headerbanner

De Middelburgse Magistraatwijk ligt ten zuiden van het Kanaal door Walcheren en kwam in drie fasen tot stand. De straatnamen verwijzen naar bestuurlijke functies die bestonden tijdens de Republiek der Verenigde Nederlanden en naar Middelburgse regenten. De wijk Reijershove ligt direct ten zuiden van de Magistraatwijk. De straatnamen daar hebben te maken met torens en daaraan gelieerde bouwkundige elementen.

Hart van de wijk

Vanaf de jaren zeventig ontstonden er leegstand en criminaliteit in de drie torenflats in de Magistraatwijk. Bovendien waren er sociale problemen. Dat kwam door de anonimiteit die de complexen uitstraalden en het eenzijdige bewonersbestand met een groot aantal nationaliteiten en mensen met een klein inkomen. Daarop is besloten de complexen aan de Rentmeesterlaan en de Johan Reigersbergstraat op te blazen. De flat aan de Jacob Schottestraat werd afgetopt. Dat betekende dat er zeven van de elf woonlagen verdwenen. 

De wijk kreeg vervolgens een nieuw hart door de bouw van een Brede School en een winkelcentrum. Al deze gebouwen staan in de Magistraatwijk II. Activiteitencentrum Het Palet maakt deel uit van het gebouw van de Brede School. Die biedt ook onderdak aan christelijke basisschool de Cypressenhof, en openbare basisschool de Leeuwenburch. Het complex wordt bovendien gebruikt voor buurtactiviteiten. Stichting Kinderopvang Walcheren heeft in de wijk een vestiging aan het Meiveldpad.

Jacob Pieterse BoreelstraatJacob Pieterse Boreelstraat

Magistraatwijk I

Dit is de oudste wijk van Middelburg ten zuiden van het Kanaal door Walcheren. Deze bestaat grotendeels uit geschakelde eengezinswoningen. In april 1964 ving de bouw aan van de eerste 128 woningen. Burgemeester J. Drijber reikte op 23 februari 1965 huissleutels uit aan eerste inwoners. Dat was aan de Huybrecht de Hasestraat. Magistraatwijk I wordt begrensd door Oude Vlissingseweg, de watergangen ten oosten van de wijk Veldzigt, Schroeweg en Statenlaan. De laatste is een centrale verbindingsweg. Een andere centrale as is de Schepenenlaan, die de helft van de wijk doorsnijdt. Park de Moucheron is een rustig bungalowbuurtje dat de noordkant van de wijk beslaat.Ons Genoegen MiddelburgOns Genoegen Middelburg

Molen

Molen Ons Genoegen aan de J. H. Huyssenstraat 4 is het enige rijksmonument in de wijk. Het is één van de vier stellingmolens die in Middelburg staan te pronken. De molen is 1847 gebouwd en was in bedrijf tot in 1964. In de nacht van 26 op 27 augustus van dat jaar ontstond er een brand, die het volledige binnenwerk verwoestte. De gemeente Middelburg, sinds 1956 eigenaar, liet de molen in 1971 restaureren. Het binnenwerk kwam echter niet terug, waardoor de molen wel kan draaien, maar niet meer kan malen. De drie stellingmolens elders in de stad, namelijk De Hoop op het Vlissingse Bolwerk, de Seismolen op het Seisbolwerk en de De Koning aan de Veerseweg zijn wel maalvaardig.Winkelcentrum Magistraatwijk MiddelburgWinkelcentrum Magistraatwijk Middelburg

Stadstuin MiddelburgStadstuin MiddelburgMagistraatwijk II

 

In dit deel ligt het hart van de wijk, dat bestaat uit het winkelcentrum en activiteitencentrum Het Palet. Magistraatwijk II wordt begrensd door Regentenlaan, Spinhuisweg, Statenlaan en Schroeweg. Tot het wijk behoren ook Statenhove I en II, die de vorm hebben van een hofje met plantsoen. Magistraatwijk II heeft veel rijtjeswoningen. Rond het wijkhart aan de Johan van Reigersbergstraat staan flatwoningen en en appartementencomplexen. Aan de Thibaustraat ligt De Stadstuin, een mooi groen longetje, dat veel passanten niet eens opvalt omdat je er goed op het verkeer moet letten. Aan deze straat staat ook twee groepshuizen van Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland (SVRZ) voor demente ouderen.

