headerbanner

Niet vermoede watergang achter de bebouwing van de Kruitmolenlaan in Middelburg.Niet vermoede watergang achter de bebouwing van de Kruitmolenlaan in Middelburg.Dauwendaelselaan Middelburg.Dauwendaelselaan Middelburg.De sprong over het Kanaal door Walcheren vormde in de jaren zestig van de 20e eeuw een mijlpaal in de geschiedenis van Middelburg. Bijna een halve eeuw na die daad woonde al meer dan de helft van de inwoners ten zuiden van dat water. Dat  taat in het boek Samen één; Het kerkelijk leven in Middelburg Kunstwerk bij de Overloper MiddelburgKunstwerk bij de Overloper Middelburg

 

 

 

 

 

 

 

Stempel

Vroeger kon je in het Middelburg van ‘boven het Kanaal’ proeven dat men zich enigszins verheven voelde boven het stadsdeel ‘beneden het kanaal’. Zulke dingen slijten langzaam. En Dauwendaele kreeg in de loop der jaren een slecht imago door criminaliteit. Maar Dauwendaele verdient beter dan zo’n negatief stempel. Wie blanco door de wijk loopt en de ogen goed de kost geeft komt achter een goed bewaard geheim: de vele watergangen. Daarlangs is een route uitgezet. Deze voert langs paden waarvan veel mensen geen weet hebben. Bij het geheim van de wijk behoort ook het uitbundige groen. Dat geeft Dauwendaele vooral in de lente een vredige uitstraling. 

Buurten in Dauwendaele

De komst van industrie en havens in het Sloegebied leidde na de Tweede Wereldoorlog tot een groeiende vraag naar huisvesting op Walcheren. Dat was de aanleiding een woongebied te creëren aan de zuidkant van het kanaal. De eerste huizen van de Magistraatwijk verrezen vanaf 1964. De bouw van de woningen aan de Dolfijnstraat vormde het begin van Dauwendaele, de tweede wijk ten zuiden van het Kanaal door Walcheren.

Het wijkteam Dauwendaele

Watergang tussen Buitenrust en Meanderlaan MiddelburgWatergang tussen Buitenrust en Meanderlaan Middelburg

 meldt hierover: ,,De helft van de Oostmede MiddelburgOostmede Middelburgeengezinswoningen kwam tot stand met subsidie en de huurprijs hiervan was vastgesteld op f 29.50 incl. wijkverwarming. Op 15 juni 1967 is de eerste paal geslagen door minister Schut van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In april 1968 zijn de eerste woningen voor bewoning gereed. Vanaf 1972 werd het tweede deel bouwrijp gemaakt. De meeste woningen zijn gebouwd in de jaren 70.”

Diverse straten werden genoemd naar verdwenen boerderijen en landhuizen in Dauwendaele en omgeving ten zuiden van het Kanaal door Woningen aan de Segeersingel, Middelburg, gebouwd vóór de totstandkomning van de wijkWoningen aan de Segeersingel, Middelburg, gebouwd vóór de totstandkomning van de wijkWalcheren. Voorbeelden zijn Dolfijnstraat, Landluststraat, Torenstraat en Wijdauwstraat. Andere straatnamen zijn ontleend aan namen van landerijen op Walcheren die voorkomen in de goederenlijst van de Abdij van Echternach (Luxemburg), in de periode 1181 tot 1210. Dit betreft namen als Ewisland, Girsesland, Vromoldsland en Grootmede.

In 1979 werd de grond tussen station en winkelcentrum bouwrijp gemaakt. Het grondplan was gebaseerd op de veelzijdige vorm van een edelsteen. De straten in het gebied kregen daarom bijpassende namen, waaronder Opaalplaats, Diamant, Saffier en Parelplein. Dit deel van de wijk staat bekend als de Edelstenenbuurt. Eind jaren 90 zijn 15 woningen in Piersland en 24 in de Obsidiaan gebouwd. Klik hier voor geschiedenis buurten

Winkelcentrum

Winkelcentrum Dauwendaele MiddelburgWinkelcentrum Dauwendaele MiddelburgIn 1973 is Winkelcentrum Dauwendaele verrezen aan de Vrijlandstraat. Het is de bedoeling deze wat sleetse en door leegstand geplaagde voorziening in fasen af te breken en te vernieuwen. Rond 2020 moet er dan een complex staan met winkels (waaronder twee supermarkten) en 69 appartementen, waarvan 24 voor zorginstelling Philadelphia. De andere 45 zijn sociale huurappartementen van Woongoed.

