headerbanner

Het nieuwe hart van de StromenwijkHet nieuwe hart van de StromenwijkEinde Vlissingse Watergang in BraakmanstraatEinde Vlissingse Watergang in BraakmanstraatWie na jaren terugkeert naar de Middelburgse Stromenwijk met een beeld op het netvlies uit de 20e eeuw zal verrast opkijken. De wijk heeft een ware gedaante-
verwisseling ondergaan. Het opvallendste is het nieuwe hart. Dat wordt gevormd door het winkelcentrum aan het Wes
terscheldeplein, gelegen tussen de Oosterscheldestraat en de Westerscheldestraat. Dat is maar één van de vele veranderingen die in deze wijk tot stand zijn gebracht op initiatief van het gemeentebestuur. De wijk herbergt vanouds instellingen voor mensen met beperkingen en/of problemen. Daarnaast zijn er relatief veel appartementen voor senioren gebouwd. Daardoor kreeg de wijk steeds meer een sociale uitstraling.

De grens van de Stromenwijk wordt gevormd door de Nieuwe Vlissingseweg, de Vlissingse Watergang en Schenge (een straat).Poelendaeleweg zuidzijdePoelendaeleweg zuidzijde Daar is in dit verhaal ook het gebied aan toegevoegd tussen Poelendaeleweg, Koudekerkseweg en Piet Heinstraat en Toorenvliedtwegje, die historisch gezien bij ’t Zand behoorden. De reden is dat de gemeente Middelburg deze straten eveneens heeft toegevoegd en de naam Stromenwijk- ’t Zand hanteert.

’t Zand is de naam van het gehucht dat oorspronkelijk rond Breeweg, Oude Koudekerkseweg en Vogelstraat was gesitueerd en behoorde tot Koudekerke. Het grondgebied van die gemeente strekte zich zelfs uit tot binnen de vesten van stad (tot aan de Pottenbakkerssingel). De bezetter maakte daar in 1941 een eind aan door dit gebied toe te bedelen aan Middelburg. Ook de locatie waarin later de Stro-
menwijk werd aangelegd ging bij deze annexatie over naar Middelburg. Het grootste deel van ’t Zand is in de wijkindeling van de gemeente Middelburg toegevoegd aan de Breewijk. Deze wordt daarom aangeduid als de wijk Breewijk- ’t Zand.

’t Zand

(deel Stromenwijk)

Gezicht op nieuwe appartementen aan de De Ruyterstraat in MiddelburgGezicht op nieuwe appartementen aan de De Ruyterstraat in MiddelburgHet bij de Stromenwijk behorende deel van ’t Zand bestaat voor een deel uit huizen die in de jaren 1941-1943 in Middelburg zijn gebouwd om de woningnood van die tijd te bestrijden. Die was nog verergerd door de verwoestende brand die de binnen-
stad trof op 17 mei 1940.Het gaat in dit geval om woningen tussen de Baars-
jesstraat en de De Ruyterstraat. De oudste huizen aan de Baarsjesstraat zijn uit de jaren 1946-1948. In 2011 zijn apparte-
mentencomplexen gebouwd op het gebied tussen Trompstraat, De Ruyterstraat, Piet Heinstraat en Baarsjesstraat. Dat gebeurde in het kader van de revitalisering van de wijk die aan het begin van de 20e eeuw werd ingezet. Aan het op het Toorenvliedtwegje uitlopende deel van de Piet Heinstraat verrezen nieuwe woningen.

Opkomst Stromenwijk

Oudste deel van de Oosterscheldestraat, voorheen Lageweg gehetenOudste deel van de Oosterscheldestraat, voorheen Lageweg geheten

