headerbanner

Deze fietsroute ligt in het zuidelijk deel van de Kanaalzone, die genoemd is naar het kanaal Gent-Terneuzen. Het ruim 22 kilometer lange tracé voert langs industrie, scheepvaart, kastuinbouw, natuur, een fort, een oude zeesluis en het langste dijkdorp van de provincie Zeeland.

©Google Maps©Google Maps1

Stoommachine museumStoommachine museumIndustrieel Museum Zeeland

Het industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent is begin- en eindpunt van de route. De stad was begin 20e eeuw het grootste industriële centrum van Zeeland. Het huist in een silo van de in 1900 gestichte Eerste Nederlandsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek, die tot 1989 in bedrijf was. Dit was het oudste suikerbedrijf van Nederland. Topstukken zijn de werkende stoommachine van de cokesfabriek en het interieur van de directiekamer van de Beetwortelsuikerfabriek.

Volg het fietspad langs het Kanaal Gent-Terneuzen in noordelijke richting tot aan de brug bij Sluiskil

2

Cargill-fabriekenCargill-fabriekenBedrijvigheid

Langs het Kanaal passeer je links eerst de fabrieken van Cargill. Die produceren glucose, maiszetmeel, gemodificeerd zetmeel, tarweproteïne, alcohol, vezels voor veevoer en verwante producten. Daarna volgen nog enkele bedrijven. Vervolgens is het landschap aan de linkerzijde over een afstand van twee kilometer bijna leeg. De scheepvaart door het Kanaal biedt levendigheid.

Even voor Sluiskil liggen aan de overkant de bedrijven op de Axelse Vlakte (tweede cijfer 2). In de dijk is de benaming ECOPARK TERNEUZEN aangebracht, wat slaat op de aard van deHerosHeros bedrijven. Zo verwerkt Heros verbrandingsassen van huisvuilverbrandingsinstallaties. Naast Heros zit biodieselfabriek Neste. Het grootste bedrijf aan de overkant is Yara. Hier begon in 1929 de Nederlandse Stikstof Maatschappij kunstmest te produceren. Norsk Hydro nam de fabriek over in 1979. Sinds 2004 behoort het bedrijf tot Yara International ASA. Yara Sluiskil omvat onder meer drie ammoniak-, twee salpeterzuur-, en drie ureumfabrieken.

 

 

3

StroodorpeStroodorpeHet fietspad volgend voert de route in Sluiskil langs het voormalige gehucht Stroodorpe. Dit ontstond in 1825 toen zich hier arbeiders uit Nederlands en Belgisch Limburg vestigden om mee te werken aan het graven van het Kanaal Gent Terneuzen. Zij huisden in van stro, leem, hout en riet gemaakte barakken, hetgeen de naam van het gehucht verklaart. Na de voltooiing van het werk bleef een aantal Limburgers, al dan niet met hun gezin wonen. Stroodorpe ademde een eigen sfeer en beschikte over een café en een kruidenierswinkel.

Fiets verder in noordelijke richting en volg de zigzagroute naar de Sluiskilse Brug. Je kunt op werkdagen van 7.00 – 10.00 en van 14.00 – 17.00 uur (uitgezonderd vakanties middelbare school) ook met de pont over en dan onder de brug door, rechtsaf het fietspad op aan de Finlandweg en na 400 m. rechtsaf de Hoofdweg over. Dan linksaf naar het fietspad langs de Hoofdweg en je bent terug op de route.

4

Zwitsers cruiseschipZwitsers cruiseschipSluiskilbrug

Dit in 1968 gebouwd kunstwerk was tot aan de opening van de Sluiskiltunnel in 2015 een ware brug der zuchten vanwege de lange wachttijden voor het wegverkeer. Fietsers konden daar op werkdagen aan ontsnappen door het pontje te nemen. Deze route voert dus wel over de brug en de kans is groot dat het wachten is geblazen omdat deze gemiddeld ieder uur een keer opengaat voor de drukke scheepvaart. Daar heb je dan wel mooi zicht op. Wanneer aan de overkant juist een goederentrein dwars over het zuidelijke fietspad passeert is het soms opnieuw een poosje wachten.

Na de brug de Hoofdweg volgen en na 1,2 km rechtsaf de Meester F. J. Haarmanweg inslaan. Na 120 meter rechtsaf de Koegorsweg in en deze geheel uitrijden (4,1 km) tot waar deze overgaat in de Sasweg.

5

Bio BaseBio BaseSluiskil Oost (Axelse Vlakte).