 Meiveld Middelburg Meiveld MiddelburgKlepperhoeve MiddelburgKlepperhoeve MiddelburgPark Het Meiveld

Magistraatwijk II wordt aan de noordoostzijde begrensd door Het Meiveld, één van de grootste parken in de gemeente Middelburg. Deze groene long biedt in de groene maanden mooie doorkijkjes.

Tegen de rand van het park (aan de kant van de Schroeweg) ligt kinderboerderij De Klepperhoeve, waar mensen tegen een luttel bedrag hun konijnen, cavia's, pluimvee en vogels kunnen laten verblijven wanneer ze met vakantie zijn. Je kunt ook dieren adopteren.Kazan de Wolf-groep MiddelburgKazan de Wolf-groep Middelburg

Klik hier voor website van de Klepperhoeve.

Direct ten zuiden van de kinderboerderij vind je de te midden van overdadig groen liggende speeltuin. Klik hier voor website.

In Het Meiveld is ook het clubhuis gevestigd van scoutingroep Kazan de Wolf. Klik hier voor website.

In het park staan verder klimrekken en andere speeltoestellen en er zijn trapveldjes. Voetballen is ook mogelijk op het Johan Cruyff Court.

Prinsenhove MiddelburgPrinsenhove MiddelburgMagistraatwijk III

Zuiderkerk, gezien vanuit het MeiveldparkZuiderkerk, gezien vanuit het MeiveldparkDit deel wordt begrensd door Torenhuisweg, Spinhuisweg, Stadhouderslaan, Schoutstraat en Schroeweg. Aan de Prinsenlaan staan drive in-woningen. Aan Prinsenhove staan geschakelde eengezinswoningen rond een groot plantsoen. De woningen aan de Stadhouderslaan kijken uit op een watergang.
Het opvallendste gebouw is de Zuiderkerk van de Gereformeerde Gemeente aan de Schoutstraat. Deze werd in 1971 gebouwd en telde toen 650 zitplaatsen in de kerkzaal, uit te breiden met 150 plaatsen in een belendende zaal. Bij een verbouwing in 2011 kwamen er nog eens 90 zitplaatsen bij. Naast de kerk staat de Petrus Immensschool. Deze is gericht op kinderen van de Gereformeerde Gemeente en andere bevindelijke kerkgenootschappen.

Watergang in ReijershoveWatergang in ReijershoveReijershove

Torentrans MiddelburgTorentrans Middelburg

Deze kleine wijk wordt begrensd door Torenweg, Reijersweg, Statenlaan en Spinhuisweg.

Alle straten zijn genoemd naar bouwkundige elementen of andersoortige voorwerpen die te maken hebben met torens.

De wijk bestaat grotendeels uit rijtjeshuizen. Verder zijn er enkele apparte-
mentencomplexen, twee-onder-een-kapwoningen en een klein aantal vrijstaande huizen. De wijk heeft geen opvallende bouwwerken.

De watergang langs de straten, Watertoren, Speeltoren en Beiaard vormt een mooi groen element.Kerktoren ReijershoveKerktoren Reijershove

Uitleg van namen der straten die in alfabetische volgorde zijn aangelegd in Magistraatwijk I:

Ferdinandus Gomes Alemanstraat Deze is genoemd naar een Spanjaard die vanaf 1574 raadslid was in Middelburg en in 1577 werd benoemd tot secretaris van de stad. Hij was ook griffier van de Staten van Walcheren.

