headerbanner

De verovering van de stad door de Spanjaarden in 1596 betekende herstel van de rooms-katholieke eredienst. Daar komt een eind aan nadat stadhouder Frederik Hendrik in 1645 Hulst herovert. Vanaf die tijd wordt de stad, evenals de rest van Zeeuws-Vlaanderen, als ‘Generaliteitsland’ rechtstreeks bestuurd door de Staten-Generaal. Noord-Brabant en delen van Groningen en Limburg delen in die positie, welke neerkomt op achterstelling binnen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. De verovering is ook het begin van anderhalve eeuw onderdrukking van de Rooms Katholieke Kerk. Daar komt in 1794 een einde aan wanneer Franse troepen de stad veroveren; het begin van de Franse Tijd.

Hulst is één van de meest belegerde steden van het land. De stad krijgt in de 15e eeuw stevige vestingwerken. Dat is hard nodig, zo bewees het in hoofdstuk 1  beschreven geweld dat de Hulst te verduren kreeg in de 14e eeuw. De versterkingen ten spijt ziet de stad in de eeuwen daarna de ene na de andere aanvaller opduiken. In de 16e eeuw komen ook nog de Beeldenstorm en twee pestepidemieën voorbij. 

Filips van den Elzas, Graaf van Vlaanderen verleent Hulst in 1180 stadsrechten. Die komen de handelsnederzetting sterk ten goede. In 1228 is er sprake van een kerk die later zal uitgroeien tot de Sint Willibrordusbasiliek. Abdijen zijn aan het eind van de Middeleeuwen druk in de weer met bedijkingen rond de stad. Zo ontstaat er een uitgestrekt polderlandschap. Hulst lijdt onder de concurrentie tussen Gent en Brugge. Die vertaalt zich vaak in oorlogsgeweld, terwijl de Gentenaren zich ook te buiten gaan aan plundering.

De oudste kern van VlissingenDe oudste kern van Vlissingen13e eeuw

Vlissingen ontstaat ten westen van het huidige stadscentrum. De oudst bekende vermelding van de kerk (uiterst links kaartje) is van 1235. Het dorp ligt aan de oevers van een kreek die uitmondt in de Westerschelde. De inwoners leven van de visserij en de zoutwinning. Vlissingen krijgt aan het eind van de 13e eeuw een geweldige impuls wanneer kort voor diens dood in opdracht van de in 1296 vermoorde Graaf Floris de Vijfde van Holland de Koopmans- en de Achterhaven worden aangelegd. Het oudste deel van Vlissingen wordt dan in feite een buitenwijk.

Vlissingen is de stad van varen en vechten. Varen omdat de stad bloeitijden beleefde door de handel en later door de scheepsbouw. Vechten omdat de strategische gelegen stad diverse malen zeer zware schade opliep door aanvallen. Door beide factoren is van de 13e tot en met de 20e eeuw het aanzien van Vlissingen meerdere malen ingrijpend gewijzigd. Hieronder uitleg over de ontwikkeling van de stadskern aan de hand van kaarten. Eerst in vogelvlucht en daarna in detail aan de hand van haven- en spoorwerken.