headerbanner

De naam ’s Heer Hendrikskinderen voert terug op de kinderen van Hendrik, een van de heren van het slot Schenge, dat vroeger bij ’s Heer Arendskerke was gelegen. Hij gaf rond 1200 opdracht hier een kerk te bouwen, maar stierf nog voor dit bedehuis werd ingewijd. Zijn kinderen hebben toen het karwei afgemaakt. In oude vermeldingen wordt trouwens nog gesproken over ’s Heer Hendrikskinderenker-
ke. Het laatste stukje van de naam is er in de loop der eeuwen afgevallen.

In de middeleeuwen stond of viel het ontstaan van een dorp met de aanwezigheid van een kerk. Hendrik had twee broers, namelijk Arend en Wisse. Op hen zijn de dorpsnamen ’s Heer Arendskerke en Wissenkerk terug te voeren, waar zij een kerk stichtten.

Wie het huidige ’s Heer Hendrikskinderen bezoekt zal daar geen kasteel meer aantreffen. Op grote attracties of een aantrekkelijk winkelbestand kan het dorp evenmin bogen, maar toch is het een geliefde woonplaats, onder de rook van Goes. De aanwezigheid van een basisschool draagt bij aan de leefbaarheid. ’s Heer Hendrikskinderen is nog altijd goed herkenbaar als dorp. Dat komt doordat de Deltaweg in oostelijke richting een barrière vormt.

Karin van den Broeke opent kerktuinKarin van den Broeke opent kerktuinDe Protestantse kerk vormt het natuurlijke middelpunt van ’s Heer Hendrikskinderen. De aan het begin van de 13 e eeuw gestichte kerk is later vervangen. Van dat bedehuis resteert nog de 15e eeuwse toren. Het schip is in 1805 verrezen. Het bovenste stuk van de toren bestaat uit een in 1880-1992 aangebrachte lantaarn, die in de streek de ‘peperbuzze’ wordt genoemd.

Interieur kerk 's Heer HendrikskinderenInterieur kerk 's Heer Hendrikskinderen

Binnen is de preekstoel bijzonder. Deze dateert uit 1650 en is afkomstig uit de afgebroken kerk van Wissekerke en is nog toegerust met een zandloper, het instrument waarmee de dominee, meestal op straffe van boetes, werd gemaand zich aan de maximumspreektijd te houden. Rond de kerk ligt een boeiende religieuze tuin. Deze is op 11 april 2014 officieel in gebruik genomen door dominee Karin van den Broeke, preses van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Klik hier voor details over geschiedenis van de kerk

De bebouwing van het dorp is over het algemeen aangenaam. Tot de bijzondere gebouwen behoort een 18e eeuwse boerderij aan de Oude Rijksweg 54, welke niet goed van de openbare weg is te zien, maar des te meer een blikvanger vormt voor treinreizigers. De lommerrijke Oude Rijksweg is goed bedeeld met fraaie woningen. Vermeldenswaard is het eclectische middenhuis op nummer 18, de oorspronkelijk woning van het hoofd der openbare lagere school.

Beroemdheden

Napoleon en Jacoba van Beieren hebben de geschiedenis van ’s Heer Hendrikskinderen mede kleur gegeven. In het dorp herinneren bordjes Napoleonroute aan de Franse keizer die over de huidige Oude Rijksweg trok. Hij vond die zo slecht dat hij gelastte deze van een betere bestrating te voorzien.

Jacoba van Beieren, ooit gravin van Holland en Zeeland, begunstigde het dorp op een andere manier. Zij was zeer bedreven in het boogschieten en baarde in 1428 opzien door de koningsvogel neer te halen bij het gaaischieten. Zij werd daarvoor gehuldigd en deed op haar beurt een duit in het zakje door de inwoners van 's Heer Hendrikskinderen, Wissekerke, Baarsdorp, Sinoutskerke en 's Heer Abtskerke vrijdom te schenken van de vlastiende. Dat was geen kleinigheid want, de naam zegt het al, het ging om een belasting van tien procent.

Eten en drinken

Aan de Nieuwe Rijksweg kan sinds jaar en dag worden gegeten en gedronken in café-restaurant De Oranjeboom, dat voorjaar 2021 door de coronacrisis helaas te koop is gezet 
Klik hier voor recensie.

Oude Rijksweg/Napoleonweg 's Heer HendrikskinderenOude Rijksweg/Napoleonweg 's Heer Hendrikskinderen

Wissekerke

Het gehucht Wissekerke omvat het westelijke uiteinde van de Oude Rijksweg en een stukje Nieuwe Rijksweg. Wissekerke had een middeleeuwse kerk, welke is afgebroken in 1807. De kerktoren is nog blijven staan tot in 1886. Aan de Nieuwe Rijksweg is het kerkhof aanwezig, dat nog altijd in gebruik is.

WissekerkeWissekerke

Zelfstandige gemeente

’s Heer Hendrikskinderen was een zelfstandige gemeente waartoe ook Wissekerke behoorde en welke in 1840 ruim 250 inwoners telde. In 1857 ging ’s Heer Hendrikskinderen deel uitmaken van de gemeente ’s Heer Arendskerke. Sinds de opheffing van laatstgenoemde gemeente in 1970 ressorteert ’s Heer Hendrikskinderen onder de gemeente Goes. Het dorp telde 1383 inwoners per 1 januari 2009. Wissekerke vormde een gemeente tot het in 1816 werd samengevoegd met ’s Heer Hendrikskinderen. Het toen al tot een gehucht vervallen dorp telde in 1840 circa 60 inwoners. Vanaf 1857 viel het onder de gemeente ’s Heer Arendskerke en sinds 1970 maakt het onderdeel uit van de gemeente Goes. De specifieke belangen van de woonplaats worden behartigd door de dorpsvereniging. Klik hier voor meer informatie.

Gezicht op 's Heer Hendrikskinderen vanaf de PloegwegGezicht op 's Heer Hendrikskinderen vanaf de Ploegweg

Horeca langs Nieuwe Rijksweg 's Heer HendrikskinderenHoreca langs Nieuwe Rijksweg 's Heer Hendrikskinderen

Dorpshuis 's Heer HendrikskinderenDorpshuis 's Heer Hendrikskinderen

Heer Wissestraat 's Heer HendrikskinderenHeer Wissestraat 's Heer Hendrikskinderen

Oude Rijksweg 's Heer HendrikskinderenOude Rijksweg 's Heer Hendrikskinderen

Voormalige schoolmeesterswoningVoormalige schoolmeesterswoning

Begraafplaats WissekerkeBegraafplaats Wissekerke