headerbanner

Vanaf het einde van de 19e eeuw vestigen zich in Sas van Gent fabrieken, waardoor het spoedig uitgroeit tot de eerste industriestad van Zeeland. Daaraan ging een drama van ruim tweeëneenhalve eeuw vooraf met de verbinding door de Sassche Vaart, die ontstond op initiatief van Gent en die de stad alleen maar een hoop geld kostte. Dat staat beschreven in het verhaal Sas van Gent is een dure grap. Hieronder een historisch overzicht van de voornaamste bedrijven in Sas van Gent, aan de hand van de producten.

Lees meer over de bedrijven in Sas van Gent.