headerbanner

Beste bezoeker van deze website.

Staatspareltjes houdt in de loop van voorjaar 2023 op te bestaan. U kunt de geschreven teksten desgewenst kopiëren voor eigen gebruik.

Mocht u foto's overnemen dan vragen we u vriendelijk daar als bron bij te zetten: 'foto Willem Staat', tenzij er een andere maker is aangegeven.

De redactie bedankt iedereen die ons voorzag van opbouwende kritiek en aanvullende informatie.

VREDE EN ALLE GOEDS TOEGEWENST AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST.

Margreeth Ernens en Willem Staat.

Met de PSD (Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland) de Schelde over. Graag met minstens windkracht zeven. Dan beginnen de asbakken in de rooksalon te schuiven door de deining. De geur van tabak mengt zich met die van snert. Men converseert in streektaal, verschuilt zich achter de Provinciale Zeeuwse Courant of De Stem of staart naar schepen op de rede die wachten op beloodsing.

Sas van Gent floreert aan het begin van de 20e eeuw als eerste industriestad van Zeeland. De stad krijgt met moeilijkheden te kampen tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog, maar komt daar weer bovenop. Aan het eind van de 20e eeuw slaat de verpaupering toe. Sas van Gent moet zich veel moeite getroosten om die te boven te komen.

Wanneer de Gentenaars die Sas van Gent stichtten in de toekomst hadden kunnen kijken was die stad er nooit gekomen. De enorme bedragen die zij er in steken leveren eeuwenlang amper rendement op. Dat verandert na de komst van het Kanaal Gent-Terneuzen in 1827. Gent groeit dan, net als in de Middeleeuwen, uit tot een haven van internationale betekenis. Sas van Gent beleeft vanaf de opening van de spoorlijn in 1869 zijn gouden eeuw door de komst van fabrieken. Hieronder de geschiedenis van ‘Sas’ in brokjes.

Beste bezoeker van deze website.

Staatspareltjes houdt in de loop van voorjaar 2023 op te bestaan. U kunt de geschreven teksten desgewenst kopiëren voor eigen gebruik.

Mocht u foto's overnemen dan vragen we u vriendelijk daar als bron bij te zetten: 'foto Willem Staat', tenzij er een andere maker is aangegeven.

De redactie bedankt iedereen die ons voorzag van opbouwende kritiek en aanvullende informatie.

VREDE EN ALLE GOEDS TOEGEWENST AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST.

Margreeth Ernens en Willem Staat.

Hulst krijgt bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 een enorme vluchtelingenstroom uit België te verwerken. Deze keer komt het niet tot oorlog in de stad zelf die zo vaak in de geschiedenis is geplaagd door krijgsgeweld. In de Tweede Wereldoorlog ontloopt Hulst de enorme verwoestingen door de Slag om de Schelde elders in de regio (onder meer Breskens, Oostburg en Sluis). Na 1944 wordt de stad een geliefd doel voor Belgen die er hun financiële zaken regelen. Na het opheffen van het bankgeheim komen er minder zuiderburen. Toch blijft Hulst voor hen nog steeds aantrekkelijk als winkelstad.

Beste bezoeker van deze website.

Staatspareltjes houdt in de loop van voorjaar 2023 op te bestaan. U kunt de geschreven teksten desgewenst kopiëren voor eigen gebruik.

Mocht u foto's overnemen dan vragen we u vriendelijk daar als bron bij te zetten: 'foto Willem Staat', tenzij er een andere maker is aangegeven.

De redactie bedankt iedereen die ons voorzag van opbouwende kritiek en aanvullende informatie.

VREDE EN ALLE GOEDS TOEGEWENST AAN IEDEREEN DIE DIT LEEST.

Margreeth Ernens en Willem Staat.

In de eerste helft van de 19e eeuw raakt Hulst bijna aan de bedelstaf door de Franse bezetting. Het huisvesten en voeden van de militairen kost een kapitaal. Hulst krijgt in 1830 te maken met de Belgische Opstand. Nadat vanaf 1859 de poorten ’s nachts niet meer gesloten worden maakt de stad zich op voor betere tijden. In 1871 krijgt Hulst aansluiting op het spoor.