headerbanner

Het nietige Ellewoutsdijk is een bezoek meer dan waard door haar ligging aan de Westerschelde, een in rijke natuur ingebed kloek fort, de meest Zeeuwse kerkgemeenschap en park Zorgvliet waar leden van de familie Van Hattum vroeger een buiten bewoonden en naam maakten als weldoener.  Lees meer over dit lieflijke en deftige dorp op Zuid-Beveland.