Segeersweg

Voormalige koetshuis van buiten Roozenburg aan de Segeersweg MiddelburgVoormalige koetshuis van buiten Roozenburg aan de Segeersweg MiddelburgDe Segeersweg behoort met de Noordweg en de Seisweg tot de drie oudste van Walcheren. Die bestonden al in de 9e eeuw en kwamen als driesprong samen bij de Abdij. De Segeersweg volgde in Dauwendaele een uiterst grillig patroon. Dat kun je nog altijd zien aan het laatste nog bestaande stukje tussen de Segeerssingel (die parallel loopt met de spoorlijn) en de Dauwendaelselaan. Voor de komst van de wijk liep deze weg in zuidoostelijke richting door in de richting van Nieuw- en Sint Joosland.

Den Dolphijn MiddelburgDen Dolphijn MiddelburgBuitenplaats Den Dolphijn

Watergang achter Kruitmolenlaan MiddelburgWatergang achter Kruitmolenlaan MiddelburgDit deel van Dauwendaele was vroeger een geliefd stukje Walcheren met diverse buitens en boerderijen. De bekendste buitenplaats was Den Dolphijn, ter hoogte van de latere Dolfijnstraat. Deze vormde ook een van de grootste landgoederen op Walcheren. Het moet een heel mooi buiten zijn geweest. ,,Het Pryeel van Zeeland welkers gelijk men gants de Weereld door niet sou kunnen vinden”, zo werd er over geschreven. Hoe mooi Ingangshek begraafplaats MiddelburgIngangshek begraafplaats Middelburghet ook is geweest, toch werd Den Dolphijn aan het eind van de 19e eeuw afgebroken. Daarna heeft er een boerderij gestaan, die in 1963 werd opgekocht door de gemeente en vervolgens is gesloopt. Deze hoeve stond op de percelen van de nrs 116 tot 122 van de Kruitmolenlaan.

Ook het tot Den Dolphijn behorende Swerfrust, waarvan niet bekend is of het een hoeve of een landhuis was, is verdwenen. Wie nog een glimp wil terugzien van de schoonheid van vroeger doet er goed aan een wandeling te maken over het meest westelijke pad van de twee die achter de Kruitmolenlaan (zijde begraafplaats) liggen. Dan zie je in de watergang nog enkele verbredingen die resteren van de oude waterpartijen. Klik hier voor geschiedenis Den Dolphijn

Douwendaele MiddelburgDouwendaele MiddelburgLandhuis Douwendaele

Zijgevel Douwendaele MiddelburgZijgevel Douwendaele MiddelburgJe kunt treuren om wat verloren ging, maar het is beter om je blij te maken over wat er is. In de wijk ligt een mooie groene long langs de Dauwendaelselaan. In dat parkje staat boerderij Douwendaele, met een ‘o‘ dus. Deze tot woonhuis omgebouwde boerderij dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw. Het ademt de sfeer van een fraai oud landhuis. Douwendaele maakte onderdeel uit van het bovengenoemde landgoed Den Dolphijn. Toen het gebouw in 1886 als boerderij werd verpacht is er waarschijnlijk de naam Douwendaele aan gegeven omdat toen aan de Schroeweg een boerderij was gebouwd met de naam Dauwendaele.

Huize Roozenburg MiddelburgHuize Roozenburg MiddelburgLandhuis Roozenburg

Achterzijde Roozenburg MiddelburgAchterzijde Roozenburg Middelburg

Bijna aangrenzend aan Douwendaele ligt het landhuis Roozenburg met bijbehorend parkje. Een van de toegangen begint naast het voormalige koetshuis van Roozenburg aan de Segeersweg. De eerste steen van het huis is gelegd in 1802. Een deel van de tuinen is in de jaren 1867-1872 verdwenen door de aanleg van het Kanaal door Walcheren en de spoorlijn. Klik hier voor geschiedenis

