headerbanner

Deze fietstocht van 26,6 km tussen kreek De Vogel en het Groot Eiland voert de deelnemer langs het mooiste poldergebied van oostelijk Zeeuws-Vlaanderen. De vogel is een populair onderwerp bij de naamgeving van gehuchten en dijken.

©Google Maps©Google Maps1

Hengstdijk

De route begint en eindigt bij de Heilige Corneliuskerk in Hengstdijk. Veel kerktorens worden bekroond door een windwijzer in de vorm van een haan. Die van Hengstdijk is de enige in het land met een hengst. Deze sierde al de in 1891 afgebroken oude kerk. De wijzer staat op de vieringtoren geplaatst. Vieringtorens worden zo genoemd omdat ze op het kruispunt staan van het koor en schip van een kerk.

 

Vanaf de kerk in zuidelijke richting rechtsaf de Plevierstraat in slaan en aan het eind daarvan linksaf naar het fietspad op de Vogelweg. Verlaat het fietspad na 1 km en sla linksaf de Vogeldijk op. Daarna linksaf slaan de Vogeldijk blijven volgen.

2

Vogel

De Vogelkreek is in 1273 afgedamd door werklieden van de uithof (kloosterboerderij) van de Abdij van Baudeloo bij Lamswaarde. De westelijke dam kwam bij Vogelfort en de oostelijke bij Roverberg. Het kreekrestant ten oosten daarvan is de Kleinvogel. Recreatiegebied De Vogel, een van de weinige grote verblijfsvoorzieningen in de streek, is ingericht vanaf 1971.

Aan het eind van de Vogeldijk rechtsaf slaan naar de Serpaulusstraat die uitkomt in Pauluspolder.

3

Pauluspolder

Het gehucht was een volwaardig dorp met een kerk, een school, twee winkels en vijf cafés. In 1869 is de Heilige Gerulphuskerk gesloopt, daarna diende de kerk van Stoppeldijk als vervanging. Na het verdwijnen van het bedehuis kromp Pauluspolder uiteindelijk tot een gehucht.

Vanaf Pauluspolder de Polderweg in zuidelijke richting volgen. Aan het einde op de driesprong linksaf de Margaretsedijk op en daarna direct rechtsaf slaan naar de Havendijk (pas op: hier niet rechtdoor fietsen waar het ook Havendijk heet). Na 2,1 km rechtsaf slaan naar de Patrijzendijk en deze volgen tot in Patrijzenhoek.

4

Patrijzenhoek

Zoals de naam van gehucht aangeeft loopt de passant de kans in de polder de zeldzaam geworden patrijs waar te nemen. Patrijzenhoek telde in 1845 circa 20 inwoners en dat was in 2018 ook nog zo.

Vanaf Patrijzendijk rechtsaf de Hulster Nieuwlanddijk inslaan en daarna linksaf de Straat van de Havikpolder inslaan. Aan het eind daarvan rechtsaf de Havikdijk op en dan linksaf slaan naar de Achtste Verkorting. Na het passeren van plassen ter linker- en ter rechterzijde eventueel het pad op van het Groot Eiland.

5

Groot Eiland

Het Groot Eiland bestaat uit landbouwgrond en bos. Een deel van het privébezit is sinds 2011 te bezoeken. Het gebied kent een rijke fauna. Je kunt er de roerdomp horen en maakt ook kans op het waarnemen van bij voorbeeld de volgende soorten: wielewaal, kleine karekiet, boomvalk, zeearend en de bruine en blauwe kiekendief. De idyllische sfeer contrasteert met die na de bevrijding in 1944. Op Groot Eiland was toen een interneringskamp ingericht voor collaborateurs. Dat kamp was berucht wegens de daar begane wreedheden. De wateren die langs het eiland lopen waren deel van de Oude Vaart. Dat kanaal diende de scheepvaart tussen Hulst en de Westerschelde.

Sla aan het eind van de Achtste Verkorting rechtsaf de Hogeweg in en blijf die volgen langs het Groot Eiland. Aan het einde rechtsaf in noordelijke richting de Nieuwe Zeedijk op. Aan het eind rechtsaf de Sasdijk inslaan naar Luntershoek.

6

Luntershoek

Het gehucht is genoemd naar de voormalige batterij Luntershoek. De woningen aan de zuidkant bieden een majestueus panorama over de kreek aan de noordwestkant van het Groot Eiland. De naam Sasdijk verwijst naar de sluis die hier vroeger lag in de Oude Vaart.

Aan het eind van de Sasdijk rechtsaf slaan naar de Sasdijkseweg.

7

Pauwhof

Aan de Sasdijkseweg 7 de uit 1878 stammende in neorenaissancestijl gebouwde villa van hoeve Pauwhof, een rijksmonument.

Aan het eind van de Sasdijkseweg rechtdoor naar Rapenburg. Oppassen is geboden bij het oversteken van de Provincialeweg. Bij binnenkomst van Vogelwaarde linksaf slaan naar de Bossestraat.

8

Vogelwaarde

Vogelwaarde bestaat uit Boschkapelle en Stoppeldijk. De naam ontstond in 1936 bij de fusie van de gemeenten Boschkapelle, Stoppeldijk, Hengstdijk en Ossenisse. Voordat Vogelwaarde in 1970 opging in Hontenisse besloot de gemeenteraad om voor de aan elkaar gegroeide dorpen Boschkapelle en Stoppeldijk de naam Vogelwaarde aan te nemen. Aan het deel van Rapenburg buiten de route staat de in 2016 gesloten Sint Gerulphuskerk van Stoppeldijk. Ten westen van de Bossestraat staat in Boschkapelle de uit 1811 daterende H. H. Petrus- en Pauluskerk.

Aan het eind van de Bossestraat rechtsaf slaan de Campensedijk op en deze uitrijden tot aan het gehucht Kampen. Na 1,1 kilometer volgt rechts Keizerrijk.

9

Keizerrijk

Het gehucht kreeg op 7 juli 2015, de Dag van het Sprookje, bezoek van een delegatie van De Efteling. Die bood een plaatsnaambord aan omdat het sprookje ‘de nieuwe kleren van de keizer’ (die uit niets bestonden) relatie heeft met de prestigieuze naam Keizerrijk, dat bestaat uit twee huizen en een boerderij.

 

10

Kampen

Dit buurtschap droeg voorheen de naam Campen. Mogelijk gaat het om een verbastering van ‘Cambron’. In de Hofpolder lag de uithof (kloosterboerderij) van de Benedictijner Abdij van Cambron.

Vanuit Kampen de Campensedijk uitrijden en aan het eind met de weg mee de Zuiddijk uitrijden naar Oude Stoof.

 

11

Oude Stoof

De naam van het gehucht herinnert aan een meestoof aan de Zuiddijk. Deze stond tegenover het perceel waar nu de Landwinkel is gevestigd. Meestoven dienden voor het verwerken van de wortel van de meekrapplant tot rode verf. Bij dat proces werd een door paarden aangedreven molen gebruikt (rosmolen). Oude Stoof wordt westelijk begrensd door de Oude Haven en oostelijk door de kreek De Guil.

In Oude Stoof rechtsaf de Zuiddijk inslaan. Deze gaat over in de Plevierstraat en leidt zo naar het start- en eindpunt.

Klik hier om een reactie op dit artikel te plaatsen