headerbanner

Een vrij rustige fietsroute van 18,2 km vlakbij de A58 en Goes. Deze tocht voert langs een flink aantal cultureel-historisch interessante objecten, waaronder een molen, een rijk rooms paradijs, gekrompen dorpen, idyllische gehuchten en monumentale boerderijen.

©Google Maps©Google Maps1

De Vijf Gebroeders

Molen De Vijf Gebroeders aan de Slaakweg in Heinkenszand is het start- en eindpunt van de route. De stellingmolen is na ernstig verval in 2005-2007 in oude luister hersteld. Je kunt hier als de molen open is ook koffiedrinken op het terras of in het bijgebouwtje.

Fiets de Stationsstraat in richting dorpscentrum en daarna rechtdoor de Dorpsstraat in. Even voorbij de Protestantse kerk linksaf de Kerkdreef in naar de rooms-katholieke kerk.

2

Heilige Blasisuskerk

Ambachtsheer Jan van Schengen liet in 1406 de eerste kerk bouwen van Heinkenszand. De rooms-katholieken moesten het aan de Heilige Blasius gewijde bedehuis in 1578 afstaan aan de protestanten en konden de twee eeuwen daarna alleen in het geheim erediensten houden. Aan het eind van de 18e eeuw kwam er een kerk in ’s Heerenhoek, maar de katholieken uit Heinkenszand wilden een bedehuis in het eigen dorp. Daarom is in 1804 het buiten Barbestein aangekocht en ingericht tot kerk. In 1865 volgde de inwijding van de huidige neogotische kerk op dezelfde plek en is het belendende slot ingericht als pastorie. In 1906 volgde afbraak van het kasteel en verrees de huidige pastorie. Kerk en pastorie liggen nog altijd binnen de slotgrachten. Op het kerkhof, dat een groot deel beslaat van de voormalige kasteeltuin, staat een uit 1912 stammende Lourdesgrot. De enorme treurbeuk op het kerkhof zou de oudste van Nederland zijn. Een aantal grafzerken toont afbeeldingen van overledenen in katholieke Zuid-Bevelandse dracht. Op het terrein ligt een kelder waarin vroeger ijs werd bewaard dat ’s winters uit de gracht was gehakt. De ijskelder diende om voorraden groenten en fruit te kunnen koelen.

Na het verlaten van de Kerkdreef linksaf en daarna linksaf de Stenevate in. Het loont de moeite om voor het inrijden van de Stenevate Landgoed Landlust te bezoeken achter Dorpsstraat 100.

3

Landlust

Aan Dorpsstraat 100 staat het in 1793 gebouwde jachthuis Landlust. Achter het jachthuis staat op nr. 102 de 18e eeuwse hoeve Landlust met een grote monumentale schuur. In het park staat het koetshuis van het voormalige buiten. Een aantal bomen is aangeplant in de 18e eeuw. Het monument bij de vijver herinnert aan de ambachtsherenfamilie Van Citters. Die bewoonde het buitenhuis Bloemenheuvel, dat in 1895 is gesloopt.

De Stenevate uitrijden. Bij de rotonde rechtdoor het Kruissewegje in. Aan het eind linksaf de Grotedijk op en daarna rechtsaf slaan naar de Kwekerijweg. Aan het eind rechtsaf de Noordhoekweg op volgen tot aan Baarsdorp.

4

Baarsdorp

Baarsdorpis een gekrompen dorp. Deze term duidt op woonplaatsen die tot gehucht vervielen. Baarsdorp was een zelfstandige gemeente waartoe ook Sinoutskerke behoorde. Bij het gehucht liggen twee vliedbergen. De grootste ligt aan de A58 en is te bereiken via een wandelpad. Op die berg stond het slot van de heren van Baarsdorp. Het is verwoest bij het beleg van Goes in HeuvelhofHeuvelhof1572 en niet lang daarna gesloopt. Op de andere stond de in de jaren 1232-1234 gebouwde kerk, die eerst diende als kapel voor de kasteelbewoners. De kerk is in 1880 gesloopt en de toren enkele jaren later. Volgens een legende verschenen er toen de protestanten de kerk in de 16e eeuw overnamen Latijnse kruisen op de deuren, die steeds terugkwamen nadat ze waren overgeschilderd. Aan de doodlopende Oude Hoeveweg 8 staat de monumentale deels 17e eeuwse boerderij Heuvelhof.

Blijf de Noordhoekweg volgen in oostelijke richting. Na 2km rechtsaf de Sinoutskerkseweg in. Deze leidt naar het gelijknamige gehucht.

 

5

Sinoutskerke

Ook Sinoutskerke is een gekrompen dorp dat een eigen kerk had. Het dorp kreeg pas in 1666 een dominee, een eeuw nadat de Reformatie Zuid-Beveland bereikte. Het inwonertal daalde, waardoor alleen het koor (achterste deel) van de kerk nog werd gebruikt. Uiteindelijk volgde sloop in 1906. In de kerk hingen volgens overlevering nog tien heiligenbeelden uit de tijd van voor de Reformatie. De torenklok ging naar de kerk van ’s Heer Abtskerke. De begraafplaats bleef mede doordat het kerkhof van ’s Heer Abtskerke vol was geraakt. Sinds juli 2003 staat op het kerkhof van Sinoutskerke een klokkenstoel en wordt er weer geluid bij begrafenissen.

Na het bezoek aan het kerkhof terug naar de Sinoutskerkseweg. Deze rechtsaf inslaan. Aan het eind linksaf de Gerbernesseweg op en daarna direct rechts de Zuidweg op. Deze over een afstand van 350 meter volgen tot hoeve Van der Meulen.