Het gebied van de huidige Stromenwijk bestond vroeger vooral uit weilanden. Die lagen laag en stonden 's winters dan ook vaak onder water. Daar kwam verandering in door de bouw van Gemaal Boreel in 1929. Het deel van de Oosterscheldestraat tussen Nieuwe Vlissingseweg en Grevelingenstraat is de oudste bebouwing van de Stromenwijk. Hier stonden rond 1860 al huizen, aan wat toen nog Lageweg heette. Door de aanleg van het Kanaal door Walcheren werd deze weg doorsneden. Het deel aan de oostelijke kant Nieuwe VlissingsewegNieuwe Vlissingsewegvan dat vaarwater werd daarom later Oosterse Lageweg genoemd, ter onderscheid van het deel dat nu valt onder de Oosterscheldestraat. Het Lagewegje werd vroeger ook het Davidswegje genoemd, naar de eigenaar van café Lommerrijk, op de hoek van de huidige Oosterscheldestraat en de Nieuwe Vlissingseweg. Het horecabedrijf is verdwenen, maar het pand bleef. Het Lagewegje was vroeger verhard tot waar nu de Gevelingenstraat begint. Vanaf dat punt liep een onverharde weg richting Toorenvliedt. Dit werd het zwarte wegje genoemd. De oudste bebouwing aan de Nieuwe Vlissingseweg is ontstaan na de aanleg van het Kanaal. Daarnaast zijn veel huizen aan deze weg gebouwd rond 1930.

Tuinbouwveiling

Gebouw firma Loontjens in voormalig veilinggebouwGebouw firma Loontjens in voormalig veilinggebouwMet de aanleg van de Stromenwijk is in 1958 aangevangen. Het begon met de bouw van flat-
woningen aan de  Westerscheldestraat, portiekwoningen aan de Braakmanstraat en huizen aan de

Zandkreekstraat en de zijstraatjes daarvan. Eerder vestigde zich aan de Braakmanstraat de Coöperatieve Tuinbouwveiling Walcheren. Die kwam daar in 1949 nadat de oude veiling aan de Kanaalweg werd verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 28 februari 1986 is er voor het ArnelaanArnelaanvoor het laatst geveild. Een deel van de veilinggebouwen kwam daarna in handen van  Loontjens Automaten. Dat bedrijf is in 2014 overgenomen door Novomatic Group. In de loop van de jaren zestig is de wijk uitgebreid richting Maasstraat en Mastgatstraat. Ook de Rijnstraat, de Waalstraat en de IJsselstraat dateren uit dat decennium. Aan de Arnelaan (zijde Vlissingse Watergang) zijn vanaf 1960 bungalows gebouwd. Dat gebeurde ruim tien jaar later ook aan De Krammer. Met woningbouw aan de Grevelingenstraat, de Biesbosstraat, de Haringvlietstraat en de Volkerakstraat werd de wijk vanaf 1972 eeuw gecompleteerd. Die woningbouw kwam tot stand in het plan dat Stromenwijk 2 werd genoemd.

Onderwijs

Brede School StromenwijkBrede School StromenwijkIn de wijk vestigden zich diverse onderwijsinstellingen. Zo nam de Christelijke Pedagogische Academie (CPA) in 1962 haar intrek aan de Keetenstraat. Later is dit pand gebruikt door de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW). Na afbraak van het gebouw is op dezelfde plaats in 2009 brede school De Stroming geopend. Deze biedt onderdak aan een openbare en een christelijke basisschool. De Klimopschool aan de Grevelingenstraat verzorgt onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen. 

Winkelcentrum

Lingestraat MiddelburgLingestraat MiddelburgAan de Maasstraat ontwikkelde zich vanaf in 1959 een winkelcentrum. Dat maakte in de jaren 2011/12 plaats voor een geheel nieuw complex. Dat was de kroon op de herstructurering van de Stromenwijk. Daarin paste ook de komst van de al genoemde brede school. Boven de winkels wordt gewoond. Een aantal appartementen doet dienst als zorgwoning. De vernieuwing van de wijk ging verder gepaard met het vervangen van enkele flatgebouwen aan de Westerscheldestraat. Daarachter verrezen woningen in de daardoor ontstane Lingestraat. Die staan op een deel van het vroegere veilingterrein en op de plek waar voorheen Groothandel De Brug was gevestigd, die via de Maasstraat was te bereiken.

’t Getij en Arduin

Gezicht op 't Getij vanaf het WesterscheldepleinGezicht op 't Getij vanaf het WesterscheldepleinAan de Oosterscheldestraat (hoek Mastgastraat) werd woonzorgcentrum ’t Getij gebouwd, bedoeld voor senioren. Op de begane grond is een recreatieruimte voor  activiteiten van Werk Voor Ouderen (WVO) Zorg en voor dingen die worden georganiseerd door mensen uit de wijk. Op de benedenetage is ook het door Stichting Arduin geëxploiteerde Grand Café Getij gevestigd. Dat vormt een werkproject voor mensen met een verstandelijke beperking.

