headerbanner

Keizer Karel V deed troonsafstand in West-Souburg, het dorp waarvan de gemeente Vlissingen het bestaan ontkent. Lees meer over de boeiende en roerige geschiedenis van het oude dorp West-Souburg en bekijk de foto’s.  

Onze nieuwe fotorubriek heet  Groeten uit…

Vanaf onze vakantieadressen sturen we ansichtkaarten met Groeten uit… naar familie en bekenden.

Het eens van bedelaars en smokkelaars vergeven De Kauter groeide in korte tijd uit tot een welvarend dorp dat de naam Nieuw Namen kreeg. Het aardmonument aldaar, de Meester van der Heijdengroeve is een attractie waar je gratis les krijgt in geografie. Lees meer over de roerige geschiedenis van dit Zeeuws-Vlaamse dorp.

Welkom in Het land van Saeftinghe, Emma, Hedwige en Prosper Land van wuivend graan. Land van oneindige verten. Land van vers gedolven sukerpeeën. Land van verdronken polders. Land dat werd bevochten. Vruchtbaar polderland waarom wordt gevochten. Lees onze reportage over het uiterste oosten van Zeeuws-Vlaanderen.

 Wie na jaren terugkeert naar de Middelburgse Stromenwijk met een beeld op het netvlies uit de 20e eeuw zal verrast opkijken. De wijk heeft een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Het opvallendste is het nieuwe hart. Dat wordt gevormd door het winkelcentrum aan het Westerscheldeplein, gelegen tussen de Oosterscheldestraat en de Westerscheldestraat.

Dit is het eerste artikel in een serie over Middelburg Lees meer over de Stromenwijk en bekijk de foto's.