6

Hoeve Van der Meulen

De 17e eeuwse hoeve Van der Meulen behoort tot de oudste van Zeeland. Het Zeeuwse Landschap kocht de boerderij in 2006, waarna een ingrijpende restauratie volgde. De hoeve draagt de naam van de in 2005 overleden laatste bewoner Adrie van der Meulen. Hij was wars van vernieuwing en verzette zich ook tegen de ruilverkaveling in het gebied. Naast de hoeve staat de bakkeet. De inrichting is in de stijl van de Dertiger Jaren van de 20e eeuw. Rond de boerderij liggen boomgaarden (laagstam), omhaagde kleine akkers, hobbelige weilanden en drinkpoelen.

Blijf de Zuidweg volgen naar Nisse. Let vlak voor de dorpsingang op het kasteelhek links en de vliedberg in de tuin daarachter.

7

Nisse

Nisse is één van de zeventien beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland. De bankjes op het Dorpsplein nodigen uit om plaats te nemen en te genieten van het dorpsschoon. De dorpspomp (1750) is in 1949 gerestaureerd. In de muziektent (1932) speelde tot de jaren zestig van de 20e eeuw de plaatselijke ‘toet en blaas’ Ons Genoegen. Tegenwoordig doet hij dienst opKasteelterreinKasteelterrein het festival Pastorale au Parvis in juli. Het in 1843 afgebroken Huis ter Nisse stond aan de zuidzijde van het Dorpsplein. Op nummer 25 staat de voormalige koetsierswoning van dit kasteel. Aan de Zuidweg pronkt het toegangshek. Het is rond 1760 gemaakt in Lodewijk XV-stijl en voorzien van vazen en de wapens van het geslacht Van der Nisse. Op het tot tuin herschapen slotterrein ligt een vliedberg uit de 11de of 12de eeuw.

De Onze Lieve Vrouwe- of Mariakerk is van grote afstand te zien door de 50 meter hoge 14e eeuwse toren. Schip (middenstuk) en koor zijn 15e eeuws. De kerk was zo groot omdat de heren van Borssele en Veere ’s zomers verbleven op het slot. Zij brachten dan hun complete hofhouding mee.

De toren met hoektorentje wordt in de streek aangeduid als ‘Kindje op Moeders schoot’. Vroeger waren er vier hoektorentjes, maar in 1805 zijn er drie verwijderd. Het was op Zuid Beveland mode om torens te bekronen met zo’n kwartet. Alleen in de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk van Kapelle zijn er nog vier zichtbaar.

In het door twee houten hekken afgesloten koor staat een gesneden preekstoel uit 1679. Een rond 1500 gemaakte bank is versierd met gotisch paneelwerk en schild dragende leeuwtjes. Het koor bevat ook een herenbank, een doophek, een kroon en twee koperen lezenaars. Hoog boven in de kerk hangt de grootste schat: houten beelden van de twaalf discipelen en Apostel Judas ThaddeusApostel Judas Thaddeusgewelfschotels (ornamenten op plaatsen waar de gewelfribben samenkomen). Al dit moois is in 1480 gemaakt door een onbekende beeldsnijder. De noordmuur van het schip bevat een afbeelding van Sint Christoffel, beschermheilige der reizigers. De muur boven de triomfboog tussen koor en schip toont schilderingen van de verkondiging aan Maria, de kroning van Maria en de boom van Jesse. Alle schilderingen dateren uit de 15e eeuw. De kerk is vanaf begin juli tot en met begin september op zaterdag te bezichtigen van 13.30-16.30 uur. Uit gastenboeken blijkt dat de kerk al voor de Tweede Wereldoorlog een toeristische attractie was die bezoekers trok van ver over de landsgrenzen.

Verlaat Nisse via de Van der Poest Clementstraat. Deze begint ten zuidwesten van het plein. Aan het eind linksaf de Notenboomdijk op en daarna rechtsaf de Oudkamerseweg op. Na het passeren van de weel (rechterkant) linksaf slaan naar de Nieuwkamerseweg.

8

Schaapskudde

Veel dijken in de Zak van Zuid-Beveland worden begraasd door de kudde van Schaapskooi Schaap en Zo. Het bedrijf beschikt over een bezoekerscentrum en een speeltuin.

De Nieuwkamerseweg volgen naar de Oudkamersedijk. Aan het eind rechtsaf de Oude Zanddijk op. Deze slingert door Het Vlaandertje. Tweede afslag links nemen naar de Boomdijk. Deze volgen tot de driesprong met de Oudelandseweg. Deze komt via ’t Vlaandertje uiteindelijk uit in Het Oudeland.

VlaandertjeVlaandertje9

Vlaandertje

De naam van het hier en daar schilderachtige gehucht ’t Vlaandertje heeft niets van doen met de Belgische deelstaat Vlaanderen, maar slaat op de ligging bij de Vlaanderkenpolder. Volgens etymologen komt de naam Vlaanderen van het Germaanse woord flaum, dat overstroomd land betekent.

 

Korteviele in Het OudelandKorteviele in Het Oudeland10

Het Oudeland

Oudeland dankt zijn naam aan de ligging in de Oudelandsepolder. Het bestaat uit bebouwing langs de Heinkenszandseweg en de Oudelandseweg. Hier liggen ook de Korteviele en de Spoorstraat, welke ook als gehuchten kunnen worden aangemerkt. Dit gebied met diverse onverharde paadjes nodigt uit tot een wandeling.

De Oudelandseweg gaat over in de Kousendijk. Die uitrijden en dan linksaf de Slaakweg op, die terugvoert naar het beginpunt.

Klik hier om een reactie te plaatsen