headerbanner

Gezicht op Aagtekerke op een mooie junidagGezicht op Aagtekerke op een mooie junidag

Aagtekerke ligt in een groene hoek van Walcheren, hemelsbreed op twee kilometer afstand van de duinenreep bij Domburg. 

Sint AgathaSint Agatha

Het oorspronkelijke landbouwdorp is geliefd bij recreanten, maar behield haar eigen sfeer die contrasteert met het mondaine Domburg. Beide plaatsen zijn in de geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden. De naam Aagtekerke verwijst naar een aan de Heilige Agatha gewijde kerk die iets ten oosten van de middeleeuwse burg van Domburg lag, waar nog een kerk stond. In 1325 werd besloten de oostelijke kerk te verplaatsen naar de locatie waar het huidige Aagtekerke is opgekomen.

Na de Reformatie werd het dorp protestants. A. J. van der Aa meldt in het eerste deel van het Aardrijkskundige Woordenboek der Nederlanden (1839) dat alle 340 inwoners ‘tot de Hervormde godsdienst behoren’. De protestantisering zal er toe hebben geleid dat de oude naam Sint Aagtekerke is ingekort. Enkele topografische benamingen herinneren aan het roomse verleden. Zo verwijst de Kloosterweg naar het cisterciënzer klooster dat hier rond 1300 verrees voor nonnen die van Noord-Beveland kwamen. Zij hadden te lijden van de watervloeden die dat eiland teisterden in 1268 en 1288. Hun klooster stond bij het thans verdwenen dorp Emelisse, nabij het huidige Kamperland. Met een verwijzing naar het verleden noemden ze het klooster waarschijnlijk Waterlooswerve. Het gebouw is waarschijnlijk verwoest in de jaren 1572-1574 toen geuzen en Spaanse soldaten een guerrillaoorlog uitvochten op Walcheren. De naam Prelaatweg, die Aagtekerke via Sint Jan ten Heere verbindt met Westkapelle herinnert aan seculiere en/of reguliere geestelijken die namens de Rooms Katholieke Kerk bestuurlijke macht uitoefenden.

De beweging van de Afscheiding, waarbij leden van de Nederlandse Hervormde Kerk overgingen tot het stichten van eigen gemeenten, werkte in Aagtekerke sterk door vanaf het tweede kwart van de 19e eeuw. En zo kwam het dat de Gereformeerde Gemeente hier de plaatselijke Nederlandse Hervormde kerkgemeente overvleugelde. Zodoende vormt Aagtekerke met het drie kilometer zuidelijker gelegen Meliskerke de meest westelijke uitloper van de Bible Belt. Nergens anders op Walcheren is de bevindelijke stroming van het protestantisme zo dominant aanwezig.

Monumenten

Korenmolen

De korenmolen van AagtekerkeDe korenmolen van AagtekerkeHet eerste windgemaal van Aagtekerke was een standerdmolen. Deze waaide om tijdens de storm die op 9 november 1800 diepe sporen trok in Zeeland. Een groot aantal standerdmolens werd vernield, waaronder op Walcheren ook die van Grijpskerke, Meliskerke, Nieuwland en Vlissingen. De nog maar pas getrouwde molenaar raakte daardoor geruïneerd. De diaconie van de kerk kwam het jonge gezin te hulp en gaf geld om een nieuwe molen te bouwen. Eerder had de ambachtsvrouw ook al hulp aangeboden. Om de kosten te drukken werd het geen achtkante maar een zeskante molen van het type grondzeiler (wil zeggen dat de wieken bijna tot aan de grond reiken).

Nederland telt meer dan driehonderd grondzeilers, maar zeskanten van dit type, daar zijn er maar drie van. De andere twee staan respectievelijk in Nederhemert en Waardenburg. Dat tweetal is rietgedekt, terwijl de molen van Aagtekerke met dakleer is bekleed. Zodoende is dit korengemaal uniek in de wereld. Wie deze molen bezoekt terwijl er mee wordt gedraaid waant zich bijna op zee, door het zachte wiegen van de houten constructie.