Pieter Boddaertstraat - De naamgever (1694-1760) was advocaat, werd in 1718 griffier van de Admiraliteit (marine) van Zeeland en van het leenhof in Vlaanderen. In 1748 werd hij ook nog secretaris en raad van de Admiraliteit Boddaert was bovendien dichter en polemicus. In die laatste hoedanigheid mengde hij zich in actuele theologische discussie over de Walcherse Artikelen. Deze in 1693 gepubliceerde kerkelijke leerstellingen werden elders in Zeeland niet overgenomen en zijn vrijwel in de vergetelheid geraakt. Tenslotte was Pieter Boddaert ook nog schrijver. Van groot belang waren zijn bijdragen aan de Tegenwoordige Staat der Nederlanden. Daarin schreef hij de delen die handelen over Middelburg en Zeeland. 

Jan Arentsen Boomstraat - De naamgever was in de periode 1574-1596 raadslid, schepen (wethouder) en burgemeester.  

 

Jacob Pieterse Boreelstraat - De naamgever van deze straat leefde van 1552-1636. Jacob Pieterse Boreel was één van de oprichters van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij nam deel aan het veroveren van Middelburg op de Spanjaarden na het beleg van april 1572 – 23 februari 1574 en werd in 1576 benoemd tot raadslid van de stad. Boreel was bovendien muntmeester van Middelburg en bestuurde de stad diverse termijnen als burgemeester. Deze veelzijdige man nam in 1620 als kolonel deel aan de belegering van Sluis. In 1609 was hij in Bergen op Zoom voorzitter van de vergadering die besloot tot het Twaalfjarig Bestand. In 1613 was hij hoofd van een Nederlandse delegatie die met Engeland onderhandelde over geschillen rond de walvisvaart. Naar aanleiding daarvan werd Boreel tot ridder geslagen. Hij werd in 1620 benoemd tot Raad en Rekenmeester van de Rekenkamer Zeeland. Boreel kocht in 1610 de kastelen Duinbeek en Westhove in Oostkapelle. 

 

 

Johan Pieter van den Brandestraat - De naamgever was in de periode 1674-1708 raadslid, schepen en burgemeester van Middelburg en Heer van Kleverskerke, Sint Jan ten Heere, Couwerve, Gapinge en Krabbendijke.

 

Olivier Corbaultstraat - De naamgever was in de periode 1605 tot 1625 raadslid, schepen (wethouder) en burgemeester. Johan Costenobelstraat. De naamgever was in de periode 1605 tot 1625 raadslid, schepen (wethouder) en burgemeester.

Pieter Duvelaer van Campenstraat - De naamgever van deze straat was in de periode 1728-1768 raadslid, schepen (wethouder) en burgemeester.

Huybregt de Hasestraat - De naamgever was in de periode 1658 tot 1685 raadslid, schepen (wethouder) en burgemeester.

 

Johan Hieronymus Huijssenstraat - De naamgever was in de periode 1682-1713 raadslid, schepen (wethouder) en burgemeester. Hij was ook lid van de Zeeuwse kamer van de Oostindische Compagnie.

Johan Lesagestraat - De naamgever was in de periode 1660 tot 1702 raadslid, schepen (wethouder) en burgemeester.

 

Uitleg straatnamen Magistraatwijk II

Johan Magnusstraat - De naamgever van deze straat was in de periode 1590 tot 1624 raadslid, schepen (wethouder) en burgemeester.

 

Marcus de la Palmastraat - De naamgever was in de periode 1599 tot 1640 raadslid, schepen (wethouder) en burgemeester.

 

Johan Adriaen van de Perrestraat - De naamgever leefde van 1738 –1790. Hij was heer van Nieuwerve en Welzinge, heerlijkheden die respectievelijk ten westen en ten noorden van Ritthem lagen. Van de Perre was in de periode 1760-1769 kiesheer, raadslid en schepen (wethouder) in Middelburg. In 1768 werd hij eerste vertegenwoordiger van de Prins van Oranje in de Staten van Zeeland en als zodanig voorzitter van de Oranjegezinde partij. Van de Perre huwde in 1760 met de schatrijke Jacoba van den Brande (1735-1794). Hij is de naamgever van het Van de Perrehuis, dat hij in 1765 liet bouwen. Dit stadspaleis aan het Hofplein was vanaf 1838 tot 1995 in gebruik als zetel van de (arrondissements)rechtbank. Daarna kwam het in gebruik bij het Zeeuws Archief.

