headerbanner

De naam van het dorp Driewegen voert zoals verwacht terug op een punt waar drie wegen samenkomen. In dit geval zijn dat de Van Tilburghstraat, de Paulushoekseweg en de Coudorpseweg. Die laatste straatnaam is dan weer een verwijzing naar een verdwenen dorp waar het Zuid-Bevelandse Driewegen uit ontstond.

De topografische toevoeging ‘Zuid-Bevelandse’ moet er bij ter onderscheid van twee gehuchten in Zeeuws-Vlaanderen, die eveneens de naam Driewegen dragen. Het grootste daarvan ligt tussen Hoofdplaat en Biervliet. Het kleinste Driewegen, dat Naaikussen als bijnaam draagt, is intussen geheel opgeslokt door de bebouwing van Terneuzen. Hoewel het Zuid-Bevelandse Driewegen het grootste is van de drie, is het een bescheiden en rustig dorp. Het leidt een vreedzaam bestaan, diep in de Zak van Zuid-Beveland.

CoudorpsewegCoudorpsewegCoudorpe

Driewegen dankt haar ontstaan aan de ontvolking van Coudorpe. Dat lag in de 12 eeuw op Oost-Borssele. Dat was één van de vijf eilanden waaruit de huidige Zak van Zuid-Beveland toen bestond. Het gebied was toen versnipperd door een grote overstroming in 1014. Daarbij ontstond de Zwake. Deze binnenzee werd vervolgens stukje bij beetje bedwongen.

Dijkdoorbraken

Viaduct Westerscheldetunnel bij voormalig CoudorpeViaduct Westerscheldetunnel bij voormalig CoudorpeCoudorpe lag vlak boven de Westerschelde op een zeer kwetsbare locatie in de Ellewoutsdijkpolder. Nog gevaarlijker lag Oud-Erveringe. Dat dorp ging vermoedelijk ten onder in de tweede helft van de 15e eeuw. Coudorpe was aan het eind van Middeleeuwen voortdurend het toneel van dijkdoorbraken. Daardoor begon de bevolking weg te trekken naar de noordelijker gelegen Coudorpepolder, die vanuit Coudorpe was bedijkt. Daar ontstond het dorp Driewegen. De Allerheiligenvloed van 1532 was voor veel inwoners van Coudorpe het sein om elders een veilig heenkomen te zoeken. De overige volgden niet veel later zodat Coudorpe verviel tot een spookdorp. De kerk viel uiteindelijk onder de slopershamer, net als de laatste resten van het dorp. Het puin diende als versterking van de Scheldedijk. Het enige dat nu nog aan het verlaten dorp herinnert is de vliedberg aan de Trenteweg.

Vliedberg CoudorpeVliedberg CoudorpeDe reus van Coudorpe

Bij herverkavelingwerkzaamheden stuitte een draglinemachinist in 1955 op skeletten ten noorden van de vliedberg. Onderzoek van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek leerde dat op die plek kerk en begraafplaats van Coudorpe lagen. Bijzonder is dat een skelet van een man van 1,95 meter is gevonden: de reus van Coudorpe. Klik hier voor legendarisch verhaal over deze man. 

Contouren Romeinse boerderij in Inlaag 2005Contouren Romeinse boerderij in Inlaag 2005Inlaag 2005

lnlaag 2005 in het uiterste westen van Driewegen is bij de bouw van de Westerscheldetunnel aangelegd als natuurcompensatie. In 2002 werden hier tot verrassing van de archeologen sporen van bewoning uit de Romeinse tijd gevonden, waaronder enkele zeer gave woningplattegronden. Eerder was aangenomen dat dit gebied pas vanaf de Middeleeuwen in cultuur was gebracht. Klik hier voor meer informatieVogels Inlaag 2005. Met de klok mee: flamingo, kluut, lepelaar en leeuwerikVogels Inlaag 2005. Met de klok mee: flamingo, kluut, lepelaar en leeuwerik

Mooi dorp

Driewegen ontwikkelde zich vanaf de 16e eeuw tot een echt dorp dat nooit groot werd maar wel mooi. Tot die conclusie kwam Johan Kanter in zijn in 1824 verschenen beschrijving van Driewegen: ,,Een zeer fraai en welgelegen kerkdorp 23 uren zuid westwaarts van Goes. Tot de burgerlijke gemeente behoort het overgeblevene van de heerlijkheid Coudorpe doch in het kerkelijke is de plaats met Ovezande gecombineerd o zo mooi. Bevolking 386 zielen.”

Kerk DriewegenkerkKerk Driewegenkerk

Wijndorp

Driewegen is een wijndorp. Aan de Weltevredendijk ligt bij minicamping De Toffe Peer namelijk wijndomien En Passant. Dat hier wijnranken gedijen ligt volgens eigenaar André Vinke aan het microklimaat ter plaatse. Hij sprak in de Provinciale Zeeuwse Courant zelfs van ‘het Toscane van Nederland’. De temperatuur ligt in het ge bied net wat hoger door de aanwezigheid van boomgaarden en beboomde dijken. Dat leidt tot hele goede resultaten. De En Passant Brut is in 2019 zelfs uitverkoren tot de beste mousserende wijn van Nederland en België. Klik hier voor meer informatie over En Passant.  

Kerk mag wat kosten

Het dorp is nog altijd klein maar fijn. Het opvallendste monument is de Protestantse kerk aan de Van Tilborghstraat. Op deze plaats stond vanaf de late Middeleeuwen een bescheiden kapel, Die is vanwege de toevloed van Coudorpenaren in 1659 vergroot met financiële steun van de Staten van Zeeland.

