headerbanner

Bruinisse staat model voor de Zeeuwse lijfspreuk Luctor et Emergo. Het dorp leed zwaar door de storm die op 30 september 1911 een aanmerkelijk deel van de mosselvloot vernielde, door het geallieerde bombardement op 5 januari 1945 en door de Ramp van 1953. Deze catastrofes sloegen diepe wonden, maar de ‘Republiek Bruinisse’, zoals het vrijgevochten dorp wordt aangeduid, kwam er steeds weer bovenop. Behalve aan mosselen wordt er tegenwoordig ook veel geld verdiend aan de recreatiesector.  Lees meer over het kleurrijke roerige verleden en heden van Bruinisse.