headerbanner

NotendijkNotendijkDorpshuis TerholeDorpshuis TerholeOp de officiële website van het dorp wordt Terhole aangeprezen als ‘kern met een hart’. Dat getuigt van enige lef want je vindt hier behalve een slagerij geen winkels, terwijl horeca ontbreekt. De dorpskerk is in 2016 gesloten. Een jaar later volgde als laatste dreun de sluiting van de basisschool Tervliet.

‘Kern met een hart’ slaat ongetwijfeld op de gemeenschapszin en op het mooie dorpshuis aan de Vlietstraat. Dat kreeg in 2017, toen het al een halve eeuw bestond, de oude dorpsnaam Brandershole.

De nog geen vijfhonderd inwoners slagen erin samen feesten op te zetten rond Koningsdag en Sinterklaas en houden een optocht met carnaval. Muzikale dorpelingen zijn lid van Fanfare Excelsior.  Voetbalvereniging Terhole was sinds 1971 actief op een veld aan de Molenhoek. De leden besloten in 2018 om de club op te heffen.

Schildering op het dorpshuis over het Het ReynaertverhaalSchildering op het dorpshuis over het Het ReynaertverhaalZout

Terhole stond, zoals hierboven al aangeduid, vanouds bekend onder de naam Brandershole. Dat houdt verband met de zoutziederijen in deze omgeving. Het zout werd verkregen door zout te verbranden. In de dertiende en veertiende eeuw was de ‘selnering’ economisch van groot belang. Het was toen zelfs het belangrijkste handelsproduct dat vanuit Hulst werd verscheept.

De opkomst van het dorpje, dat tot ver in de negentiende eeuw werd aangeduid als een gehucht, is vooral te danken aan de ligging nabij de uithof van de abdij Van Baudeloo. Deze grote monnikenboerderij lag namelijk dichter bij Terhole dan bij Lamswaarde, terwijl het daar in geschriften vroeger werd gerangschikt onder het grondgebied van het tweede genoemde dorp.

Het in de dertiende eeuw al bekende gehucht Brandershole had zwaar te lijden onder de inundaties in de Tachtigjarige Oorlog. Nadat de dijken in 1615 waren gedicht, groeide het gehucht uit tot een dorp, dat op het hoogtepunt circa 1.000 inwoners telde.

Hoek van Notendijk en Hulsterweg in TerholeHoek van Notendijk en Hulsterweg in TerholeVerkeer

Terhole lag aan de weg tussen Perkpolder en Hulst en had daardoor zwaar te lijden onder de verkeersoverlast. Daar kwam in 2003 een einde aan bij de opheffing van de veerdienst Perkpolder-Kruiningen v.v.. De opening van een rondweg in 2004, leidde ertoe dat het nog rustiger werd.

Uitzicht vanaf Hulsterweg TerholeUitzicht vanaf Hulsterweg TerholeGroen gebied

Terhole ligt even ten noorden van Hulst in een in de lente, zomer en herfst groen buitengebied. Afgezien van een beetje drukte rond kreek De Vogel bij Hengstdijk kan het hier zelfs midden in de zomervakantie oorverdovend rustig zijn. Voor fijnproevers is het genieten, zeker op de fiets of als wandelaar. Bij Terhole is de omgeving bij de Molenhoek, de Notendijk, het Mispad en het gehucht de Roverberg onder Lamswaarde heel aantrekkelijk.©Google Maps©Google Maps

Kerk

Voordat de secularisatie inzette was de bevolking van Terhole en omgeving in zeer grote meerderheid rooms-katholiek. De dorpelingen kerkten eeuwen lang voornamelijk in Hulst. Verzoeken om een eigen kerkgebouw te mogen stichten werden in 1919 eindelijk gehonoreerd. Vervolgens werd Terhole in 1920 een zelfstandige parochie.

Kerk en pastorie TerholeKerk en pastorie Terhole

Aanvankelijk werden grootse plannen gesmeed voor het bouwen van een kloeke pastorie en een forse kerk. De uit de kluiten gewassen pastorie kwam er, maar het tweede doel bleek financieel niet haalbaar te zijn. Zodoende kreeg Terhole in 1921 een eenvoudig bedehuis, dat de status kreeg van hulpkerk. Deze werd gewijd aan Gerardus Majelle. Deze volksheilige (1726-1755) uit de omgeving van Napels was tijdens de stichting van de kerk bijzonder populair. Paus Leo verklaarde Gerardus in 1893 zalig, waarna Pius de Tiende hem in 1904 heilig verklaarde. De Heilige Gerardus is schutspatroon van kinderen en zwangere vrouwen.

De kerk aan Notendijk 5 werd begin 2016 onttrokken aan de eredienst. Een betrokkene meldde bij die gelegenheid in de regionale pers dat de vieringen nog slechts acht tot vijftien bezoekers trokken.

 

© Google Maps© Google Maps

Gemeentebestuur en inwonertal

Terhole telde in 1840 186 inwoners, in 1980 505 en in 2010 523. Per 1 januari 2018 bleef de teller steken op 477. Leegloop en daarmee gepaard gaande vergrijzing vormt een toenemende bedreiging voor de leefbaarheid. Het dorp is nooit een zelfstandige gemeente geweest. Het behoort tot de gemeente Hulst en maakte voor de gemeentelijke herindeling van 2003 onderdeel uit van de gemeente Hontenisse. 

Beleefboerderij aan Hulsterweg TerholeBeleefboerderij aan Hulsterweg Terhole

Hoek Notendijk en Molenhoek in TerholeHoek Notendijk en Molenhoek in TerholeHulsterweg TerholeHulsterweg TerholeBushalte aan de nu rustige Hulsterweg, vroeger een belangrijke verbindingswegBushalte aan de nu rustige Hulsterweg, vroeger een belangrijke verbindingsweg

 

KLIK HIER OM EEN REACTIE OP DIT ARTIKEL TE PLAATSEN