw is in 1861 ontworpen door architect P. Soffers uit Ginneken, de man achter veel bedehuizen in het bisdom Breda. Hij ontwierp in Zeeuws-Vlaanderen ook de rooms-katholieke kerken van Aardenburg, Clinge, Graauw (verbouwing) Groede, Groenendijk en Lamswaarde. Klik hier voor meer informatie over P. Soffers. 

In 1869 wordt de kerk getroffen door brand, waarna Soffers in 1870 de herbouw ter hand neemt. Bij deze gelegenheid wordt het gebouw ook verlengd. De kerk is een bakstenen driebeukige pseudobasiliek in neogotische stijl. Ch. Bruggeman maakte in 1870 de neogotische preekstoel en twee biechtstoelen, in dezelfde stijl. Het natuurstenen doopvont dateert van 1881. Voor de kerk staat een Heilig Hartbeeld uit circa 1920.

De Sint Gerulphuskerk is in 2009 door vrijwilligers geverfd als opmaat naar de viering van 150 jaar parochie in 2010. Dat feest ging gepaard met de heruitgave van het boek ‘De Geschiedenis van de Parochie Stoppeldijk’. Dat werd in 1959 geschreven door pastoor Bongenaar van Hengstdijk. In 2010 verscheen de door George Sponselee (1933-2016) gewijzigde en aangevulde versie. Deze schrijver was een groot kenner van de streek. Decennia lang was hij correspondent van dagblad De Stem. In die hoedanigheid schreef hij talloze bijdragen voor met name de streekpagina’s op zaterdag, waaronder zijn befaamde rijmen in streektaal, onder het pseudoniem Free van de Schoofkas.
Het 150-jarig jubileum in 2010 was het op één na laatste lustrum van de parochie van Stoppeldijk. De kerk is namelijk in 2016 geslopten en ontwijd, een lot dat het gebouw deelde met de katholieke bedehuizen in de regio van Graauw, Sint Jansteen en Terhole.

Mariaverering

Kapel StoppeldijkKapel StoppeldijkHoewel de Rooms Katholieke Kerk vanaf het vierde kwart van de 20e eeuw in de regio sterk aan kracht heeft ingeboet. bleef de Moederkerk presentie in het landschap gehandhaafd. Niet alleen door de al dan niet in onbruik geraakte kerkgebouwen, maar ook door de Mariaverering. In Vogelwaarde staan twee aan Onze Lieve Vrouw gewijde kapellen. De eerste staat aan het Kerkhofpad bij de kerk van Boschkapelle. De tweede is te vinden aan Rapenburg, tussen Stoppeldijk en Hengstdijk bij de driesprong met de Zuidweg. Kijk hier uit bij het oversteken per fiets, want er wordt soms heel hard gereden. Toen een lid van de redactie van Staatspareltjes de weg kruiste, terwijl een auto met grote snelheid naderde, riep een tegemoetkomende fietser hem toe: ,,Nu had je haar (Maria) bijna nodig gehad!”

Pauwhof

Aan de Sasdijkseweg 7, tussen Stoppeldijk en Luntershoek, staat het tweede Rijksmonument van Vogelwaarde. Het is de uit 1878 stammende in neo-renaissancestijl gebouwde villa van hoeve Pauwhof. Klik hier voor omschrijving Rijksdienst Cultureel Erfgoed.PauwhofPauwhof

Koegat

Ten zuiden van de weg De Grafelijkheid ligt het 22 hectare metende natuurgebied Het Koegat. Dit is een restant van de kreek die hier ontstond bij een inundatie in 1584. In dat jaar werden veel polders onder water gezet. Hier komen zoutminnende planten voor en er broeden water- en moerasvogels. 

