headerbanner

Aan de Herenweg in Hollum staat een vermaning, de naam van Doopsgezinde kerken. Maar dit is het bedehuis van de Doopsgezind Gereformeerde Federatie. Een unieke combinatie die zich presenteert als ‘een zingende gemeente’. Dat laatste merk ik nadat ik er voor het eerst binnenstap. Voor aanvang van de dienst speelt Trijnie Wijnberg-de Boer ‘Welk een vriend is onze Jezus’. Ik neurie zachtjes mee. Vlak voor de dienst begint schuift de organist het gordijntje op het balkon open en roept naar beneden: ,,We zingen nummer 81 uit Ameland Zingt”. Dat blijkt “welk een vriend…’te zijn. In deze kerk mag de organist zelf een nummer aangeven dat de dienst als ‘voorzang’.

Ameland Zingt is gemaakt door Doopsgezinden, Gereformeerden en Hervormden op het eiland. Een publicatie waarin Johannes de Heer, het Liedboek voor de Kerken, de Doopsgezinde Bundel en andere uitgaven vredig samenstemmen. Een voorbeeld tot navolging voor elders.

De eerste kennismaking met de vermaning is mede door de fijne ontvangst het begin van vele bezoeken aan deze kerk tijdens vakanties. Amelanders zijn heel muzikaal en artistiek, wat zich mede uit door het optreden van goede solozangers tijdens diensten. Misschien komt dat door de geïsoleerde ligging, die vroeger nog sterker voelbaar was dan nu. Men had dan ’s winters tijd voor cultureel vermaak. Mij lopen de rillingen over de rug wanneer de gemeente ‘Ik voel de winden Gods vandaag’ aanheft. Een geliefd Doopsgezind gezang dat vaak wordt gezongen, zowel op hoogtijdagen als bij herdenkingsdiensten.

Stap op een zondagmorgen eens binnen in de vermaning aan de Herenweg. Zo mogelijk op een koude winterdag wanneer stilte heerst op Ameland en de zon door de ramen van de kerk speelt en de nog net zichtbare oranje dakpannen buiten beschijnt. Daar wordt een mens rustig van en kan het zo maar zijn dat je meezingt met: ,,Maar met vernieuwde levensmoed - neem ik een vast besluit. Ik voel de winden Gods vandaag - en zeil de haven uit!

De coronacrisis leidde er in 2020 toe dat de Doopsgezind Gereformeerde federatie en de Hervormde gemeente gezamenlijk diensten houden, eerst alleen digitaal, later ook met publiek. Een nieuwe unieke combinatie ligt in het verschiet.

Klik hier voor meer informatie.

 

Klik hier om een reactie op dit artikel te plaatsen