headerbanner

Die zondagmorgen trekken wij kerkwaarts vanuit onze vakantieverblijf in Bedaf, een gehucht waarvan de naam religieus is getint. Het gaat om een verbastering van ‘bid af’. Het is een oproep om stil te houden, in dit geval bij de kerk die relieken bevat van Sint Cunera en daarom een bedevaartplaats was. Het bedehuis is gesloopt en de relieken verhuisden naar de kerk van Vorstenbosch.

We kunnen een katholieke of protestantse dienst bijwonen in Veghel, maar kiezen voor het Hervormde kerkje van Dinther. Daar komen we als eersten de kleine kerkruimte binnen, na hartelijk te zijn begroet. Uiteindelijk dagen er twintig mensen op: tien vrouwen en tien mannen. Het doet denken aan minjan, het minimumaantal van tien mannen voor een joodse gebedsdienst.

Hoe zou de gemeentezang hier klinken? Welnu, geweldig. Vrijwel alle mannen beschikken over een welluidende zangstem en dat geldt ook voor de vrouwen. Het resultaat doet denken aan protestantse diensten in het noorden van het land, waar men eveneens met weinigen enthousiast de lofzang gaande houdt.

Protestantse kerken bestonden in het grootste deel van Noord-Brabant vrijwel uitsluitend door de aanwezigheid van protestantse ambtenaren. Immers, openbare ambten waren na de Tachtigjarig Oorlog alleen voor hen toegankelijk, een toestand die duurde tot aan het eind van de 19e eeuw. Overigens waren in die tijd bijna alle katholieke kerken in protestantse handen. Dat leidde ertoe dat in streken waar de overgrote meerderheid van de bevolking de Kerk van Rome trouw bleef slechts een handjevol protestanten plaatsnam in grote kerken die zij vaak niet eens konden onderhouden. De katholieken moesten het doen met geheime diensten in schuilkerken.

In Limburg en grote delen van Noord-Brabant kwamen de meeste kerken in de loop van de 19e eeuw weer in roomse handen. Zo ook in Dinther. Het huidige kerkje verrees in 1843. Sinds de totstandkoming van de PKN is sprake van een Protestantse gemeente. Dat de financiële positie redelijk gezond lijkt blijkt uit de kopjes waarin de koffie wordt geschonken tijdens het gezellig samenzijn na de dienst. De degelijke kommetjes kunnen lang mee en dragen de oude naam: Nederlandse Hervormde Kerk Dinther.

Klik hier voor meer informatie over de kerk van Dinther. 

Klik hier om een reactie op dit artikel te plaatsen