Voorzieningen in Vogelwaarde

Onderwijs en opvang

Aan de Populierenstraat 39 staat Basisschool De Schakel. Deze verving in 1970 de afzonderlijke scholen van Boschkapelle, de Pauluspolder en Stoppeldijk. Kinderopvang Pinkeltje aan de Bossestraat 55 biedt opvang voor kinderen van 0-12 jaar.School VogelwaardeSchool Vogelwaarde

Dorpshuis

Vogelwaarde heeft een prachtig dorpshuis aan de Populierenlaan 41, dat de naam Dorpscentrum draagt. Deze voorziening is ook bestemd voor de inwoners van het nabijgelegen Hengstdijk. Tal van verenigingen houden hier activiteiten. Klik hier voor website.DorpscentrumDorpscentrum

Supermarkt

Net als op veel andere dorpen zijn hier de bakker en de slager verdwenen. Vogelwaarde beschikt wel over een kleine maar tegelijkertijd ook goed gesorteerde Spar-supermarkt. Klik hier voor website. 

La SaletteLa SaletteLa Salette

Het Leger des Heils beheert aan Rapenburg 119 opvanghuis Hoeve La Salette. De organisatie nam de voorziening in 1998 voor een symbolisch bedrag over van de Rooms Katholieke Kerk. De opvang biedt plaats aan daklozen, psychiatrische cliënten en ex-gedetineerden.

't Karrewiel't KarrewielHoreca

Café-eetcafé ’t Karrewiel aan Rapenburg 47 biedt prima maaltijden met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Klik hier voor website. 

Kamperen

Natuurcamping Kamperhoek aan de Campensedijkg 50 is rustig gelegen. Klik hier voor website. 

Beschrijving van de gehuchten op het grondgebied van Vogelwaarde

Stoppeldijkveer

Dit gehucht ligt ter weerszijden van de Provincialeweg N250. De naam herinnert aan het veer dat hier eertijds werd onderhouden over het Hellegat. Aan de overkant van het voormalige water ligt Zaamslagveer, dat onder Zaamslag valt. Het Hellegat markeert de scheiding tussen het protestantse Land van Axel en het katholieke oosten van Zeeuws-Vlaanderen.Stoppeldijkveer Stoppeldijkveer

Sluis

Dit gehucht ligt ten noorden van Stoppeldijkveer. Het gaat om een tiental huizen aan de Dries Gezustersdijk. De naam van die dijk herinnert aan drie zussen die verdronken in het Hellegat. Sluis wordt aangegeven met een plaatsnaambord. Zeeland kent verder de stad Sluis in het westen van Zeeuws-Vlaanderen en (De) Sluis op Sint Philipsland.Drie Gezusterdijk Stoppeldijkveer Drie Gezusterdijk Stoppeldijkveer

Ruischende Gat

Dit gehucht ligt direct ten noorden van Sluis en bestaat uit de meest westelijke bebouwing van de Bossestraat in Boschkapelle.Ruischende GatRuischende Gat

Schapershoek

Dit gehucht in Zeeuws-Vlaanderen bestaat uit een doodlopende straat, welke verbonden is met de Campensedijk.SchapershoekSchapershoek

Keizerrijk

Het gehucht aan de Copwijkseweg kreeg op 7 juli 2015, de Dag van het Sprookje, bezoek van een delegatie van De Efteling. Die bood een plaatnaambord aan omdat het sprookje ‘de nieuwe kleren van de keizer’ (die uit niets bestonden) relatie heeft met de prestigieuze naam Keizerrijk, dat bestaat uit twee huizen en een boerderij.
 
Straatnaambord met tekst: Keizerrijk in sprookjes verbonden aan De EftelingStraatnaambord met tekst: Keizerrijk in sprookjes verbonden aan De Efteling

Kamperhoek

Dit gehucht ligt aan de Campensedijk en loopt in noordelijke richting uit op Kampen. 
 

Kampen

Dit buurtschap werd voorheen ‘Campen’ genoemd. Mogelijk gaat het om een verbastering van de naam ‘Cambron’. In de Hofpolder lag namelijk de Benedictijner Abdij van Cambron. Het gehucht, dat grotendeels onder Hengstdijk valt, bestaat uit bebouwing op de Campensedijk en de Zuiddijk.

Klik hier om een reactie te plaatsen

Kerkstraat BoschkapelleKerkstraat BoschkapelleBrandweerkazerne VogelwaardeBrandweerkazerne VogelwaardeIngang park VogelwaardeIngang park VogelwaardePopulierenstraatPopulierenstraatVoormalig rooms katholiek verenigingsgebouwVoormalig rooms katholiek verenigingsgebouw