headerbanner

De Vaete van 's Heer Abtskerke.De Vaete van 's Heer Abtskerke.Aanvankelijk was dit kleine dorp nog bekend onder de naam Versvliet. De Versvliet was een kreek die stroomde tussen ’s Gravenpolder en Goes. ’s Heer Abtskerke is een verstild dorpje met veel groen dat, evenals de omgeving, uitnodigt tot een bezoek, al dan niet per fiets.
Winkels zijn er niet meer in de dorpskom en horeca evenmin. Maar dat doet niets af aan de schilderachtigheid van het dorpskommetje rond de De Ring van 's Heer Abtskerke.De Ring van 's Heer Abtskerke.kerk. Tijdens de tweejaarlijkse rommelmarkt ten bate van de dorpskerk komt ‘s Heer Abtskerke even tot leven. Daarna daalt de rust weer neer op dit kwetsbare hoekje van Zuid-Beveland. Die komt ten goede aan het dorpshuis dat voor bedrijven en instellingen een welkome locatie is voor het houden van seminars en trainingen.
De kerk viel aanvankelijk onder de abdij van Sint Petrus in Utrecht. Nadat het gebied in 1203 overging naar de abdij van Middelburg veranderde de naam in ’s Heer Abtskerke (de kerk van Heer Abt). De kerk was gewijd aan Johannes de Doper.
Wie door ’s Heer Abtskerke loopt kan de klok van Eversdijk horen luiden, terwijl dat gehucht toch een kilometer of zes oostelijker ligt. De klok is hier namelijk in de 19e eeuw in de toren gehangen toen de Sint Pauluskerk van Eversdijk werd gesloopt. De kerk is bepalend voor het silhouet van ‘schrabbetjeskerke’. Dat geldt zeker voor de sterk hellende toren die met forse steunberen is uitgerust.
Sint Pauluskerk.Sint Pauluskerk.De kruiskerk dateert uit de 14e eeuw. Het koor is het oudste deel van het gebouw en dateert waarschijnlijk van rond 1300. In het interieur valt vooral het uit 1872 daterende orgel op met hout gesneden muziekinstrumenten aan weerszijden van het front. De preekstoel is gemaakt aan het begin van de 17e eeuw. Deze rust op een stenen voet, waarschijnlijk zijn dat de resten van een oud doopvont. De kerk staat midden op de Kerkring. De toren helt naar voren over en het schip naar achteren, wat een bijzondere indruk geeft. Van de gracht rond het kerkeiland is nog een gedeelte aanwezig. Het kerkgebouw is ’s zomers op zaterdagen te bezichtigen.