Johan van Reigersbergstraat - De naamgever werd in 1655 geboren. Zijn sterfjaar  is onbekend.

 

Johan Guilliëlmus Schorerstraat - De naamgever was in de periode 1712 tot 1746 raadslid, schepen (wethouder) en burgemeester.

 

Johan Willem Thibautstraat - Twee heren van deze naam bekleedden in de 18e eeuw functies in het stadsbestuur en waren ook heren van Aagtekerke.  

Dit is het vijfde artikel in de serie over Middelburg. Lees ook de reportages over Middelburg, Veldzigt en Erasmuswijk, de Stromenwijk en Dauwendaele.

Johan Pieter van de BrandestraatJohan Pieter van de BrandestraatStatenhove IStatenhove IWeide kinderboerderij De KlepperhoeveWeide kinderboerderij De KlepperhoeveHet Palet Magistraatwijk MiddelburgHet Palet Magistraatwijk MiddelburgLocatie De Meikever van Kinderopvang Walcheren aan het Meiveldpad Locatie De Meikever van Kinderopvang Walcheren aan het Meiveldpad Speelveld in MeiveldparkSpeelveld in MeiveldparkNog meer recreatiemogelijkheden op Het Meiveld in MiddelburgNog meer recreatiemogelijkheden op Het Meiveld in MiddelburgWandelpad in MeiveldparkWandelpad in MeiveldparkGezicht op het hart van de Magistraatwijk vanuit MeiveldparkGezicht op het hart van de Magistraatwijk vanuit MeiveldparkWatergang Magistraatwijk MiddelburgWatergang Magistraatwijk MiddelburgStatenlaan Magistraatwijk MiddelburgStatenlaan Magistraatwijk MiddelburgKunstwerk aan de StatenlaanKunstwerk aan de StatenlaanWatergang tussen Regentenlaan en StadhouderslaanWatergang tussen Regentenlaan en StadhouderslaanPrinsenlaan in Magistraatwijk III MiddelburgPrinsenlaan in Magistraatwijk III MiddelburgPrinsenhove MiddelburgPrinsenhove Middelburgen nog een foto van Prinsenhoveen nog een foto van PrinsenhoveSpinhuisweg, de  scheiding van de Magistraatwijk en ReijershoveSpinhuisweg, de scheiding van de Magistraatwijk en ReijershoveBaljuwlaan MiddelburgBaljuwlaan MiddelburgRentmeesterlaan MiddelburgRentmeesterlaan MiddelburgStatenlaan ter hoogte van Johan Hieronymus HuijssenstraatStatenlaan ter hoogte van Johan Hieronymus HuijssenstraatSchepenenlaan MiddelburgSchepenenlaan MiddelburgJan Arentsen BoomstrtaatJan Arentsen BoomstrtaatJohan CostenobelstraatJohan CostenobelstraatTankstation aan de StatenlaanTankstation aan de StatenlaanRadenhove Middelburg Radenhove Middelburg Groepshuizen SVRZ aan de Johan van ReigersbergstraatGroepshuizen SVRZ aan de Johan van ReigersbergstraatLenteweelde in Park de MoucheronLenteweelde in Park de MoucheronKoepel Reijershove MiddelburgKoepel Reijershove MiddelburgRompReijershove MiddelburgRompReijershove MiddelburgPinakel Reijershove MiddelburgPinakel Reijershove MiddelburgWachttoren Reijeshove MiddelburgWachttoren Reijeshove MiddelburgKLIK HIER OM EEN REACTIE OP DIT ARTIKEL TE PLAATSEN