headerbanner

Wij zijn Margreeth Ernens en Willem Staat, journalisten in Zeeland. Staatspareltjes is een uit de hand gelopen hobby: we willen op dit blog Nederland in praatjes en plaatjes laten zien. Ooit het spelletje gespeeld: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet? Het is een kwestie van kijken: hoe bewust ben je je van je omgeving. Welke details vallen je op? Loop je al jaren langs een gevelsteen zonder die ooit te hebben bekeken of zelfs maar te hebben opgemerkt? Als iemand je er dan op wijst, kijk je bewust. En meestal zit er een verhaal achter zo’n bijzonderheid. Een stukje geschiedenis om uit te diepen.Nederland in praatjes en plaatjes probeert dergelijke bijzonderheden in beeld te brengen. Deze Staatspareltjes, de naam zegt het al, zijn soms opmerkelijk, soms lopen we er gewoon langs zonder ze te zien. Iedereen kent ze wel: een apart gebouw, een oude boom, speciale monumenten die op het eerste gezicht niet thuis horen op hun plek, gedenktekens, vreemde borden, noem maar op. Geschiedenis is boeiend en uit zich vaak in kleine dingen. Nederland heeft ook wat dat aangaat veel te bieden. Kijk eens om u heen en verwonder u over dingen. Ons doel is het maken van een (digitaal) aardrijkskundig woordenboek van ons eigen land.

Wij zijn natuurlijk niet overal geweest. Kijk of het u aanspreekt en stuur zelf een foto in, liefst ook met het bijbehorende praatje, maar in elk geval met de plaatsaanduiding. Een ingezonden foto moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

_ Grootte: minimaal 180 dpi, 10 cm x 15 cm, er is geen maximum
_ De inzender moet de maker zijn; wij accepteren geen foto’s die van andere websites zijn gehaald 
_ Plaatsaanduiding
_ Eventueel een eigen ‘praatje’ 
_ Uw naam wordt als bron vermeld op het uiteindelijke resultaat
_ De redactie beslist over al dan niet plaatsen
_ Aan inzendingen kunnen geen rechten worden ontleend

Van Axel tot Zijpe

Maar het blijft wat ons betreft niet bij 'Nederland in praatjes en plaatjes'.  We hebben daarnaast alle plaatsen (dorpen, gehuchten, buurtschappen en steden) beschreven die Zeeland rijk is. Achterliggende gedachte is dat er nog veel valt te ontdekken in ons mooie Zeeland. U kunt deze geïllustreerde reportages terugvinden in de categorie Zeeland, van Axel tot Zijpe. De plaatsen zijn gerangschikt per gemeente. 

Fietsroutes

Deze categorie bevat fietsroutes die voeren door delen van Zeeland die buiten de populairste toeristische hotspots liggen. Bij de samenstelling is ook gepoogd om de tracés te laten lopen over de minst drukke fietspaden en wegen.    


Molens in Nederland

Onze interesses zijn niet beperkt tot Zeeland, daarom hebben we ook een deel van ons blog ingeruimd om Molens in Nederland te beschrijven. Hier vindt u opmerkelijke verhalen over mensen, die hun soms al zeer oude molen draaiende houden, niet alleen met windkracht, maar zeker ook met hart en ziel. Molens maken al decennialang deel uit van onze cultuur en veel vrijwilligers zorgen er voor dat dit stukje historie levend blijft in Nederland.

De naam Staatspareltjes

Er is intensief nagedacht over de naam Staatspareltjes. Staat is de achternaam van Willem Staat. De tweede helft is afkomstig van Margreeth Ernens. De naam Margaretha betekent Parel en is afkomstig uit het Grieks. Een parel betekent in gewoon taalgebruik ‘iets bijzonders’. Samengevoegd kwamen we dus uit op Staatspareltjes.

 

 

Copyright & disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd en/of gebruikt worden voor commerciële doeleinden via internet, druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook.

Aansprakelijkheid

De website Staatspareltjes is zorgvuldig samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden op deze website staan, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden. U kunt ze ons echter wel melden via ons contactformulier . De redactie van Staatspareltjes kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien zich, door het gebruik van deze site of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard dan ook.

Verwijzingen naar andere sites

De redactie van Staatspareltjes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar via een link wordt doorverwezen vanaf deze site. Dergelijke links naar externe informatiebronnen zijn louter informatief en bevatten geen enkel standpunt ten opzichte van de inhoud daarvan. Mocht u evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kunt u dat melden. Wij zullen dan maatregelen nemen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.