headerbanner

Beste bezoeker van deze website.

Staatspareltjes houdt in de loop van voorjaar 2023 op te bestaan. U kunt de geschreven teksten desgewenst kopiëren voor eigen gebruik.

Mocht u foto's overnemen dan vragen we u vriendelijk daar als bron bij te zetten: 'foto Willem Staat', tenzij er een andere maker is aangegeven.

De redactie bedankt iedereen die ons voorzag van opbouwende kritiek en aanvullende informatie.

VREDE EN ALLE GOEDS TOEGEWENST AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST.

Margreeth Ernens en Willem Staat.

Het leven leidde mij langs veel kerkgemeenschappen. Voor mijn werk bezocht ik ooit een zendingsdag in de Jachin- en Boazkerk op Urk. Die is van de de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. De in bevindelijke kring befaamde dominee Everard du Marchie van Voorthuysen was er predikant van 1937-1942 en van 1966-1974.

Jachin- en Boazkerk, UrkJachin- en Boazkerk, UrkTijdens het bezoek aan Urk, eind jaren ’70 van de 20e eeuw, was ik buitenlandredacteur bij het Reformatorisch Dagblad. Ik ging er heen omdat de kerkredactie het heel druk had. Wat mij het meest bijbleef van het evenement in de kerk waar Du Marchie twee keer stond, was het gezang. Ik liep wat verlaat de kerk in toen de bezoekers, ondersteund door een pedaalharmonium, ‘Aardse machten, looft den Heer’ inzetten (Psalm 29). Dat ging plechtig en traag op hele noten. Het trof mij diep, mede door de massaliteit van het gezang.

Dominee Du Marchie

Nog meer herinneringen dan aan de toogdag heb ik aan dominee Du Marchie. Zo namen mijn ouders mij tijdens een vakantie mee toen hij in Leersum preekte. Het ging over de verzoening tussen Jacob en Ezau zoals beschreven in Genesis 33. Ezau zegt daar dat hij ’veel’ heeft en Jacob antwoordt dat hij ‘alles’ bezit. Het is de gewoonte in bevindelijke kring om een preek in drie punten te verdelen en na een tussenzang (één of meerdere psalmverzen), te eindigen met ‘een woord van toepassing. Hoewel ik nog niet eens tiener was weet ik nog dat Du Marchie die zondag vier punten gebruikte. Hij vatte het verhaal van de broers knap samen in ‘niets’, ‘iets’, ‘veel’ en ‘alles’.

Ooit ontmoette ik de predikant persoonlijk. Daarbij bracht hij een oudtante van mij ter sprake die in bevindelijke kringen in hoog aanzien stond om haar geloof. Bij het afscheid voegde hij me toe: ,,Staat, Staat, word jij maar net als je tante, want dan ben je niet alleen buitenlandredacteur maar word je ook binnenlandredacteur”. Als redacteur van Staatspareltjes voeg ik deze sfeertekeningen uit de wereld der Oud Gereformeerden graag toe aan de rubriek kerkparels.

Klik hier om een reactie op dit artikel te plaatsen