headerbanner

 Wie na jaren terugkeert naar de Middelburgse Stromenwijk met een beeld op het netvlies uit de 20e eeuw zal verrast opkijken. De wijk heeft een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Het opvallendste is het nieuwe hart. Dat wordt gevormd door het winkelcentrum aan het Westerscheldeplein, gelegen tussen de Oosterscheldestraat en de Westerscheldestraat.

Dit is het eerste artikel in een serie over Middelburg Lees meer over de Stromenwijk en bekijk de foto's.