Aan de Grevelingenstraat waren de Werkplaatsen Walcheren gevestigd (later werkleerbedrijf Orionis). Februari 2014 is deze voorziening verhuisd naar Vlissingen.

 

 

Andere instellingen

Bethelehmkerk en TabadilaBethelehmkerk en TabadilaAan de Oosterscheldestraat is in 2015 het Toorenhuis geopend. Daar biedt de instelling Dagelijks Leven een thuis aan mensen met geheugenproblemen. Aan de Zijpestraat is een hostel van Emergis, het in Kloetinge gevestigde centrum voor geestelijke gezondheidzorg.

Aan de Rijnstraat is het in 1997 geopende woonzorgcentrum Tabadila te vinden. Dat is in de eerste plaats bedoeld voor mensen met een Molukse of Nederlands-Indonesische achtergrond. Daarnaast staat de Bethlehemkerk (zie voor beschrijving hieronder bij kerken).

 

 

Speeltuin

Ingang speeltuin BaarsjesstraatIngang speeltuin BaarsjesstraatWijkvereniging ’t Zand beheert de eigen speeltuin aan de Baarsjesstraat. De organisatie is opgericht op 2 juli 1947 en is daarmee de oudste wijkvereniging in de gemeente Middelburg. Op het speeltuinterrein aan de Baarsjesstraat staat ook verenigingsgebouw De Vergulde Baars, waar een groot aantal activiteiten wordt aangeboden. Daarnaast opereren een volleybalclub en een wandelsportverenging onder de paraplu van de wijkvereniging, die het blad De Zandstroom uitgeeft. Klik hier voor website wijkvereniging 

Buurttuin

Op de hoek van de Merwede- en de Grevelingenstraat is een buurttuin aangelegd die een oppervlakte heeft van 800 m2. Dit is een vrij toegankelijke ontmoetingsplaats voor de wijkbewoners. Zij mogen plukken van hetgeen de bloemborders, moestuin, vlindertuin en kruidentuin opbrengen.Buurttuin StromenwijkBuurttuin Stromenwijk

Brandweerkazerne

De kazerne ven de Stadsgewestelijke Brandweer is gelegen aan de Stromenweg. Het korps, bestaande uit beroepsbrandweerlieden en vrijwilligers, bedient het stadsgewest Vlissingen-Middelburg.. Kazerne Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-MiddelburgKazerne Stadsgewestelijke brandweer Vlissingen-Middelburg

Religieuze gebouwen

In de wijk staan vier bedehuizen. Het gebouw van het Leger des Heils en de moskee van de Turkse islamitische gemeenschap zijn beide gelegen aan Het Zwin, de straat die evenwijdig loopt met de Stromenweg. De regionale pers (PZC) gaf de Stromenweg daarom de naam ‘reliboulevard’.Gebouw Korps Walcheren Leger des HeilsGebouw Korps Walcheren Leger des Heils

Leger des Heils

Het gebouw van het Leger des aan Het Zwin is op 7 maart 2009 in gebruik genomen. Het wordt beheerd door het Korps Walcheren dat ontstond door het samengegaan van de korpsen in Middelburg en Vlissingen. In het gebouw wordt wekelijks op zondag een samenkomst gehouden. Aanvang 10..00 uur. Klik hier voor meer informatieMoskee MiddelburgMoskee Middelburg

Moskee

De Yildirim Beyazit-moskee van de Turkse moslimgemeenschap aan Het Zwin wordt beheerd door de Islamitische Stichting Nederland (ISN). Het gebouw is in 2015 geopend. De gemeenschap kwam eerder bijeen in moskeeën aan de Eigenhaardstraat en aan het Oostkerplein (in voormalig pakhuis Demerary). Klik hier voor website moskee.  (geïnteresseerden die op de themabalk links op de knoppen ‘Anbi’ en ‘Nederlands’ doorklikken kunnen daar in de Nederlandse taal informatie tot zich nemen over thema’s als, imam, bestuur, visie, financiën en activiteiten.)Bethlehemkerk MiddelburgBethlehemkerk Middelburg