Kruitmolens

Op achtergrond appartementengebouw Goudend MiddelburgOp achtergrond appartementengebouw Goudend MiddelburgDe naam Kruitmolenlaan verwijst naar de voormalige oorlogsindustrie van Middelburg. Op het grondgebied van Dauwendaele stond kruitmolen Goudend. Buiten de wijk lagen er nog twee, namelijk De Eendracht (achter de gevangenis aan de Torenweg) en De Grenadier (in het huidige industriegebied Arnestein). Daarin werd kruit gemalen met behulp van rechtopstaande molenstenen die door paarden in beweging werden gebracht (rosmolens). Dat er liefst drie kruitmolens in Middelburg waren heeft te maken met de aanwezigheid van de Admiraliteit (marine) en Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). Ook voor de kanons op de schepen van laatstgenoemde organisaties was kruit nodig.

Zorginstellingen

Buitenrust  MiddelburgBuitenrust Middelburg

Zorgstroom exploiteert in de wijk twee complexen, namelijk verpleegcentrum Buitenrust aan de Buitenrustlaan en Hof Mondriaan aan de Vrijlandstraat. De instelling omschrijft Buitenrust als volgtt: 'In Buitenrust wordt de thuissituatie zoveel mogelijk behouden door het 'kleinschalig wonen' concept. Dat houdt in dat de bewoners, ook al wonen zij in een verpleegcentrum, zoveel mogelijk wonen als in een reguliere woonsituatie. Per unit van acht kamers, is er een gezamenlijke woonkamer en een keuken.’ Klik  hier voor meer informatie

Mondriaan MiddelburgMondriaan Middelburg

Bij de ingang van Buitenrust staat een kopie van een Moai-beeld, waar Paaseiland beroemd om is. Dit beeld stond bij het Roggeveenhuis aan de Noordsingel. Toen dat verzorgingshuis werd verbouwd tot studentenonderkomen is het beeld verhuisd. De aan de Lange Noordstraat 37 in Middelburg geboren Jacob Roggeveen ontdekte Paaseiland op 5 april 1722. Het was toen paaszondag, vandaar de naam van het eiland.

Hof Mondriaan werd in 1977 gebouwd als bejaardenhuis en droeg toen de naam Rustenburg. Het is in 2016/17 ingrijpend verbouwd. Daarbij werden belendende kamers samengevoegd tot appartementen. Zorgstroom biedt hier nu wonen met zorg en ondersteuning tot wonen met intensieve zorg en behandeling. Klik hier voor meer informatie

Overloperhof MiddelburgOverloperhof Middelburg

Seniorenwoningen

Naast bovengenoemde complexen zijn er nog enkele complexen met seniorenwoningen. Aan de Overloperhof staat het uit 41 appartementen bestaande Binnenhof. Dit wordt geëxploiteerd door Woonzorg Nederland.

Aan het Goudend staan 30 woningen in de huursector.

Kantoren langs de Schroeweg MiddelburgKantoren langs de Schroeweg MiddelburgWerkgelegenheid

Aan de randen van de wijk, langs de Schroeweg, de Buitenruststraat en de Vrijlandstraat staan diverse kantoren. Naast commerciële firma’s zijn hier ook vestigingen van de politie en de Kamer van Koophandel. Aan de Segeerssingel 6 staat het onderkomen van Woongoed, verhuurder van woningen op Walcheren.

Kantoren Buitenrustlaan MiddelburgKantoren Buitenrustlaan Middelburg

Scholen

In de wijk zijn de volgende scholen gevestigd:

- Calvijn College voor Middelbaar voortgezet onderwijs (reformatorisch) aan de Kruitmolenlaan
- basisschool Wilgenhof (christelijk) aan de Torenhofstraat
- basisschool Vossenburch (openbaar) aan de Roozenburglaan
- basisschool Franciscusschool (rooms-katholiek) aan de Westmede.

Wijkteam Dauwendaele

De belangen van de wijk worden behartigd door Wijkteam Dauwendaele. Dit team publiceert op haar website ook activiteiten. Klik hier voor agenda.  In het winkelcentrum is het Ontmoetingscentrum Dauwendaele gevestigd. Op de website van het wijkteam staat ook interessante informatie over de geschiedenis van Dauwendaele. Klik hier voor meer informatie.