Vervlogen tijden. Jas en schoenen van wijlen Sam Kwekkeboom, de laatste beropesmolenaar, zijn nog aanwezig.Vervlogen tijden. Jas en schoenen van wijlen Sam Kwekkeboom, de laatste beropesmolenaar, zijn nog aanwezig.Kleine molen

Sinds november 2012 staat naast de korenmolen een tweede exemplaar van 8.20 meter hoog, de Unicum. Hoewel dit type een speelmolen wordt genoemd is het een volwaardig werktuig met alle benodigde onderdelen voor het maalwerk. Het is in 1957 gebouwd door de in Zeeland befaamde molenmaker Klaas de Troye uit Middelburg, die vanwege zijn bescheiden lengte in de streek Klaosje Dutroo werd genoemd. Toegang. Op de meeste zaterdagen te bezichtigen.

Klik hier voor molendatabase 

Aagtekerke was een zelfstandige gemeente tot 1 juli 1966, toen het dorp onderdeel ging uitmaken van de gemeente Mariekerke, waartoe ook Grijpskerke, Meliskerke en Klein Mariekerke behoorden. De gemeenten Domburg, Mariekerke en Veere gingen per 1 januari 1997 op in de nieuwe gemeente Veere. Aagtekerke had in 1840 340 inwoners. Op 1 januari 2011 op 1490 ingezetenen stond.

Kerken

PKN-kerk van Aagtekerke.PKN-kerk van Aagtekerke.De kerk aan het Dorpsplein biedt onderdak aan de Protestantse gemeente. De toren dateert uit de 15e eeuw, terwijl het eenbeukige schip stamt uit 1625. Het koor is verdwenen, mede als gevolg van de strijd die tussen 1572 en 1574 op Walcheren werd gevoerd tussen de geuzen en Spanjaarden. Op de plaats van het koor verrees een consistorie. De in de 19e eeuw aangebracht pleisterlaag is verwijderd bij de restauratie in 1956. Pronkstuk in de kerk is het grafmonument dat de beroemde beeldhouwer Rombout Verhulst maakte van ambachtsheer Hendrik Thibaut, zijn vrouw Isabelle Porrenaer en hun dochter Jacoba. Toegang. De kerk is ’s zomers op zaterdag te bezoeken.

Klik hier voor website PKN Aagtekerke 

Gereformeerde Gemeente in AagtekerkeGereformeerde Gemeente in AagtekerkeAan de Prelaatweg staat de in 1979 gebouwde kerk van de Gereformeerde Gemeente. De bakermat van dit kerkgenootschap vormde op Walcheren het buiten van jonkheer Willem Versluis aan de Prelaatweg in het gehucht Sint Jan ten Heere. Hij stond het de Afgescheidenen vanaf 1836 toe om diensten te houden op zijn domein. In 1876 werd de eerste kerk gebouwd van de Gereformeerde Gemeente ter plaatse. Die werd vervangen in 1909. Het huidige bedehuis is het derde van deze plaatselijke gemeente.

Recreatie

Was Aagtekerke vroeger een landbouwdorp, vanaf het laatste kwart van de 20e eeuw nam het beland van de recreatie sterk toe. Behalve minicampings herbergt het dorp twee grote terreinen. Dat zijn de campings Westhove en Schoolzicht. De laatste is geliefd bij mensen uit bevindelijke kringen. Verder zijn er diverse minicampings (kamperen bij de boer). Klik hier voor website In Aagtekerke kun je logeren in het knusse Hotel Kodde. Klik hier voor website Bovendien zijn er diverse Bed and Breakfast-adressen. Klik hier voor website

Rommelmarkt AagtekerkeRommelmarkt Aagtekerke

Evenementen

Tot de evenementen behoren ringrijwedstrijden op diverse dagen, de jaarlijkse rommelmarkt (juni), Trekkertrek (juli) en Supermotorcross (juli).
Klik hier voor website VVV

Aagtekerke, RoosjeswegAagtekerke, Roosjesweg

Interieur Hervormde kerk AagtekerkeInterieur Hervormde kerk Aagtekerke

Pronkstuk Hervormde kerk Aagtekerke, rouwbord Hendrik Thibaut, gemaakt door de beroemde beeldhouwers Rombout VerhulstPronkstuk Hervormde kerk Aagtekerke, rouwbord Hendrik Thibaut, gemaakt door de beroemde beeldhouwers Rombout Verhulst

 

Dorpsplein, Aagtekerke.Dorpsplein, Aagtekerke.

Hervormde kerk Aagtekerke met voormalige school/catechisatielokaalHervormde kerk Aagtekerke met voormalige school/catechisatielokaal

Wegwijzers in en buiten Hervormde kerk AagtekerkeWegwijzers in en buiten Hervormde kerk Aagtekerke