Bethlehemkerk

Vooral in de Rijnstraat, maar ook in omliggende straten wonen sinds de jaren zestig van de twintigste eeuw nogal wat mensen van Zuid-Molukse afkomst. In 1968 is aan de Rijnstraat een eenvoudig eigen bedehuis geopend, dat de naam Bethlehemkerk kreeg. Dat maakte in 1992 plaats voor het huidige kerkgebouw, dat dezelfde naam draagt.OntmoetingskerkOntmoetingskerk

Ontmoetingskerk

De Ontmoetingskerk aan de Oosterscheldestraat is op 3 maart 1963 in gebruik genomen als wijkkerk van de toenmalige Nederlandse Hervormde gemeente. Het gebouw verving toen het uit 1914 stammende bedehuis aan de Vogelstraat in ’t Zand, dat in 1914 werd gebouwd in opdracht van de Hervormde gemeente in Koudekerke. Nadat de hervormde wijkgemeente in 1995 fuseerde met de gereformeerde wijkgemeente tot ‘Samen-op-weg-gemeente’ (SOW) werd de Ontmoetingskerk afgestoten. De SOW-gemeente, tegenwoordig Protestantse gemeente hield vervolgens diensten in de oorspronkelijke gereformeerde kerk aan de Adriaan Lauwereystraat (de Getuigeniskerk, later vernoemd tot De Morgenster).

Sinds 1997 is de Ontmoetingskerk de vaste stek van ‘wijkgemeente De Ontmoeting’. Het gebouw onderging in 1999/2000 een grondige renovatie. Dat karwei kostte f 750.000,-- waarvan bijna zes ton werd opgebracht door acties en bijdragen van eigen leden. De Ontmoetingskerkgemeente is van orthodoxe signatuur en heeft een sterke groei ondergaan. Zodoende worden er op zondagen drie diensten gehouden. Klik hier voor website kerkgemeente

Dorus RijkersstraatDorus Rijkersstraat

Gezicht vanaf de Braakmanstraat op de ingang van de Van Heemskerckstraat die ontstond nadat het busstation van de ZWN (eerder Stoomtram Walcheren) in 1987 werd gesloopt. De ingang daarvan was gelegen aan de TrompstraatGezicht vanaf de Braakmanstraat op de ingang van de Van Heemskerckstraat die ontstond nadat het busstation van de ZWN (eerder Stoomtram Walcheren) in 1987 werd gesloopt. De ingang daarvan was gelegen aan de Trompstraat

Braakmanstraat Stromenwijk MiddelburgBraakmanstraat Stromenwijk Middelburg

Westerscheldestraat oud en nieuwWesterscheldestraat oud en nieuw

Maasstraat oud en nieuwMaasstraat oud en nieuwNieuwe Vlissingseweg MiddelburgNieuwe Vlissingseweg Middelburg

Vlag RMS (Republik Maluku Selatan) aan de Rijnstraat en op lantaarnpaal in de IJsselstraat.Vlag RMS (Republik Maluku Selatan) aan de Rijnstraat en op lantaarnpaal in de IJsselstraat.

Rijnstraat MiddelburgRijnstraat Middelburg

Appartementencomplex aan RijnstraatAppartementencomplex aan Rijnstraat

Mastgatstraat MiddelburgMastgatstraat Middelburg

Toorenhuis aan Oosterscheldestraat MiddelburgToorenhuis aan Oosterscheldestraat Middelburg

Kinderopvang aan Arnelaan MiddelburgKinderopvang aan Arnelaan Middelburg

Villa's aan De Krammer in MiddelburgVilla's aan De Krammer in Middelburg

Klimopschool Grevelingenstraat MiddelburgKlimopschool Grevelingenstraat Middelburg

Grevelingenstraat MiddelburgGrevelingenstraat Middelburg

Gebouwen voormalige Werkplaatsen Walcheren (Orionis) aan Grevelingenstraat MiddelburgGebouwen voormalige Werkplaatsen Walcheren (Orionis) aan Grevelingenstraat Middelburg

Gezicht op Haringvlieitstraat Stromenwijk MiddelburgGezicht op Haringvlieitstraat Stromenwijk Middelburg

stromenwijkkaart1stromenwijkkaart1

stromenwijkkaart2stromenwijkkaart2

stromenwijkkaart3stromenwijkkaart3