headerbanner

Deze fietsroute van ruim 21 kilometer voert langs rechte wegen in rustig oostelijk Noord-Beveland. Vlak land, amper verstoord door nare dingen. Moedige mannen voorkwamen dat de Ramp van 1953 nog groter werd in dit akkerbouwgebied waar ook rozen goed gedijen.

©Google Maps©Google Maps1

Kaai Kortgene

Coupure en hotelCoupure en hotelDoor het sluiten van de coupure op de Kaaioprit tussen de Torendijk en de Molendijk werd het door de Ramp van 1953 zwaar getroffen Kortgene voor erger behoed. Kastelein Jan de Looff van HCR De Graaf van Buren* en zijn drie zoons brachten vloedplanken aan zodat het water Kortgene niet in kon. Dat kwam hen op kritiek te staan van de havenmeester die aanwezig was bij het feest, dat op dat moment gaande was bij Hotel De Korenbeurs om de hoek, omdat die dag het nieuwe gemeentehuis was geopend. Commissaris van de Koningin De Casembroot verliet de receptie tijdig en kon nog met de boot naar Wolphaartsdijk. Onder de resterende aanwezigen klonk gejuich bij het nieuws dat de pont uit de vaart ging door de storm. Zij feestten door tot 2 uur ’s nachts. Ze hoorden wellicht niet dat dankzij de familie De Looff de noodklok luidde om de bevolking te alarmeren. De coupure bestaat nog, evenals De Graaf van Buren.

Vanaf de coupure het dorp in door de Kaaistraat en dan direct linksaf slaan naar de Kaaistraat. Deze loopt ui in de Hoofdstraat.

2

Hoofdstraat

HoofdstraatHoofdstraatKortgene is een smalstad. Het kreeg in 1413 stadsrechten. Smalstad betekent dat Kortgene geen stemrecht had in de Staten van Zeeland. Kortgene is een voorstraatdorp. Dit betekent dat de woonplaats aan de voorstraat is ontstaan, in Kortgene heet die Hoofdstraat. Aan de kop van de voorstraat kwam vaak de kerk, ook in Kortgene. De toren is het enige Middeleeuwse bouwwerk van het eiland, dat verdronk door de vloeden van 1530 en 1532. Vanaf de 17e eeuw zijn polders herbedijkt. De eerste kerk, genoemd in 1247, was gewijd aan de H. Maagd. De in 1413 gebouwde Sint Nicolaaskerk ging in de 16e eeuw verloren. Nadat Kortgene in 1684 werd herbedijkt is de huidige kerk neergezet, met handhaving van de oude toren. Aan de Voorstraat staan winkels, horecagelegenheden en monumentale woningen.

De Hoofdstraat uitrijden tot aan de molen.

3

Molen

De uit 1873 daterende stellingmolen De Korenbloem was in bedrijf tot aan de dood van J. Snoep (1967). In 1975 zijn kap en wieken afgenomen en trad verval in. De molen is in 2010/2011 hersteld.

Vanaf de molen de Oost Westweg oversteken in noordelijke richting naar de Kortgeenseweg.

4

Grasdrogerij

Het bedrijf Groenvoerdrogerij Timmerman wordt in de regio ‘de grasdrogerij’ genoemd. In warme zomernachten is de zoete geur tot in Vlissingen te ruiken. Behalve grassen wordt er luzerne gedroogd.

Vanaf de drogerij de Kortgeenseweg blijven volgen en aan het einde daarvan met de bocht naar rechts mee naar de Emelissedijk, die overgaat in de Colijnsplaatseweg naar Colijnsplaat. Volg deze tot aan de Nieuwe Molen.

5

Nieuwe Molen

Molen Nooitgedacht of Nieuwe Molen verving in 1864 een molen van het type achtkante grondzeiler. Buiten de route staat ten oosten van het dorp, de uit 1727 daterende Oude Molen.

Vanaf de molen de Havelaarstraat verder in fietsen tot de kerk.

6

Oorlogsmonumenten en kerk

Gedenktekens aan de kerkmuur herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. In de nacht naar 25 november 1944 landen dertig Duitsers vlakbij het al bevrijde dorp. Eenheden van de Prinses Irene Brigade weten hen snel te verslaan. Hierbij laat eerste luitenant Ian Jacob Havelaar het leven. Hij wordt geërd met een plaquette. De Dorpskerk is in 1769 gebouwd na sloop van het bedehuis uit 1607, dat te klein was geworden. De preekstoel, de doopbekkenhouder en de lezenaar dateren van circa 1650 en komen uit de oude kerk.

De Voorstraat in ten noorden van de kerk.

7

Voorstraat

De Voorstraat telt 16 huizen die op de Rijksmonumentenlijst staan. Die status geniet ook het Veerhuis aan de haven dat in 1768 verrees als rechthuis en diende van het eind van de 18e eeuw tot 1941 als gemeentehuis. Tegenwoordig heeft het een horecabestemming.