Het Bio Base Training Center aan de Zeelandweg is een miljoenenflop, stelde het tv-programma Kanniewaarzijn in een reportage. Het centrum voor de groene industrie kostte 8 miljoen euro. Van de opleidingen wordt niet of amper gebruik gemaakt.

De financiering van de 21 miljoen kostende naburige skihal is ook een verhaal apart. De attractie is grotendeels betaald met winsten van de drugshandel in de voormalige coffeeshop Checkpoint in Terneuzen die tot 3000 bezoekers per dag trok uit binnen- en buitenland en was Yara SluiskilYara Sluiskilde grootste van Europa.

Aan de Koegorsweg liggen rechts de bedrijven die onder punt 2 zijn genoemd en andere ondernemingen. Doordeweeks kan het druk zijn, maar in weekeinden is het meestal rustig. Mogelijk moet je wel lange tijd stoppen voor de overweg wanneer een goederentrein passeert.

Vanaf de Sasweg de rotonde over en bij de tweede afslag de Sasdijk op fietsen. Met de bocht mee de Finlandweg op. Na 550 meter linksaf slaan en over een afstand van 1700 meter de Smitschorreweg volgen.

6

Tuinbouw

De Smitschorreweg voert langs kassen. Restwarmte van de Yara-fabrieken wordt gebruikt om deze van energie te voorzien. Daarom is het een van de duurzaamste tuinbouwgebieden van Nederland. De belangrijkste producten zijn tomaten en paprika’s.

Sla linksaf de Amaliaweg op en sla na 350 meter rechtsaf naar de Sasdijk. Na 100 meter volgt de sluis Zwartenhoek. Aan de westkant van de sluis ligt batterij Westdorpe.

7

Sluis ZwartenhoekSluis ZwartenhoekSluis Zwartenhoek

Sluis Zwartenhoek kwam tot stand in 1788/8 en maakte deel uit van de afdamming van de geulenstelsels tussen het ‘Eiland van Axel-Terneuzen-Hoek’ en het zuidelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen tussen Hulst en Westdorpe. De sluis was zelfsuerend. Dat wil zeggen dat de uitwatering automatisch verliep. Wanneer bij vloed zeewater vanuit de Braakman deze kant op kwam sloten de deuren door de waterdruk. Het sas kon ook dienen als inundatiesluis in geval de overheid de polders onder water zou willen zetten bij een aanval. Batterij Westdorpe is aangelegd in opdracht van keizer Napoleon om de sluis te beschermen. Sluis en fortificatiebehoren tot de Groene Knoop. Die bestaat uit landschapselementen, die hier kwamen als Batterij WestdorpeBatterij Westdorpecompensatie voor verdwenen natuurwaarden elders in de omgeving. De Groene Knoop bestaat uit een hoogstamboomgaard, heggen, een dijk, vochtig weidelandschap en bebost wandelgebied.

In zuidelijke richting De Graaf Jansdijk B op fietsen die in het centrum van Westdorpe overgaat in de Graafjansdijk A. Fiets de brug op naar Sas van Gent en sla aan de overkant rechtsaf naar het beginpunt.

8

Westdorpe

Westdorpe is het langste dijkdorp van Zeeland en een van de langgerektste van Nederland. De oude zeewering valt uiteen in Graaf Jansdijk A en B. De grens ligt op het plein bij de voormalige kerk, die nu onderdak biedt aan het plaatselijke museum. De naam verwijst naar de graven van Vlaanderen die het vroeger voor het zeggen hadden in de regio. Welke Jan precies de naamgever was is onbekend. Het kan gaan om Jan van Namen (1267-1330) of om Jan Zonder Vrees (1371-1419). De dijk strekte zich in de Middeleeuwen uit van Duinkerke in Frankrijk tot Terneuzen. Het is bijzonder dat hij in Westdorpe nog bestaat. Elders verdwenen grote stukken. Van Waes-BoodtsVan Waes-BoodtsDat gebeurde in Sas van Gent door de aanleg van het Kanaal Gent-Terneuzen.
Net als vele vergelijkbare dorpen telde Westdorpe een groot aantal winkels en winkeltjes. In de eerste helft van de 20e eeuw waren er liefst 76 cafés. Meer dan aan de horeca ontleende het dorp bekendheid aan de activiteiten van drie bedrijven die het kostelijke gerstenat bereidden. Dat waren Van Waes-Boodts, De Witte Leeuw en De Duif. De resten van de Beiersch Bierbrouwerij Van Waes-Boodts aan de Graafjansdijk B119 zijn het opvallendste industrieel monument van het dorp.

 

Klik hier om een reactie te plaatsen