De Hoeksteen MiddelburgDe Hoeksteen Middelburg

Religie

Hieronder informatie over kerkgenootschappen in de wijk

- Volle Evangeliegemeente Sion: De Thomaskapel op de hoek van de Vrijlandstraat is in 1976/77 gebouwd voor de toenmalige hervormde gemeente. Dit bedehuis is in 2002 verkocht aan de Volle Evangelie Gemeente Sion.

- Jehova’s Getuigen: Aan de Dauwendaelselaan staat een ‘Koninkrijkszaal’ van de Jehova’s Getuigen.

- Baptistengemeente: Baptistengemeente De Fontein hield tot 2019 diensten aan de Kruitmolenlaan 70. Klik hier voor website. De gemeente nam in dat jaar kerkgebouw De Hoeksteen over van de Protestantse Gemeente Middelburg. Dit bedehuis op de hoek van de Vrijlandstraat is in 1972 gebouwd als bedehuis voor de toenmalige Gereformeerde Kerk en de Rooms Katholieke Kerk. Dat was een zeldzaam vertoon van oecumene, waar in 1999 een eind aan kwam toen de katholieken door teruglopende aanhang zich terugtrokken op de Petrus en Pauluskerk in de stad. Na de samenvoeging van gereformeerde, hervormde en lutherse gemeenten tot Protestantse Kerk in Nederland (PKN) werd De Hoeksteen gebruikt als kerk voor de Protestantse gemeente. Die stootte alle kerkgebouwen in de Middelburgse buitenwijken af wegens de terugloop in bezoekers en inkomsten. 

HCR Arneville MiddelburgHCR Arneville MiddelburgLogies en horeca

Amadore Hotel Restaurant Arneville aan de Buitenrustlaan 22 ligt gunstig voor toeristen die de historische binnenstad van Middelburg willen aandoen. Je kunt in Dauwendaele voor het versterken van de inwendige mens terecht in een Italiaans en een Chinees restaurant in het winkelcentrum. In zorgcentrum Buitenrust is een grand café, terwijl op sportpark De Kruitmolen horeca is gevestigd. Cafétaria’s vind je in het winkelcentrum en op de hoek van de Rozenburglaan en de Meanderlaan.

Sport en spel

Sportvelden Kruitmolenlaan MiddelburgSportvelden Kruitmolenlaan MiddelburgBowling- en partycentrum De Kruitmolen aan Kruitmolenlaan 129 is wijd en zijd bekend in de regio. Je kunt er ook terecht voor recepties, vergaderingen, personeelsfeesten en bruiloften. Klik hier voor website.  Aan de Kruitmolenlaan liggen verder de accommodaties en velden van voetbalvereniging FC Dauwendaele en tennisvereniging Dauwendaele.  

 

Dit is het derde artikel in de serie over Middelburg. Bekijk ook de reportages over Middelburg en de Stromenwijk.

KLIK HIER OM EEN REACTIE OP DIT ARTIKEL TE PLAATSEN

 

Watergang tussen Schroeweg en DauwendaeleWatergang tussen Schroeweg en Dauwendaele

Watergang achter KruitmolenlaanWatergang achter Kruitmolenlaan

Fiets- en wandelpad Overloper in het kart van DauwendaeleFiets- en wandelpad Overloper in het kart van DauwendaeleWatergangenrouteWatergangenrouteGezicht op Parelplein in EdelstenenbuurtGezicht op Parelplein in EdelstenenbuurtWatergang Saffierplaats DauwendaeleWatergang Saffierplaats DauwendaeleVoorjaar aan de DauwendaelselaanVoorjaar aan de DauwendaelselaanGezondheidscentrum DauwendaeleGezondheidscentrum DauwendaeleKantoor SchroewegKantoor SchroewegPolitiebureau DauwendalePolitiebureau DauwendaleNoordelijke helft Dauwendaele  © Google MapsNoordelijke helft Dauwendaele © Google MapsNoordelijke helft DauwendaeleNoordelijke helft DauwendaeleZuidelijke helft Dauwendaele  © Google Maps Zuidelijke helft Dauwendaele © Google Maps Zuidelijke helft Dauwendaele  © Google MapsZuidelijke helft Dauwendaele © Google Maps