headerbanner

Sint Philipsland is het product van heren wier naam met een P beginnen: apostel Philippus, graaf Filips, de vrijzinnige dominee Pontiaan en diens orthodoxe ambtgenoot Pieter. Flipland is de enige plek in Nederland waar de SGP ooit de meerderheid veroverde. Lees meer over dit historievolle dorp en bekiijk de foto's.