8

Houen Jongens

Het monument van deze naam herinnert aan de Ramp van 1953 toen tientallen mannen ruggelings de vloedplanken in de coupure bij de haven stutten. Bij elke golf klonk de kreet ‘Houen jongens’. Ze deden hetzelfde met een wankelende steunbeer. Zonder hun werk was het dorp verloren geweest. Na enige tijd dreef een losgeslagen schip tot bij de coupure, dat de golven brak. Het gevaar week definitief door dijkbraken elders, waardoor het water zakte. De gebeurtenis raakte beroemd door het boek Houen Jongens van K. Norel (1899- 1971).

9

Tempel

Op het havenplein staat ook een in 2004 gebouwde replica van een Romeinse tempel. Die staat daar omdat bij Colijnsplaat in 1970 veel Nehalennia-stenen zijn opgevist. De godin Nehalennia werd vanaf de eerste eeuwen na Christus door de bevolking van Zeeland vereerd als beschermer van de visserij en de zeevaart.

10

Johannis de Rijke

Colijnsplaat trekt bezoek uit Japan. Dat komt door de op 5 december 1842 in het dorp geboren Johannis de Rijke. Deze waterbouwkundige liet in Japan grote haven- en kanaalwerken uitvoeren. De Rijke wordt geëerd met een standbeeld aan de noordelijke havenpier en een borstbeeld op de hoek van de Havelaarstraat en de Oost Kerkstraat.

11

Visafslag

Aan de haven ligt ook de visafslag. De exploitatie was in handen van de gemeente tot aan de verzelfstandiging in 1999. In 2000 volgde de fusie met de afslagen in Stellendam en Scheveningen tot United Fish Auctions. Behalve vis worden er kreeften en garnalen verhandeld.

Vanaf het havenplein in oostelijke richting de Oost Zeedijk in en deze blijven volgen tot het einde.

12

Viskweek

Net na het onderdoor fietsen van de Zeelandbrug passeert u Kingfish Zeeland. Hier wordt Geelstaart koningsvis gekweekt (eerder oesters). Deze eersteklas soort komt uit de Zuidelijke Oceaan bij Australië. De hier in Oosterscheldewater opgegroeide vis gaat naar de handel in binnen- en buiten land en is gewild bij gerenommeerde restaurants.

De Oost Zeedijk blijven volgen richting Kats. Aan het einde de Noordlangeweg linksaf oversteken naar het fietspad dat naar Kats voert. Eerste straat rechts in slaan. Dat is de Kerkstraat (zie13) en daarna linksaf de Dorpsstraat in (zie 14). Vervolgens rechtsaf de Dijkstraat nemen en buiten de bebouwde kom de eerste weg rechts (Zuidlangeweg) nemen. Na 1,5 km volgt rechts de Zeeuwse Rozentuin.

13

Katse kunst

Kunstenaarsdorp Kats herbergt enkele galeries. Langs de openbare weg staan nogal wat kunstwerken. Het is de moeite waard om het dorp door te fietsen om er van te genieten. Zo staat er bij de coupure aan de Abrahamspolderweg/Dijkstraat een menhir. Deze is in 1996-1998 gemaakt door Harmen Breethouwer. In 2015 was hier tijdens een Kats Festijn een ludiek treffen tussen ‘Asterix en Obelix’ en de Romeinen.

14

Katse Kerk

Nadat de eerste twee dorpen met de naam Kats verdronken ontstond het derde in 1598. Ook dat is een voorstraatdorp. De Dorpsstraat fungeert als voorstraat die uitloopt op de kerk. Het huidige bedehuis is van 1687. De toren is in 1870 toegevoegd. Kerk, pastorie en de consistorie (1889) vormen een fraai geheel, mede door de tuin aan de voorzijde. In de kerk staat een preekstoel uit de tweede helft van de 17e eeuw. Het orgel is van 1906. Het gebouw ging in 2001 over naar de Stichting Oude Zeeuwse kerken.

15

Rozentuin

Op de 4 hectare grote Zeeuwse Rozentuin zijn 1000 soorten rozen te zien en 150 soorten clematissen. Voor liefhebbers is het genieten in deze Zeeuwse Keukenhof.

Na het bezoek aan de rozentuin even rechtsaf terug richting dorp en bij Veerhavenweg (tweede weg rechts) rechtsaf het fietspad inslaan. Kijk uit bij het oversteken. Aan het eind rechtdoor het fietspad op van de Oudedijk. Daarna aan het eind van het pad rechtsaf de Prinsendijk op richting Kortgene. Na 1400m linksaf slaan naar de Erreboutsweg en vervolgens rechtsaf naar de Oudedijk. Na 800m linksaf de Oostdijk op. Aan het einde rechtsaf de Kaaidijk op fietsen tot het startpunt.

Klik hier om een reactie op dit artikel te plaatsen

*De coronacrisis betekende begin 2021 helaas de nekslag voor dit etablissement.