headerbanner

Deze fietsroute van 13,8 kilometer voert door open landschap vlakbij Middelburg. Daarlangs liggen een kasteel met park, een klein kasteel, een kapel in een gekrompen dorp, een binnen- en buitenspeeltuin en een ruim drie kilometer lang natuurgebied. Dit is het midden van plat en laag Walcheren dat vroeger ’s winters steevast onder water stond.

©Google Maps©Google MapsDe route begint bij de fietsenparkeerplaats tegenover de zorg- en kaasboerderij Pitteperk aan de Breeweg in Middelburg. Vanaf deze plek kun je landgoed Ter Hooghe in.

1

Landgoed Ter Hooghe

Landgoed Ter Hooghe is een topper voor liefhebbers van wandelen en historie. De natuur is er het fraaist in de eerste helft van mei. Dan kleurt het landgoed wit door de bloei van fluitenkruid (‘Zeeuws kant’) daslook, meidoorn en kastanje. Alom klinkt dan ook vogelgezang. Ter Hooghe was mogelijk al aan het eind van de 13e eeuw een versterkt huis. De naam verwijst naar de hoge ligging. Het terrein was een vrijplaats waar misdadigers hun toevlucht konden nemen. Uitzonderingen waren misdaden tegen de vorst of de staat. Het doet denken aan de Bijbelse vrijsteden, waar mensen veilig waren die per ongeluk debet waren aan de dood van anderen. Ter Hooghe is in 1754-1757 grotendeels gesloopt en kreeg daarna zijn huidige vorm.

De Breeweg in westelijke richting volgen en bij de twee kruising rechtsaf de Meinersweg inslaan.

2

Vliedberg

De hoge vliedberg aan de Meinersweg dateert uit de 13e eeuw. Vliedbergen zijn vanaf de 11e eeuw opgeworpen als plekken waar je veilig kon wonen bij hoogwater. Later verrezen er verdedigingstorens of complete kastelen. Aan het eind van de 12e eeuw telde Zeeland honderden vliedbergen; nu zijn er circa veertig over.

De Meinersweg vervolgen tot aan de Kapel van Hoogelande.

3

Hoogelande

In het gehucht Hoogelande kun je een groot deel van Walcheren overzien. Het is nauwelijks voorstelbaar dat hier ooit een volwaardig dorp lag, waar al in de 12 eeuw een houten kapel stond. In 1964/5 is het koor van het 15e eeuwse aan Sint Maarten gewijde kerk hersteld. Het gebouw is verwoest toen geuzen en Spanjaarden op Walcheren elkaar het leven zuur maakten in de jaren 1572/74, tijdens het Beleg van Middelburg. Het gebouw biedt onderdak aan tentoonstellingen.

Vanaf de kapel rechtdoor fietsen de Zwagermanweg in en deze uitrijden tot het einde. Daar linksaf slaan de Poppendamseweg in.

4

Poppendamme

Poppendamme was, net als Hoogelande, een dorp met een eigen kerk. En ook die was doelwit bij de strijd die geuzen en Spanjaarden op Walcheren uitvochten tijdens het Beleg van Middelburg. Het gehucht is in de regio bekend door twee attracties. Speelboerderij Hof Poppendamme is een eldorado voor kinderen. Ook passanten kunnen hier neerstrijken voor een drankje. In de naastgelegen Imkerij Poppendamme kom je alles te weten over bijen en honing kopen.

De Poppendamseweg in omgekeerde richting volgen en linksaf slaan naar de Middelburgseweg.

5

’t Munnikenhof

Richting Grijpskerke is rechts buitenplaats ’t Munnikenhof te zien, oftewel het Zeeuwse Catshuis. Hier stond in de Middeleeuwen een uithof (boerderij) van de Middelburgse abdij, die in de 17e eeuw is verbouwd tot kasteel. Dat verdween in 1860 grotendeels onder de slopershamer. De enige resterende vleugel is toen omgebouwd tot jachthuis. De beroemdste kasteelbewoner was poëet en staatsman Jacob Cats. Over ’t Munnikenhof dichtte hij: ,,Ick had een buytenhuys niet verre van de stadt Daer ick en mijn gesin een wijl in stilte sat (…..) Ick las, ick dicht, ick schreef, ick maeckte zinnebeelden, Terwijl mijn kleyne jeugt omtrent de boomen speelden.”

Bij de entree van Grijpskerke rechtsaf slaan de Hondegemseweg in. Na 1,5 km rechtsaf de 3,3 km lange Zandvoortweg in. Deze voert langs de Sint Laurense Weihoek.

6

Gele kwikstaart Gele kwikstaart Sint Laurense Weihoek

De Sint Laurense Weihoek is een door Het Zeeuwse Landschap beheerd natuurterrein langs de Zandvoortweg en vormt een eldorado voor vogelaars. In het voorjaar broedt hier onder andere de grutto, de nationale vleugel.

Steek aan het eind van de Zandvoortweg voorzichtig rechtdoor over naar de Laurens Stommesweg. Daarna (ook voorzichtig) de Laan der Verenigde Naties oversteken en rechtsaf het fietspad inslaan, dat overgaat in het tweede stuk van de Laurens Stommesweg. Aan het eind rechtsaf de Breeweg naar het begin- en eindpunt van de route.

 

Klik hier om een reactie te plaatsen