headerbanner

Mijn vrouw en ik maakten in 2020 kennis met de vermaning van Leeuwarden. We liepen er op een zaterdag binnen om de tentoonstelling te zien over de redding van honderden joodse kinderen. Door toedoen van een doopsgezinde en een Nederlandse Hervormde dominee kwamen zij veilig de Tweede Wereldoorlog door.

Het exterieur met de voorhof van de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden.Het exterieur met de voorhof van de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden.Het bezoek viel in coronatijd, toen je in de meeste kerken slechts op aanvraag diensten kon bezoeken. Een lid van het kerkbestuur verklaarde desgevraagd dat we zonder voorwaarden wel welkom waren in de doopsgezinde gemeente der Friese hoofdstad. En zo gebeurde het dat we de dag daarop opnieuw de vermaning betraden aan de Wirdumerdijk. Het is een wat achteraf staand gebouw, een schuilkerk uit de tijd toen deze tak van het protestantisme slechts werd gedoogd. In onze tijd is zo’n schuilkerk als de vermaning van Leeuwarden een voordeel. Immers stap je via het hek een intieme voorhof binnen, die een oase vormt in de binnenstad.

Doopsgezinde gemeenten waren ons niet vreemd, maar dit bezoek was onvergetelijk. We maakten na de dienst kennis met Clara de Boer. Zij liep in 1960 in Zierikzee stage voor haar opleiding maarschappelijk werk. Clara trad daar kordaat op. Bij voorbeeld toen ze op het schiereiland Sint Philipsland moest pogen wat te doen aan de armenzorg die schromelijk tekort schoot. Eenmaal binnen werd ze warm welkom geheten door het slechts uit mannen bestaande gemeentebestuur. Immers zij was een vrouw, dus zou ze ook wel koffie kunnen zetten. Clara schikte zich daarin en wist door haar dienende rol te bereiken dat het gemeentebestuur meer geld beschikbaar stelde voor de behoeftigen van ‘Flipland’.

Wereldreis 

Eens moest ze om een belangrijke brief rond uithuisplaatsing van een kind naar Zeeuws-Vlaanderen. Toen (maar ook nu nog) een wereldreis met het openbaar vervoer. Eerst met de boot van Zierikzee naar Katseveer op Zuid-Beveland. Dan met de bus naar Goes en vandaaruit met de trein naar Vlissingen, waar Clara op de boot stapte naar Breskens. Aldaar kon ze de bus in op weg snaar haar eindbestemming in Zeeuws-Vlaanderen.

Nadat ze de begeerde brief had verkregen wachtte dezelfde reis, maar dan in omgekeerde richting. Die mislukte bijna. Clara voorzag dat ze de laatste boot van Katseveer naar Zierikzee niet kon halen. Dus schakelde ze onderweg een politieman in die haar naar de steiger bracht. De pont voer net weg, maar keerde terug toen de dienaar van de Hermandad de sirene van zijn voertuig over de Oosterschelde liet loeien.

Lage drempel 

De kerk is op zaterdag al ingericht voor de zondagse dienst: Alles staat klaar inclusief de koffiekopjes.De kerk is op zaterdag al ingericht voor de zondagse dienst: Alles staat klaar inclusief de koffiekopjes.Sinds dat eerste bezoek proberen we minstens een keer per jaar een dienst te bezoeken aan de Wirdumerdijk. Niet alleen voor zulke verhalen uit nota bene onze eigen provincie Zeeland, maar ook voor de diensten in het algemeen. De warme preken van dominee Tjitske Hiemstra, het virtuoze orgel—en pianospel van Simon Bouma en het zingen, deels in het Fries. En ook door het gebruik dat in meerdere doopsgezinde gemeenten bekend is: de open ruimte. Die houdt in dat bezoekers commentaar mogen leveren op de preek. Iets waarvoor men in sommige kerken wellicht terugschrikt, maar waar de doopsgezinden geen probleem hebben. Dat ook dit moge helpen om de drempels laag te houden naar deze vierplek…