headerbanner

Beste bezoeker van deze website.

Staatspareltjes houdt in de loop van voorjaar 2023 op te bestaan. U kunt de geschreven teksten desgewenst kopiëren voor eigen gebruik.

Mocht u foto's overnemen dan vragen we u vriendelijk daar als bron bij te zetten: 'foto Willem Staat', tenzij er een andere maker is aangegeven.

De redactie bedankt iedereen die ons voorzag van opbouwende kritiek en aanvullende informatie.

VREDE EN ALLE GOEDS TOEGEWENST AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST.

Margreeth Ernens en Willem Staat.

Zicht vanaf de zeedijk op de Deesche WatergangZicht vanaf de zeedijk op de Deesche WatergangDe naam Kattendijke heeft niets uitstaande met gemiauw, maar slaat op wilgentenen (‘catten’). Die dienden in de 11e eeuw voor de aanleg van de zeedijk. Deze is sinds de 20e eeuw geliefd bij duikers die zich laven aan het leven onder het wateroppervlak van de Oosterschelde.

De eerste dijk breekt in 1134 door, hetgeen het einde betekent van het eerste dorpje. Door deze ramp ontstaat de Deesche Watergang. In het laatste kwart van de twaalfde eeuw arriveren er monniken van de Cisterciënzerabdij Ter Doest in het West-Vlaamse dorp Lissewege. Zij herstellen de zeewering. Die krijgt later de naam Monnikendijk. Achter de dijk ontstaat het huidige dorp.

Kerk

Kerk en voormalige pastorieKerk en voormalige pastorieDe kerk is het opvallendste gebouw in Kattendijke. Dat komt mede doordat deze op een hoge terp staat. Het bedehuis stamt in aanleg uit 1403 en verving toen een oudere kerk. De oudste vermelding van de parochie dateert namelijk uit 1251. Het koor verdween in 1768 onder de slopershamer. In datzelfde jaar is de uit 1630 daterende toren vastgemaakt aan de kerk.

Het schip is in de loop der eeuwen enkele malen verbouwd, maar die wijzigingen zijn grotendeels ongedaan gemaakt bij de in 1954/55 uitgevoerde restauratie. Bij die gelegenheid verdween de pleisterlaag van de muren en is de consistorie aangebouwd. Baron Huysen van Kattendijke, de laatste ambachtsheer, bood financieel de helpende hand bij deze herstellingen. In 2006 is een tweede restauratie afgerond.

Dominees

Het duurde na de Reformatie tot 1648 eer Kattendijke een eigen predikant kreeg in de persoon van Nicolaas Oostdijk. De laatste eigen voorganger was ds. P. Stok. Zij diende Hervormd Kattendijke van 1958 tot 1968. Sinds 1 maart 2012 is er sprake van een combinatie met de Protestantse gemeente te Wemeldinge.

Armoede

Het predikantschap in Kattendijke is zeker geen onverdeeld genoegen, zo meldt Cees Louwerse in zijn in 2008 verschenen in prachtige stijl geschreven boek ‘t Durpje onder an d’n diek. ,,Kenmerkend voor allen was dat ze weinig verdienden, dat ze moeite hadden om de pastorie ’s winters warm te stoken en dat de meesten van hen hooguit 4 à 5 jaar in Kattendijke bleven. Alles is relatief. Vergeleken met het inkomen van de doorsnee dorpeling was dat van de predikanten in de jaren dertig niet zo laag, maar om de gewenste status te kunnen ophouden en de oude, slecht gebouwde en tochtende pastorie te kunnen bewonen, was het salaris van de predikant allesbehalve een vetpot.”

De kerk is in gebruik bij de Hervormde gemeente en wordt behalve voor diensten ook gebruikt voor tentoonstellingen. Klik hier voor website van de kerkgemeente. 

Dorpshuis

Aan de Van Heenvlietstraat 12 is het dorpshuis gevestigd in het gebouw van openbare basisschool de Kattenschulp, die in 2014 is opgeheven. Diverse verenigingen houden daar hun activiteiten. Klik hier voor website. 

Residence Beau sur Mer Residence Beau sur Mer Voorzieningen

Gezien de omvang van het dorp is het niet verwonderlijk dat er geen zaken zijn voor dagelijkse boodschappen. Aan Dorpsstraat 40 is de winkel van Emma Tissing te vinden. Zij verkoopt daar handgemaakte chocoladeproducten. Klik hier voor website.

Chocoladewinkel en groepsverblijfChocoladewinkel en groepsverblijfVerblijfsmogelijkheden

Het pittoreske pand De Domus aan Dorpsstraat 38, een voormalige drieklassige lagere school uit 1882, huisvest een vakantieverblijf voor maximaal 10 personen. Klik hier voor informatie over verhuur. 