De oude kerk van Driewegen maakte in 1678 plaats voor de huidige. De weelderige voorgevel in classicistische stijl maakt het huis tot een bijzonder monument. De vraag dringt zich op hoe een klein dorp als Driewegen zo’n kostbaar bouwwerk kon betalen. Een inscriptie op de gevel leert dat de tweeling Fredericus en Emmericus van Watervliet geld inzamelde voor de stichting van het bedehuis. De familie Watervliet bezat indertijd de ambachtsheerlijkheid. De kerk van Driewegen behoort tot de eerste die in Zeeland verrezen voor de protestantse eredienst. Het interieur is overigens sober. De preekstoel is gemaakt in 1679. Klik hier voor website van de kerkelijke gemeente.

Voormalige gereformeerde kerkVoormalige gereformeerde kerkGereformeerde Kerk

De in 1907 gestichte Gereformeerde Kerk kreeg in 1921 de beschikking over de Eben Haezerkerk aan de Korteweg 21. Nadat de gemeente een federatief samenwerkingsverband aanging met de Nederlandse Hervormde Ggemeente ontstond per 1 januari 1994 de Samen Op Weg-gemeente. Het kerkgebouw is toen onttrokken aan de eredienst en kreeg een bedrijfsbestemming.

Voorzieningen

Winkels

Levensmiddelenzaken ontbreken, maar plaatselijke landbouwers brengen in het seizoen groente en fruit aan de man.

Onderwijs

Basisschool 't Opstapje staat aan de Van Tilburghstraat 41. Klik hier voor website. 

Opvang

Het schoolgebouw biedt ook onderdak aan de peuterspeelgroep van Kibeo. Klik hier voor website. 

Dorpshuis DriewegenDorpshuis DriewegenDorpshuis

't Durpsuus is gevestigd aan de Smitsweg 24a.  

Sport

De voetbalclubs SVD uit Driewegen en Volharding uit Ovezande fuseerden in januari 2016 tot DwO'15. De letters in de afkorting staan voor de beide plaatsnamen DwO'15 faciliteert naast voetbal ook tennis, gym, yoga, pilates, trim, indoor bootcamp en judo. Klik hier voor website. 

Dagbesteding

Zorgboerderij ’t Wijland aan de Platteweg 2 biedt mogelijkheden voor kleinschalige dagbesteding. Daaronder valt het verzorgen van dieren en het werken in de moestuin en de keuken. De instelling werkt samen met de kerk en lokale (hulp)organisaties bij het koken voor ouderen en het onderhouden van tuintjes. Klik hier voor website. ©Google Maps©Google Maps

Gemeente en inwoners

De gemeente Driewegen telde in 1840 78 huizen en 472 inwoners. Bij die cijfers waren inbegrepen de 5 woningen met 29 inwoners van de tot een gehucht vervallen ambachtsheerlijkheid Coudorpe. Op 1 januari 2017 woonden er 570 mensen. Sinds 1 januari 1970 maakt Driewegen deel uit van de gemeente Borsele.

Detail kerk DriewegenDetail kerk Driewegen

Domineesmoord

Driewegen reageerde in 1687 ontsteld op de moord op 29 jarige dominee Nicolaas van de Velde. De predikant stond pas een jaar in het dorp, maar hij was daar tot in de verre omtrek geliefd. Jacobus de Clijver, sinds 1680 predikant in ’s Heerenhoek, was minder blij met zijn ambtgenoot. Van de Velde had hem namelijk aangesproken op zijn gedrag. De Clijver kon noch van zijn huishoudster, noch van zijn buurvrouw afblijven. En daar bleef het niet bij. Het gedrag van de wijd en zijd beruchte dominee was dermate dat ,,de kiesheid het verbiedt die te omschrijven” zo werd gemeld. De Clijver was niet alleen boos op Van de Velde, maar ook nog jaloers. Immers raakte de kerk in Driewegen steeds voller en die in ’s Heerenhoek al maar leger. Laat op de avond van 11 mei 1687 schoot De Clyver Van de Velde dood in diens pastorie. Omdat hij nog al wat sporen achterliet werd de dader gegrepen. De Clyver wachtte zijn berechting niet af, maar pleegde zelfmoord toen hij gevangen zat in de Gevangenpoort in Den Haag. De gebeurtenissen zijn beschreven door J. Bijlo onder de titel: ‘Het drama in de pastorie of de Predikantenmoord te Driewegen in 1687’. Klik hier voor verhaal over de moord. Juunoogst in DriewegenJuunoogst in DriewegenBuitengebied DriewegenBuitengebied DriewegenWeltevredendijk DriewegenWeltevredendijk DriewegenNog een plaatje van het gehucht De ZakNog een plaatje van het gehucht De ZakHof Tilburg in DriewegenHof Tilburg in DriewegenGeertruidshof DriwegenGeertruidshof DriwegenSmitsweg DriewegenSmitsweg DriewegenDrie keer huisvlijt in in Driewegen. Het rechtse juweeltje is een model van de molen in Serooskerke (W)Drie keer huisvlijt in in Driewegen. Het rechtse juweeltje is een model van de molen in Serooskerke (W)Opslag aan de Platteweg van de CZAV (Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging).Opslag aan de Platteweg van de CZAV (Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging).Steketee Products aan de Schoondijksedijk legt zich toe op de productie en levering van halfronde ventilatiekanalen en ventilatoren.Steketee Products aan de Schoondijksedijk legt zich toe op de productie en levering van halfronde ventilatiekanalen en ventilatoren.Voormalig gemeentehuis DriewegenVoormalig gemeentehuis DriewegenVan TilburghstraatVan TilburghstraatTot slot nog opnames van het interieur en exterieur van de kerkTot slot nog opnames van het interieur en exterieur van de kerk