Aan de Oude Zeedijk 1, aan de waterzijde van het dorp, is Residence Beau sur Mer gevestigd, een bescheiden park van tweede woningen. Klik hier voor website. 

De prachtig groen afgeschermde minicamping Zwartenburg behoort bij het akkerbouwbedrijf aan de Monnikendijk 26. Klik hier voor meer informatie. SpoorhuisSpoorhuis

Spoorverbinding

Kattendijke was vanaf 19 mei 1927 aangesloten op de tramlijn Goes-Wemelinge v.v. van de voormalige Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland. Het station aan de Monnikendijk, dat ook als koffiehuis diende, werd echter op 15 mei 1934 al weer gesloten bij de opheffing van het personenvervoer. Commercieel gezien was de onderneming namelijk een drama. Het gebouw bleef bestaan als woning onder de naam Spoorhuis Kattendijke.Tuin bij SpoorhuisTuin bij Spoorhuis

Duiken

De Oosterscheldedijk bij Kattendijke is sinds het einde van de 20e eeuw bijzonder in trek bij duikers, die Kattendijke ook wel aanduiden als ‘Wemeldinge Parking’. Liefhebbers kunnen zich onder het water vergapen aan galatheakreeften, krabbetjes, zeesterren, zeeappels, zeeanjelieren, scholletjes en baksteenanemonen. Klik hier voor meer informatie. 

Gemeentebestuur en inwoners

De heerlijkheid Kattendijke behoorde achtereenvolgens toe aan het geslacht Van Borssele, de familie Van Tuyll van Serooskerken en aan het geslacht Huyssen van Kattendijke. Die familie dankt ook aan deel haar naam aan het dorp. Na de Franse Tijd was er sprake van een zelfstandige gemeente, onder de naam Kattendijke en Oost-Beveland. Daaronder viel ook Wilhelminadorp. Klik hier voor beschrijving. 

Het dorp maakt sinds 1 januari 1970 deel uit van de gemeente Goes. De laatste burgemeester was de uit Biervliet afkomstige P.J. Evers, die Kattendijke diende vanaf 1 mei 1954. Kattendijke telde in 1841 255 inwoners. In 1980 woonden er in het dorp 465 mensen en in 2019 stond de teller stil bij 590.Kaart met grens voormalige gemeente. ©Google MapsKaart met grens voormalige gemeente. ©Google Maps

Monnikendijk

De bebouwing aan de Monnikendijk geniet de status van een gehucht. Hier staan diverse fraaie woningen. De naam van de hoeve Monnikenhof aan Monnikendijk 49 doet een link vermoeden naar de stichters van het dorp. En inderdaad, de Cisterciënzer monniken van Abij Ter Doest hadden hier hun uithof (kloosterboerderij), die bekend stond onder de naam Monsterhoek. De hoeve liep grote schade op door de watersnoden van 1530 en 1532. In 1629 volgde afbraak van het hele complex. Achter Monnikenhof liggen resten verborgen van de uithof. Helaas is dit archeologische monument het grootste deel van het jaar niet vanaf de weg te zien, laat staan te bezoeken.©Google Maps©Google MapsOude spuisluis Oude spuisluis Gezicht vanuit het oosten met op de voorgrond de Grote WaterleidingGezicht vanuit het oosten met op de voorgrond de Grote WaterleidingLinks de Scheldedijk, rechts de veel lagere Oude ZeedijkLinks de Scheldedijk, rechts de veel lagere Oude ZeedijkZicht tot aan de Sint Lievenmonstertoren in ZierikzeeZicht tot aan de Sint Lievenmonstertoren in ZierikzeeDorpshuisDorpshuisVan HeensvlietstraatVan HeensvlietstraatHoek Dorpsstraat- Van HeensvlietstraatHoek Dorpsstraat- Van HeensvlietstraatHoe je met huisvlijt het straatbeeld kunt opvrolijken!Hoe je met huisvlijt het straatbeeld kunt opvrolijken!Dorpsidylle, oftwel bekoorlijk KattendijkeDorpsidylle, oftwel bekoorlijk KattendijkeDrinkput in de DeltastraatDrinkput in de DeltastraatLenteleven langs de Deesche WatergangLenteleven langs de Deesche WatergangNogmaals bij de Deesche  Watergang in de richting op Kloetinge en Goes Nogmaals bij de Deesche Watergang in de richting op Kloetinge en Goes Lente langs de ZuidwegLente langs de ZuidwegMooie MonnikendijkMooie MonnikendijkPotmanswegeling, prachtige fietsverbinding tussen Kattendijke en KloetingePotmanswegeling, prachtige fietsverbinding tussen Kattendijke en Kloetingeook op Koningsdag luidt om 12 uur de papklok, ook op Koningsdag luidt om 12 uur de papklok, Vanaf de achterzijde heb je het mooiste zicht op de terpkerkVanaf de achterzijde heb je het mooiste zicht op de terpkerk